13.3.20

De spanning op de woningmarkt zal in de periode 2020 - 2023 nog toenemen.

Volgens een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) komt de vergunningverlening voor woningbouw pas vanaf 2021 weer stevig op gang. De maatregelen rond stikstof kunnen niet voorkomen dat de nieuwbouw van woningen op korte termijn terugvalt. Tegelijkertijd verwacht het CBS een sterke toename van het aantal huishoudens. In de periode 2020-2023 zullen naar verwachting netto 230.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000 zal toenemen. De spanning op de woningmarkt zal de komende jaren hierdoor toenemen. Van het rapport 'Woningbouw 2020-2023' is een PDF beschikbaar.
Lees meer