Nieuws over 'Woonomgeving'

8 november 2019

Groepswonen steeds meer in trek bij 50-plussers

Volgens een publicatie van Omroep West hebben steeds meer mensen belangstelling voor groepswonen, of cowonen. Groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband. Je beschikt over een eigen woonruimte, maar in de directe leefomgeving is er een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten.
Lees meer
08 november Lees meer...

6 november 2019

Ruim 13 miljard nodig om woningen geschikt te maken voor ouderen

De kosten van aanpassingen aan woningen om ze geschikt te maken voor ouderen, worden landelijk geraamd op ruim 13 miljard euro. Dit schrijft het Algemeen Dagblad. Zo kost het 7,5 miljard euro om woningen aan te passen die al nabij voorzieningen voor ouderen liggen, zoals zorg, ondersteuning en toegankelijke horeca en winkelcentra. Daar komt nog 6 miljard bij om huizen geschikt te maken voor ouderen die willen verhuizen vanwege een gebrek aan zulke voorzieningen. 
Lees meer
06 november Lees meer...

5 november 2019

Opinie: De invloed van technologie op de ontwikkeling van steden

Op de website Stadszaken.nl schreven stedenbouwkundige Rob van der Velden en landschapsarchitect Ben Kuipers over de manier waarop technologie het vak van planologen en stedenbouwkundigen zal veranderen. De toenemende digitalisering van de stad heeft ook grote invloed op de relatie met de inwoners van de stad. Door eigen metingen van aspecten als geluid, luchtkwaliteit, water- en hitteoverlast, zijn bewoners nu al steeds meer betrokken bij de besluitvorming over de stadsruimte. Die ontwikkeling van smart citizens zal ook van grote invloed zijn op het vak van de ruimtelijk ontwerper.
Lees meer
05 november Lees meer...

31 oktober 2019

Op de Utrechtse particuliere woningmarkt wordt flink gediscrimineerd

Uit een onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Utrecht blijkt onder andere dat ruim 80 procent van de onderzochte makelaars ingaat op een verzoek om niet te verhuren aan homoseksuele stellen of mensen met een niet-westerse achtergrond. Dit publiceert RTL Nieuws op haar website. De reacties varieerden van 'Dat zouden wij kunnen doen voor u' tot 'Wij verhuren standaard niet aan bepaalde groepen'. "Wij zijn geschrokken van deze uitkomsten en nemen dit hoog op. Discriminatie is onacceptabel", zegt wethouder Kees Diepeveen. De gemeente wil in gesprek met brancheorganisaties en kijken wat er mogelijk is op het gebied van controleren en beboeten.
Lees meer
31 oktober Lees meer...

16 oktober 2019

Opinie: Is een stad met alleen rijke inwoners nog wel een echte stad?

In Amsterdam zijn de verkoopprijzen opgelopen van 250.000 euro gemiddeld in 2013 tot zo'n 475.000 euro nu. In een opiniestuk op de website van RTLZ analyseert stadsgeograaf Cody Hochstenbach wat de gevolgen zijn voor de diversiteit van de bewoners.
In geen enkele andere wereldstad zijn de woningprijzen de afgelopen vijf jaar zo fors gestegen. Sociale huurwoningen zijn de afgelopen twintig jaar massaal in de uitverkoop gezet en particuliere verhuurders hebben hun huren flink verhoogd. In Amsterdam is het aantal betaalbare huurwoningen daardoor sinds 2003 met zo'n 50.000 woningen afgenomen.
Lees meer
16 oktober Lees meer...

14 oktober 2019

Stikstof in Brabant: SP wil strenger zijn dan het Rijk, SGP en CU willen uitstel

De SP wil dat de provincie Brabant meer ambitie toont om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Dat meldde het Brabants Dagblad. Het landelijke beleid omtrent het saneren van veehouderijen bij natuur gaat de partij niet ver genoeg. De SP wil dat Brabant een andere verdeling hanteert, waarbij Brabant slechts de helft van de gewonnen stikstofruimte opnieuw vergunt. ChristenUnie/SGP wil uitstel van de strengere milieu-eisen.
Lees meer
14 oktober Lees meer...

10 oktober 2019

CDA wil hulplijn voor ondernemers die geraakt worden door de stikstofkwestie

Het CDA zegt in een persbericht dat het wil dat er zo snel mogelijk een crisislijn wordt geopend over waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Dat stelt CDA-Kamerlid Jaco Geurts voor tijdens het debat over de landbouwbegroting deze week.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts: ‘Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het nieuwe beleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”

Er moet een informatiepunt worden ingericht waar ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.

