1.10.19

Vertrouwen speelt sleutelrol in stikstofcrisis

In de 1848 Factsheet van deze week wordt geanalyseerd hoe de Haagse politiek omgaat met de stikstofkwestie. Volgens De Telegraaf zou er irritatie zijn over verantwoordelijk minister Schouten, die door betrokkenen besluiteloos wordt genoemd. "Ze legt de vraag weer aan de andere kant van de tafel neer: wat willen jullie? Alsof ze dat niet weet". Wat de zaak compliceert is dat de zaak eigenlijk te groot is om te overzien voor een spoedig coalitieakkoord. "Welke concrete maatregelen zou je kunnen nemen en welk resultaat zou dat dan hebben? Daar is geen zicht op. Er is een totaal gebrek aan data over wat dan ook", aldus een coalitiebron tegen de NOS.
Lees meer