3.7.19

Vereniging van Institutionele woningbeleggers (IVBN) biedt 'Middenhuurakkoord' aan

De vereniging van Institutionele woningbeleggers (IVBN) heeft aan de lokale en landelijke politiek een 'Middenhuurakkoord' aangeboden. De vereniging bepleit om de nieuwbouw van veel meer middenhuur te stimuleren met een 'passende grondprijs, te hoge jaarlijkse huurstijgingen in de midden- en vrije sector te beperken en excessen te bestrijden.
"Er is grote schaarste aan middenhuurwoningen tussen de € 720 en € 950. Dat leidt helaas tot excessen door huisjesmelkers. Die schaarste en die excessen kunnen volgens IVBN alleen worden aangepakt door veel meer nieuwbouw in dit segment. Het gaan reguleren van dit te kleine segment van circa 600.000 huurwoningen, zoals enkele grote gemeenten willen, is géén oplossing en jaagt lange termijn investeerders van deze markt weg. Juist de nieuwbouw van middenhuur moet gestimuleerd worden en dat samen met gemeenten en corporaties." schrijft de vereniging in een persbericht.
Lees meer