7.10.19

De balans op de Nederlandse woningmarkt is zoek

Er is te weinig middenhuur, dus mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een koopwoning, vallen buiten de boot. Dit schrijft de website Stadszaken.nl. Het kabinet zoekt nu heil in de corporatiesector. In de op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen die het Kabinet treft om de woningmarkt te sterken, worden de woningcorporaties een grotere rol in het middensegment toebedeeld. Of de plannen ook geconcretiseerd kunnen worden, is echter nog maar de vraag. Want de markttoets blijft een grote barrière.
Lees meer