02 september 2018

Woningcorporaties zorgen voor dekking van de afschaffing van de dividendbelasting

Premier Rutte wil 2 miljard euro aan dividendbelasting schenken aan de aandeelhouders van grote bedrijven. Een van de vragen bij deze maatregel is waar het geld vandaan komt. Peter Hendriks betoogde op Follow The Money dat het geld vooral wordt betaald door de woningcorporaties en hun huurders. Door de stijgende WOZ-waarde zal de komende jaren de verhuurdersheffing - de belasting voor verhuurders van goedkope huurwoningen - toenemen. Daar komt bij dat corporaties veel meer vermogensbelasting gaan betalen: omdat vanwege nieuwe wetgeving de rente niet meer afgetrokken kan worden en omdat de stijging van WOZ-waarde van de woningvoorraad als winst moet worden beschouwd. De drie belastingverhogingen leveren met elkaar een groot deel van de kosten van de afschaf van de dividendbelasting, betoogt Hendriks.