21.11.19

Middenhuur als oplossing voor starters op de woningmarkt

Volgens het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten is middenhuur de oplossing voor starters op de woningmarkt. Dit staat in een publicatie op de website Binnenlands Bestuur. In het middensegment vallen woningen met een middeldure huurprijs tussen 750 en 1.000 euro per maand. Het vergroten van deze voorraad is structureel noodzakelijk om doorstroom te bevorderen, want betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen zijn nu nauwelijks beschikbaar.
Lees meer