23.7.19

Waarborgfonds Sociale Woningbouw moet beroep doen op Rijk en gemeenten

Er zijn twijfels of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan de verplichtingen kan voldoen. Het WSW borgt voor ongeveer 80 miljard euro aan leningen en mocht het niet aan de verplichtingen kunnen voldoen dan moeten rijk en gemeenten allebei voor de helft bijspringen. Dit staat in een publicatie van de website Binnenlands Bestuur.
De Autoriteit woningcorporaties, die toezicht houdt op het WSW, meldt dat het onzeker is of het risicokapitaal van het fonds toereikend is om mogelijke verliezen te dekken. Het is nog nooit gebeurd dat het WSW een beroep heeft moeten doen op het rijk of gemeenten.
Lees meer