F

30 december 2017

Schenkingsvrijstelling kan tot hogere hypotheekschulden leiden

Dat minder huizen in Nederland onder water staan, komt niet alleen door de gestegen prijzen. Ook de verhoogde schenkingsvrijstelling van €50.000 naar €100.000 in 2013 en 2014 heeft er flink aan bijgedragen, zo concludeerde de Algemene Rekenkamer eerder deze maand. Volgens Chritian Lennartz en Nic Vrieselaar, economen bij RaboResearch, leiden de schenkingen tot prijsopdrijving. Dat schrijven zij in een artikel op het FD.
Lees het oorspronkelijke artikel.

Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk