5.3.20

De Woonweek: In een Woondeal kun je niet wonen

Oplossingen om de woningbouw aan de gang te krijgen liggen nog niet voor het oprapen. En dat een meerderheid in de Tweede Kamer gestemd heeft voor de terugkeer van het Ministerie van Volkshuisvesting in 2021 – zoals de Volkskrant deze week bekend maakte – levert ook niet onmiddellijk nieuwe woningen op. “De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten. Uit de koker van Vrom (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) kwamen eerder de plannen voor groeikernen als Zoetermeer en Almere.” Zo brengt de krant ons in herinnering.

Hiermee lijkt de geschiedenis zich te herhalen, want opnieuw staat Almere bovenaan het wensenlijstje van het nationale parlement. Een voorstel van D66 en CDA om het stadsdeel Almere Pampus te onderzoeken en realiseren kreeg dinsdag in de Tweede Kamer een ruime meerderheid achter zich. Het moet de woningdruk in Amsterdam verlagen, zo weet het Parool.

Woondeals
Het huidige kabinet heeft nog dik een jaar te gaan en zal niet de verkiezingen in willen gaan met het verwijt dat ze heeft zitten duimen draaien. Daarom is de minister van wonen Stientje van Veldhoven druk met het sluiten van ‘woondeals’. Deze week tekenden Arnhem en Nijmegen samen met zestien kleinere gemeenten en de provincie Gelderland hun Woondeal met de minister. Het is alweer de zesde Woondeal en deze moet 60.000 woningen opleveren, volgens Omroep Gelderland.

“Het doel van de Woondeal is het bundelen van krachten van verschillende overheidslagen en daarmee structureel verbeteren van de woningbouwproductie, het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid in deze groene en inclusieve regio.” vertelt de website van de Rijksoverheid.

De gemeente Groningen was anderhalf jaar geleden de eerste gemeente die een Woondeal sloot met de minister. Op een braakliggend terrein waar vroeger een suikerfabriek stond wil het stadsbestuur graag 20.000 woningen laten bouwen. Maar er staat nog steeds niks. De Groningse wethouder Wonen, Roeland van der Schaaf, zei daarover tegen de Volkskrant: “Ik ben tevreden over de samenwerking met het Rijk, maar de vrijblijvendheid mag er vanaf. Van beide kanten. Het Rijk zou zich ook financieel mogen binden aan de afspraken. Boter bij de vis. Om die bakstenen op elkaar te krijgen moet geld gaan rollen.” En hij weet nog een oplossing: tegen de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet in, wil hij minder inspraak om projecten sneller te kunnen realiseren.

Creatieve oplossingen
Gemeenten die nog niet de warme belangstelling van de Rijksoverheid naar zich toe hebben weten te trekken, moeten het hebben van hun eigen creativiteit. Zo ligt er sinds 2006 een plan in Rotterdam-Zuid om de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord te gebruiken om tegelijkertijd de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. Het projectgebied meet bijna 800.000 vierkante meter. Bijna de helft hiervan is bestemd voor woningen. In een artikel van Vastgoedmarkt.nl wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Het provinciebestuur van Limburg heeft een eigen fonds in het leven geroepen om woningbouw te stimuleren, zo meldt nieuwszender 1Limburg. De 5 miljoen euro in dat fonds is bedoeld om woningbouwprojecten uit te kunnen werken en partijen beter te laten samenwerken.


Personeelstekort
De provincie Zuid-Holland heeft de ‘Vliegende Brigade’ bedacht als oplossing om sneller woningen te gaan bouwen. Een team dat met expertise klaar staat om bij te springen als projecten vastlopen. “Er is in veel gevallen een tekort aan goed personeel met de juiste expertise, bij zowel gemeenten als de bouw. Dit komt voort uit de economische crisis waarin veel vakmensen zijn ontslagen en er te weinig nieuwe professionals voor in de plaats zijn gekomen. Dit heeft als gevolg dat de afhandeling van deze bouwplannen vertraging oploopt.” Aldus de motivatie van de provincie voor deze oplossing.

Dat de bouwsector krimpt en veel gespecialiseerd personeel vertrokken is, werd bevestigd door Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, in het programma Buitenhof. Er zijn bovendien nog steeds geen oplossingen voor de stikstof- en PFAS-problemen. Maar vooral zitten de provinciebesturen en gemeenten elkaar vaak in de weg met elk hun eigen regels en plannen. De conclusie die de voorman van de bouwbedrijven eveneens trekt, is dat het ministerie van VROM weer nodig is om deze impasses op te lossen.