9.12.19

Woningnood; gemeenten moeten plan maken om dakloosheid op te lossen

Het kabinet wil dat alle centrumgemeenten in kaart brengen wat op regionaal niveau de opgave is om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Dit staat in een artikel van Binnenlands Bestuur. Het is een tussenstap naar een overkoepelend plan van aanpak dat komend voorjaar wordt opgesteld. Het kabinet wil dat er sneller geschikte woonruimten met begeleiding voor dak- en thuislozen beschikbaar komen en treft daarom op korte termijn extra maatregelen om het creƫren van extra woonruimten te stimuleren.
Lees meer