12 augustus 2019

Een derde van de corporaties wil ook woningen bouwen in de vrije sector tot € 950

"De helft van de woningcorporaties in Nederland vindt de inkomensgrenzen die minister Ollongren in haar recente Wetsvoorstel aangeeft veel te laag." schrijft de website Stadszaken in een publicatie.Veel corporaties vinden dat zij ook een taak hebben voor huishoudens in de categorie van de ‘lage middeninkomens’. Voor deze groep is huren in de vrije sector vaak ofwel te duur, ofwel eenvoudigweg onbereikbaar vanwege hoge inkomens- en zekerheidseisen die commerciële verhuurders stellen.
Lees meer
12 augustus Lees meer...

Opinie: 'Wachttijd in Amsterdam is nu 15 jaar en dat is logisch'

Columnist Frank Kalshoven heeft met zijn stelling dat de verhuurdersheffing 'best een lekker ding is', een discussie losgemaakt die via columns in de Volkskrant en andere media wordt gevoerd. Hij kreeg al de oren gewassen door de bestuursvoorzitter van corporatie Rochdale Hester van Buren, Peter Hendriks van Follow the Money, de hoofdredactie van het Friesch Dagblad en van de deskundige emeritus hoogleraar Johan Conijn. Frank Kalshoven reageert op de kritiek.
Lees meer
12 augustus Lees meer...

9 augustus 2019

Prijsvraag: Hoe maken we de stadsranden klaar voor de toekomst?

Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag voor creatieve teams die met die vraag aan de slag willen, in opdracht van lokale coalities van gemeenten, woningcorporaties en andere betrokkenen. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren ’60, ‘70 en ’80 klaar te maken voor de toekomst. Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.
Lees meer
09 augustus Lees meer...

Gemiddelde koopsom van woningen op €302.000

De gemiddelde koopsom in Nederland is in het eerste halfjaar van 2019 uitgekomen op €302.000, opnieuw een record en 7,3% meer dan vorig jaar in deze periode. Dit publiceert de website Vastgoedactueel.nl op basis van gegevens van het Kadaster. In de eerste helft van 2019 heeft het Kadaster 99.940 woningtransacties geregistreerd, 4,8% minder dan vorig jaar in deze periode.
In vergelijking met het topjaar 2008 is de gemiddelde koopsom met 14,5% gestegen, ten opzichte van het dieptepunt in 2013 zelfs 41,5%.
Lees meer
09 augustus Lees meer...

8 augustus 2019

Opinie: 'De verhuurdersheffing is geen geschenk voor de woningmarkt'

"De verhuurdersheffing is de roze olifant in de ­kamer." Onder deze titel mengt ook oud-hoogleraar Johan Conijn zich in de discussie die al enige tijd gevoerd wordt via opiniestukken in de Volkskrant, op de website Follow the Money en andere media.
"Tot mijn verbazing noemt Frank Kalshoven in twee achtereenvolgende columns in de Volkskrant (‘Het Spel en de Knikkers’, 27/7 en Het Spel en de Knikkers, 3/8) de verhuurdersheffing ‘een lekker ding’ en beschouwt hij deze heffing als een geschenk voor de woningmarkt." schrijft Johan Conijn.
Lees meer
08 augustus Lees meer...

Tijdelijk huurcontract als chantagemiddel

Sinds in 2016 tijdelijke huurcontracten hun intrede hebben gedaan, worden deze door verhuurders geregeld misbruikt. Het is een chantagemiddel geworden waarbij huurders hun woonzekerheid verliezen, vindt de Woonbond volgens het Algemeen Dagblad. Uit CBS-cijfers blijkt dat vooral particuliere verhuurders dit massaal doen.
Lees meer
08 augustus Lees meer...

7 augustus 2019

Zonnepanelen integreren in textiel

Een groep van zes Duitse bedrijven en onderzoeksinstituten wil zonnepanelen integreren in textiel. De website Duurzaam bedrijfsleven heeft hierover een artikel gepubliceerd. Binnen vijf jaar moet de techniek commercieel verkoopbaar zijn. De textiele zonnepanelen zijn nu nog niet efficiënt. Op dit moment hebben ze een efficiency van tussen 0.1 en 0.3 procent. Als de zonnepanelen een efficiëntie van 5 procent halen, zijn ze commercieel levensvatbaar.
Lees meer
07 augustus Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk