3.5.18

Uw paspoortnummer? Iedereen kan het opvragen bij het Kadaster

Iedereen kan via de website van het Kadaster tegen betaling koop- en hypotheekakten opvragen. Daar wijst Vereniging Eigen Huis op. Het gaat om informatie zoals geboortedata, woonadressen, burgerlijke staat en paspoortnummers. Dit zal na ingang van de Europese privacywet AVG op 25 mei niet veranderen. De vereniging pleit ervoor dat iemand die bij het Kadaster persoonsgegevens van een ander opvraagt, moet kunnen aantonen een gerechtvaardigd belang te hebben. In de praktijk zijn dit professionals die betrokken zijn bij woningtransacties, zoals makelaars, notarissen en taxateurs.
Lees het oorspronkelijke artikel.