Geurts: ‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet dwingt om te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’
10 oktober Lees meer...

9 oktober 2019

Belastingdienst zette ten onrechte huurtoeslag stop

De Raad van State heeft de Belastingdienst op de vingers getikt, omdat de fiscus van een nog onbekend aantal mensen ten onrechte de huurtoeslag heeft stopgezet. Dit meldt de NOS op haar website. Volgens de Woonbond gaat het mogelijk om honderden mensen. De huurtoeslag werd stopgezet, omdat de huurders tijdelijk te veel geld op hun rekening hadden en hun huur te veel was opgelopen.
Lees meer
09 oktober Lees meer...

1 oktober 2019

Nieuwe woonvormen: een eigen woning en toch samen

Ouderen willen steeds vaker zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen. Platform Aedes publiceerde een artikel over een alternatief van Woningcorporatie Wooncompagnie in Noord-Holland. Deze corporatie vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. "Wij kiezen bewust voor woonvormen die aansluiten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Zo voorkomen we vereenzaming", vertelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik.
Lees meer
01 oktober Lees meer...

26 september 2019

Stikstof: advies Remkes biedt geen houvast voor woningbouw

De website Stadszaken.nl publiceerde een verslag naar aanleiding van de persconferentie van de adviescommissie van Johan Remkes naar de problemen met de uitstoot van stikstof en ammoniak. Jan Fokkema, directeur van de branchevereniging van projectontwikkelaars NEPROM is een stuk minder te spreken over het advies. "Mijn eerste indruk is dat de bouwsector hier op korte termijn niet mee geholpen is en er geen maatregelen in staan die de vergunningverlening op korte termijn weer op gang brengen." De maatregelen die Remkes wel noemt, zoals circulair en modulair bouwen, hebben volgens Fokkema niets te maken met de stikstofuitstoot op de bouwplaats zelf.
Lees meer
26 september Lees meer...

'Het is voor kleine corporaties immers a hell of a job'

Marinus Kempe is directeur-bestuurder van Woonstichting de Kernen en was van 2008 tot  2015 voorzitter van het MKW, het platform voor Midden en Kleine Woningcorporaties. In het deze week gepubliceerde interview zegt hij: "We stellen ons kwetsbaar en open op. We bespreken met elkaar de problemen waar we mee worstelen. En als je een collega belt: ‘Heb je informatie voor me?’, dan krijg je het. Het is voor kleine corporaties immers a hell of a job nu de sector stikt van de regels."
Lees meer
26 september Lees meer...

19 september 2019

SCP: 'Onder de pannen zonder gas'

Het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) heeft een publicatie uitgebracht onder de titel 'Onder de pannen zonder gas' waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar woningeigenaren en de omslag naar aardgasvrij wonen. Woningeigenaren leggen zich grotendeels neer bij aardgasvrij wonen, maar voelen om allerlei redenen (nog) niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan, zo luidt de conclusie. Er zijn zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas; deze zijn gerelateerd aan zorgen over de effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Er is een brede behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid, mogelijke alternatieven voor aardgas.
Lees meer
19 september Lees meer...

17 september 2019

Opinie: 'Het is alle ballen op de Randstad'

In een opinie voor RTLZ pleit stadsgeograaf Cody Hochstenbach voor meer spreiding van banen naar provinciesteden, zoals ook in de jaren '70 gebeurde. Rijksdiensten als de PTT en het CBS werden verplaatst vanuit de Randstad naar provinciesteden als Groningen en Heerlen. Het huidige beleid slaat een compleet andere afslag in. Stadsgoeroes zien het liefst een zo groot mogelijke opeenstapeling van mensen en activiteiten in de grote steden. Werkgelegenheid, cultuur, evenementen – alles moet maar naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Het is alle ballen op de Randstad.
Lees meer
17 september Lees meer...

Nibud: 'Huurders in sociale huurwoning hebben het moeilijk'

Een kwart van de huurders in Nederland, ruim 800.000 huishoudens, betaalt zulke hoge woonlasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Dit meldt het Nibud in een persbericht, na het publiceren van twee rapporten over woonlasten. Huiseigenaren in Nederland hebben het financieel gezien makkelijker, slechts 8 procent van de hypotheekbezitters heeft te hoge woonlasten ten opzichte van de normbedragen. Met name huurders in sociale huurwoning hebben het moeilijk. Mensen met te hoge woonlasten bevinden zich met name in een sociale huurwoning.
Lees meer
17 september Lees meer...

