21.8.19

Opinie: Hoe het Rijk de sociale huursector om zeep helpt

Na de problemen in de corporatiesector is een niet te stuiten stroom aan regelgeving en administratieve lastendruk op het bord van woningcorporaties terecht gekomen. Acht bestuurders van corporaties schreven gezamenlijk een opiniestuk in NRC. "Maar het is peanuts vergeleken bij de stijgende lastendruk: de snel oplopende zogeheten ‘verhuurderheffing’ (een corporatie met 2.000 woningen betaalde in 2013 nog 45.000 euro, nu 1,5 miljoen), toegenomen belastingdruk (vennootschapsbelasting terwijl corporaties stichtingen zijn zonder winstoogmerk), en recent een belasting uit Brussel die is gericht op belastingontwijkende multinationals, het zogeheten Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). Deze wordt in bijvoorbeeld Frankrijk wel maar in Nederland niet door het Rijk gerepareerd op negatieve en onbedoelde effecten voor sociale huisvesting.
Lees meer