20.12.19

Gemiddelde huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6%

Woningcorporaties mogen hun huren over het kalenderjaar 2020 gemiddeld met maximaal inflatie (2,6%) verhogen, schrijft de Rijksoverheid. Dat is exclusief huurharmonisatie en exclusief huurverhogingen wegens woningverbetering, waaronder verduurzaming. Hiermee loopt de minister voor Milieu en Wonen vast vooruit op tijdige instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging. De Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel op 17 december 2019 aangenomen.
Lees meer