14.8.18

CBS brengt 'huidskleur' van woonwijken helder in kaart

Het CBS heeft op haar website een applicatie geplaatst waarmee op postcodeniveau de verdeling van autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders te zien is. De laatste groep wordt nog verdeeld in mensen van Westerse en niet Westerse komaf. Aan de kleuren van wijken is eenvoudig te zien in welke wijken veel oorspronkelijke Nederlanders wonen en waar Nederlanders wonen die uit andere landen komen.