20.11.18

De inkomensgrenzen in de sociale huursector mogen van Europa best andersDe Europese Commissie vroeg Nederland terecht om de doelgroep voor sociale huurwoningen te begrenzen. Europa moet namelijk kunnen toetsen of die ten goede komen aan ‘sociaal achtergestelde groepen’. Dat oordeelde het Europees Gerecht op 15 november 2018 in de zaak van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie. De keuze voor de inkomensgrenzen heeft de Nederlandse overheid zelf gemaakt, geeft de rechter aan. Volgens Aedes, koepel van de wooncorporaties, kan Nederland de huidige inkomensgrenzen dan ook aanpassen als zij dat wil.
Lees het oorspronkelijke artikel.