23.10.18

Conijn nuanceert de positie van starters op de woningmarkt

Hoogleraar Johan Conijn nuanceert op het FD recente berichtgeving over de sterk verslechterde positie van starters. Hij onderschrijft dit wel, maar wijst er op dat deze het gevolg is van een algehele verkrapping op de koopwoningmarkt, waar doorstromers nog meer last van hebben. De verkrapping wordt volgens hem veroorzaakt door een kanteling in de woningmarkt: doorstromers zetten in toenemende mate hun oude woning pas te koop als ze de nieuwe woning hebben gekocht. In de crisis was het precies andersom waardoor er toen veel aanbod was. Maatregelen om de positie van starters te verbeteren zijn er wel, maar hebben volgens Conijn ook allen een keerzijde: ze belemmeren de marktwerking.
Lees het oorspronkelijke artikel.