23 september 2018

Weinig nieuwe babys in 2017. Blijft dat zo?

In 2017 daalde het gemiddeld kindertal in Nederland tot 1,6 kind, het laagste niveau sinds twintig jaar. Zo’n laag kindertal is verrassend in een periode van oplevend conjunctureel optimisme. Moeten we ons blijvend instellen op minder kinderen? Die vraag stellen Joop de Beer en Jan Latten op de website demos.nl.
Lees het oorspronkelijke artikel.