20.1.19

Scheidend hoogleraar Conijn bepleit waarborgen voor huurders in vrije sector

Johan Conijn heeft afscheid genomen als bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de UvA. In zijn afscheidsrede juicht hij toe dat de particuliere huursector versterkt wordt, maar hij waarschuwt dat niet vanzelfsprekend is dat het herstel doorzet. De belangen van verhuurder (rendement) en huurder (rechtszekerheid) moeten daarvoor in evenwicht zijn. Conijn wijst naar Duitsland en Zwitserland, waar huurders goede waarborgen hebben.
Lees het oorspronkelijke artikel.