29.4.18

Hausse op de woningmarkt beinvloedt aanpak Rotterdam-Zuid

De hausse op de woningmarkt biedt zowel voor- als nadelen voor Rotterdam-Zuid. Verhuizen naar Zuid begint aantrekkelijker te worden en de WOZ-waarden stijgen. Maar die stijging van de huizenprijzen maakt ook dat eigenaren van verpauperde woningen zich minder snel uit laten kopen door de gemeente, zegt Pastors. Het betekent dat de overheid meer geld moet bijleggen, want de kosten van de aankoop wogen al niet op tegen de opbrengsten van sloop en nieuwbouw. Dat blijkt volgens het NRC uit de presentatie van de vijfde, jaarlijkse voortgangsrapportage over het stadsdeel.
Lees het oorspronkelijke artikel.