25.4.18

Autoriteit woningcorporaties wil meer zicht op bedrijfscultuur

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft onlangs haar bevindingen gepresenteerd over het onderzoek naar de staat van governance binnen de corporatiesector. De Aw vindt dat in de huidige opzet van het onderzoek te weinig informatie over de bedrijfscultuur naar voren komt. Het is nu voornamelijk een theoretisch onderzoek met twee besprekingen van de bestuurders en raad van bestuur. Er zal daarom worden onderzocht hoe meer inzicht kan worden verkregen op de cultuur van een corporatie als geheel. Mogelijk kiezen ze voor interviews of via steekproeven, vragenlijsten en/of selfassessments. Dat schrijft de website dewoonwijk.nl.
Lees het oorspronkelijke artikel.