24.5.18

Woningcorporatie selecteerde huurders op lichaamsgeur

Bij woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek zijn in het verleden woningzoekenden geweigerd op gronden in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. Dat meldt de woningstichting zelf. Uit een onderzoek van Integis komt naar voren dat bij intakegesprekken met potentiele huurders informatie werd verzameld over gegevens zoals ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, gezondheid en daarmee samenhangend medicijngebruik, hobby’s, ex-partners, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging. En dat bij toewijzing van woningen deze zaken een rol speelden.
Lees het oorspronkelijke artikel.