7.6.18

Animo voor hypotheekgarantie neemt verder af

Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de stichting die de Nationale Hypotheek Garantie exploiteert, wil in 2018 nieuwe oplossingen op de markt brengen "om nog meer mensen toegang te bieden tot de steeds krapper wordende woningmarkt." Dat schrijft de directeur van de stichting, Arjen Gielen, in het jaarverslag van 2017. In dat jaar waren acht van de negen verkochte garanties bestemd voor de aankoop van een woning. De rest ging om garanties voor kwaliteitsverbetering, energie-besparende maatregelen en restschuldfinanciering. De verkoop van deze en nieuw te ontwikkelen garanties wil de stichting laten groeien. De vernieuwing lijkt ook nodig omdat steeds minder huizenkopers een hypotheekgarantie kopen bij de stichting. Binnen de kostengrens van de NHG sluit 70% de verzekering af. In 2013 was dat nog 81%. Met name in de Randstad daalt het animo.
Lees het oorspronkelijke artikel.