21.10.18

Woningcorporaties mogen geen energiesubsidie aanvragen

Woningcorporaties mogen volgens Solar Magazine geen SDE+-subsidie aanvragen. Dit is een subsidie voor duurzame energie. De productie en levering van elektriciteit aan derden valt buiten het toegelaten werkterrein van corporaties. Om die reden zijn de activiteiten volgens de Autoriteit Woningcorporaties verboden. Het nieuws komt aan het licht doordat woningcorporatie Dunavie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangesproken is op een verkregen SDE+-subsidie.
Lees het oorspronkelijke artikel.