12.7.18

CBS en Kadaster vinden de huizencijfers van de NVM niet zuiver

De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is geen zuivere indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Dat schrijft het CBS op haar website bij de publicatie van haar kwartaalcijfers over de koopwoningmarkt. Zij publiceert deze - voor het eerst - op dezelfde dag als de NVM. 

De NVM gebruikt wel de gemiddelde verkoopprijs voor haar kwartaalberichten. Volgens het CBS is de gemiddelde  verkooprijs geen zuivere indicator omdat het type woningen dat in een kwartaal wordt verkocht (bijvoorbeeld appartementen of villa’s) niet steeds gelijk is. De prijsindex van het CBS, samen met het Kadaster, is een weergave van de prijsontwikkeling waarbij wel is gecorrigeerd voor verschillen in woningkenmerken.

Uit de index van het CBS en het Kadaster blijkt dat woningen in het eerste kwartaal 2018 gemiddeld 9,3% duurder zijn geworden dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijs van nieuwbouwwoningen steeg wat harder. In vergelijking tot andere Europese landen worden huizen hier sneller duurder, zo blijkt uit de cijfers.