30.1.20

De corporaties stevenen af op de afdracht aan de schatkist van bijna drie maanden huur per jaar

Onderzoeksjournalist Peter Hendriks schreef voor Follow The Money een analyse van de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing werd ingevoerd zodat corporaties meer belasting gingen afdragen in crisistijd. Tegelijkertijd kregen de corporaties een andere opgave: verduurzaming van het woningbestand. Te mooie woningen moesten de corporaties richting de vrije sector dirigeren, of verkopen. Dat gebeurde. Met de opbrengst betaalden zij de verhuurdersheffing. Zeven jaar na de invoering is het belangrijkste effect van de verhuurdersheffing een ernstig gestagneerde woningbouw.  Nu drie van de vier regeringspartijen zich ook tegen de verhuurdersheffing keren, lijkt ook de politiek rijp om de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat is echter niet zo makkelijk, want dan blijft het kabinet zitten met een gat in de begroting van 1,7 miljard.
Lees meer