3.12.19

Column: Kloof tussen arm en rijk groeit in de steden

Jan Latten, Bijzonder hoogleraar sociale demografie Universiteit van Amsterdam, concludeert in een column op de website Stadszaken dat sociaal ruimtelijke ongelijkheid in veel steden toeneemt. Oftewel: de kloof tussen hoogopgeleide inwoners met een goed inkomen en laagopgeleiden die in armoede leven neemt toe. "Hoe zorg je voor een stad waar iedereen zich thuis voelt? Moeten de middengroepen meer plek krijgen? Of ligt de oplossing toch bij minder strikte visie op menging."
Lees meer