18.9.18

'Corporaties bouwen minder door half miljard extra belastingen'

‘De belastingplannen van het kabinet zijn desastreus voor nieuwbouw van sociale huurwoningen’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de Rijksbegroting 2019. ‘Een verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor woningcorporaties is een goede eerste stap. Maar die zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als alle belastingen samen veel meer oplopen. Per saldo betalen we volgend jaar alsnog een half miljard meer.’ Aedes, lobby-organisatie voor woningcorporaties,  merkt op dat het kabinet torenhoge ambities heeft voor de woningmarkt, maar de corporaties ook elk jaar 'vier maanden huur laat overmaken naar de Belastingdienst'. Dat strookt volgens de koepel niet met elkaar.
Lees het oorspronkelijke artikel.