6 september 2019

Johan Vollenbroek: 'Nooit geprocedeerd tegen woningbouw'

Johan Vollenbroek, voorzitter van de coöperatie Mobilisation for the Environment heeft in een radio-uitzending van BNR gereageerd op de claim van de NEPROM voor een uitzonderingspositie voor woningbouw in het stikstofdebat. Vollenbroek is het boegbeeld van drie milieuorganisaties die succesvol het Nederlandse stikstofbeleid bestreden bij de Hoge Raad. De NEPROM pleit voor een uitzonderingsregeling die woningbouw tot een bepaalde omvang op minimaal 500 meter van Natura2000-gebieden. Vollenbroek verklaart: "Ik ben het daar eigenlijk gedeeltelijk best wel mee eens. We hebben nooit geprocedeerd tegen woningbouw, maar tegen de intensieve veeteelt."
Lees meer
06 september Lees meer...

5 september 2019

Waarom stikstof Nederland in z'n greep heeft

De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komt ernstig in de knel door regels rond de uitstoot van stikstof. Dat zeggen bestuurders in die steden tegen de NOS. Uit een rondgang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat naast Eindhoven en Den Haag veel andere plaatsen ook in de knel denken te komen.
Lees meer

NOS op 3 legt in deze video uit waarom stikstof Nederland in zijn greep heeft:
05 september Lees meer...

3 september 2019

'Openbare aanbestedingen staan doelmatigheid in de weg'

Partnerselectie moet een grotere rol spelen bij het ontwikkelen van gebieden, volgens de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Op de website Stadszaken zegt Sven Schroots: "Gemeenten schrijven soms openbare aanbestedingen uit, terwijl niet alle gebiedsontwikkelingen aanbestedingsplichtig zijn. Dit staat doelmatigheid in de weg. Sven Schroots is adviseur bij AKRO Consult en medeopsteller van het document. De geschikte partner vind je volgens de adviseur door het maken van een longlist, met daarop alle partijen die zich voor het project hebben aangemeld. Vervolgens wordt het aantal partijen, op basis van ervaring, capaciteit en expertise, gereduceerd.
Lees meer
03 september Lees meer...

27 augustus 2019

14,6% van het Nederlands grondgebied is bestemd voor wonen, werken en infrastructuur

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de groei van woon- en werkterrein het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van het bodemgebruik in ons land. In 2015 was 492,6 duizend hectare (14,6 procent) van het Nederlands grondgebied bestemd voor wonen, werken en infrastructuur. In 1996 was dat nog 433,4 duizend hectare (13 procent). De nieuwe bebouwde terreinen bestaan voor 47 procent uit woongebied, voor 43 procent uit werkterrein (o.a. voor bedrijven, openbare voorzieningen, glastuinbouw) en voor 10 procent uit infrastructuur (wegen, spoorwegen, vliegvelden). Deze uitbreidingen zijn voor een groot deel gerealiseerd op voormalige landbouwgrond.
Lees meer
27 augustus Lees meer...

26 augustus 2019

Staatssecretaris Blokhuis geschrokken van verdubbeling aantal daklozen

Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid is zich naar eigen zeggen "rot geschrokken" van de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek over de toename van het aantal dak- en thuislozen in Nederland. Dat schrijft de NOS. Vrijdag meldde het CBS dat het aantal daklozen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is. 39.300 mensen hadden vorig jaar geen vaste woon- of verblijfplaats.
Lees meer
26 augustus Lees meer...

23 augustus 2019

Aantal daklozen is in 10 jaar tijd verdubbeld

Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Het geschatte aantal daklozen van 18 tot 65 jaar steeg vanaf 2009 met bijna 10 duizend, tot 27,3 duizend in 2012. In de jaren daarna leek de stijgende trend ten einde, maar tussen 2014 en 2018 nam het aantal opnieuw toe met ruim 12 duizend. Ook relatief gezien verdubbelde het aantal daklozen in de periode 2009-2018 ruimschoots, van 17 naar 37 per 10 duizend inwoners van 18 tot 65 jaar.
Lees meer
23 augustus Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk