4.2.20

Over leefbare wijken: ''Je ziet hier het kokerdenken bij de overheid.''

In een artikel van de website Stadszaken gaan enkele deskundigen in op het nieuws, dat de leefbaarheid achteruit gaat in wijken met veel kwetsbare mensen. Ook Gideon Bolt, universitair docent stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht, reageert niet verbaasd op het voorstel van de minister. Volgens de hoogleraar is het namelijk moeilijk om hard te maken dat lagere inkomens ook echt een negatief effect op leefbaarheid hebben. Hetzelfde geldt voor mensen met psychiatrische problemen en licht verstandelijke beperkingen. Om echt een oorzakelijk verband aan te tonen, is volgens Bolt meer onderzoek nodig. Daarnaast twijfelt de hoogleraar aan het probleemoplossend vermogen van inwoners met meer kapitaal. "Ik denk dat je je niet per se moet afvragen hoe je bewoners beter spreidt, maar hoe je die mensen met verstandelijke beperkingen of psychische problemen beter kan begeleiden. Bij dat laatste moet je niet al te veel van de buren verwachten, daar is professionele hulp bij geboden."
Lees meer