11.4.18

De minister stuurt een kamerbrief over de uitdagingen op de woningmarkt

Minister Ollongen heeft de Tweede Kamer per brief geinformeerd welke drie uitdagingen zij ziet op de woningmarkt Dit zijn het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. De minister wil samen met landelijke en regionale partijen gesprekken voeren, agenda's opstellen en verkenningen uitvoeren om tot oplossingen te komen. Ook wil ze inspanningen leveren.
Lees het oorspronkelijke artikel.