7.11.18

Toezichthouder woningcorporatie gaat investeringen in leefbaarheid kritischer volgenDe Autoriteit woningcorporaties, toezichthouder op de corporaties, gaat scherper toezien op de uitgaven die woningcorporaties doen in het kader van leefbaarheid. De Aw kondigt geen nieuwe maatregelen af, maar gaat de Woningwet strikter volgen. Daarin staat dat investeringen in leefbaarheid alleen mogen als ze onderdeel zijn van de prestatieafspraken die corporaties jaarlijks met gemeenten maken. Dat schrijft corporatiekoepel Aedes op haar website.
Lees het oorspronkelijke artikel.