7.4.20

''De woningmarkt krijgt een knauw'' volgens de ABN Amrobank

De ABN Amrobank heeft haar vooruitzichten voor de woningmarkt gedeeld. Alles overziend dringt de conclusie zich op dat de vooruitzichten voor de woningmarkt danig zijn verslechterd. Een afzwakking van de woningmarkt manifesteert zich doorgaans eerst in de woningaankopen, pas daarna in het prijspeil. "Wij houden rekening met een scherpe daling van het aantal woningaankopen dit jaar en een iets minder scherpe daling volgend jaar. De prijzen zullen dit jaar gemiddeld nog een bescheiden stijging vertonen. Dat komt vooral door het zogenaamde overloopeffect: de forse prijsstijging van vorig jaar werkt door in het gemiddelde prijsniveau van dit jaar. Volgend jaar zullen de huizenprijzen echter dalen. Door de prijsdaling zullen er opnieuw huishoudens met hun hypotheek onder water komen te staan."
Lees meer