7 oktober 2019

In de zucht risico’s af te dekken, stapelen overheden regel op regel

Woningbouw mag dan een politieke prioriteit zijn, maar dat betekent niet dat alle poorten meteen opengaan voor woningbouwprojecten. Dat schrijft Peter Hendriks in een nieuwe publicatie op de website Follow the Money. Dezelfde overheid die een miljard uittrekt om gemeenten zover te krijgen dat ze bouwen, frustreert nieuwbouw buiten de geijkte kaders. Kleuren de ontwikkelaars wel binnen de lijntjes, dan stranden hun plannen in een wirwar aan regels, normen en procedures. Daardoor worden veel geoormerkte locaties nooit of met grote vertraging gebouwd.
Lees meer
07 oktober Lees meer...

4 oktober 2019

Actieplan voor studentenhuisvesting

Meer units voor studenten, een betere informatievoorziening en echt sámen met studenten om de tafel. Daar moet volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) nog meer energie in gestoken worden. "Het actieplan is goed, maar we zijn er nog niet", vertelt Ruben Kleijn van de LSVb op de website woningmarktbeleid.nl van de Rijksoverheid. We vinden het belangrijk dat er goede informatie is voor (buitenlandse) studenten. Ze moeten weten hoe ze een kamer kunnen vinden, maar ook wat hun rechten zijn en wanneer ze bijvoorbeeld de huurcommissie kunnen inschakelen", vertelt Ruben.
Lees meer
04 oktober Lees meer...

3 oktober 2019

Een groot deel van de starters kan alleen nog een huis kopen met een gift of lening van zijn ouders.

Volgens Companen, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de woningmarkt, leunen starters veel vaker op financiële hulp van anderen dan doorstromers. In ongeveer 20 procent van de gevallen krijgen ze een schenking om de aankoop van hun huis mogelijk te maken. In ruim 10 procent van de gevallen wordt geld geleend. Uit een inventarisatie van De Hypotheker in opdracht van BNR komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Een groot deel van de starters kan alleen nog een huis kopen met een gift of lening van zijn ouders. Zo’n 30 procent van hen gebruikt bij de financiering van de hypotheek geld van familie of vrienden.
Lees meer
03 oktober Lees meer...

Niet het huis zelf, maar de grond eronder bepaalt voor een groot deel de waarde van een woning

Niet het huis zelf, maar de grond eronder bepaalt voor een groot deel de waarde van een woning. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank, waarvan de uitkomst vandaag in het economenblad ESB verschijnt. Vorig jaar werd de prijs van een gemiddelde woning voor 55 procent door de grondprijs bepaald. Radiozender BNR sprak hierover met hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. "De opbrengst van het product dat je op grond organiseert, bepaalt de waarde van die grond, geldt al sinds de Oudheid. In Nederland stijgen de grondprijzen momenteel enorm, maar dat kan ook omslaan."
Lees meer
03 oktober Lees meer...

Woonbedrijf in regio Eindhoven-Helmond schrapt banen als gevolg van verhuurdersheffing

Bij Woonbedrijf, de grootste woningcorporatie in Zuidoost-Brabant, verdwijnen 80 van de 385 voltijdsbanen bij een reorganisatie. Dit bericht het Eindhovens Dagblad. Directeur Ingrid de Boer denkt dat dat niet kan zonder gedwongen ontslagen. Tegen de krant zei zij: "We hebben steeds meer opgaven, denk aan nieuwbouw en verduurzaming én in 2020 betalen we 31 miljoen aan verhuurdersheffing aan de rijksoverheid. Daarom moeten we de bedrijfskosten omlaag brengen."
Lees meer
03 oktober Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk