27.5.19

Plan voor de Volkshuisvesting van de Woonbond

De Woonbond heeft samen met twintig bondgenoten een integraal plan voor de woningmarkt opgesteld, onder de titel 'Plan voor de Volkshuisvesting' (.pdf). Een plan waarbij de idealen van de volkshuisvesting weer centraal staan, in plaats van de kille wetten van de markt.
Problemen op de woningmarkt zijn geen natuurverschijnselen. Ze zijn allereerst het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, deels op wereldschaal, die knagen aan onze verzorgingsstaat.
Maar ook het overheidsbeleid van de afgelopen 25 jaar heeft volgens de Woonbond bijgedragen aan de groeiende verschillen in de huisvestingssituatie in Nederland, waarbij voor een deel van de bevolking de woonconsumptie nog steeds stijgt, maar een toenemend aantal huishoudens een slechte huisvestingssituatie heeft en steeds meer jongeren door gebrek aan betaalbaar alternatief thuis moeten blijven wonen.
Lees meer