Nieuws over 'Woningmarkt'

8 oktober 2019

Woningmarkt kalmeert in de Randstad, maar niet in middelgrote steden

Huizenprijzen stijgen minder hard en het woningaanbod op Funda is met 3 procent toegenomen. De woningmarkt lijkt dus te kalmeren, maar in verschillende middelgrote steden begint de verhitting pas net, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker en een publicatie van RTLZ. In populaire steden buiten de Randstad daalde het aantal transacties. In Eindhoven, Zwolle en Leeuwarden met meer dan een vijfde; in Groningen met 11,1 procent.
Lees meer
08 oktober Lees meer...

7 oktober 2019

De balans op de Nederlandse woningmarkt is zoek

Er is te weinig middenhuur, dus mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een koopwoning, vallen buiten de boot. Dit schrijft de website Stadszaken.nl. Het kabinet zoekt nu heil in de corporatiesector. In de op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen die het Kabinet treft om de woningmarkt te sterken, worden de woningcorporaties een grotere rol in het middensegment toebedeeld. Of de plannen ook geconcretiseerd kunnen worden, is echter nog maar de vraag. Want de markttoets blijft een grote barrière.
Lees meer
07 oktober Lees meer...

4 oktober 2019

Actieplan voor studentenhuisvesting

Meer units voor studenten, een betere informatievoorziening en echt sámen met studenten om de tafel. Daar moet volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) nog meer energie in gestoken worden. "Het actieplan is goed, maar we zijn er nog niet", vertelt Ruben Kleijn van de LSVb op de website woningmarktbeleid.nl van de Rijksoverheid. We vinden het belangrijk dat er goede informatie is voor (buitenlandse) studenten. Ze moeten weten hoe ze een kamer kunnen vinden, maar ook wat hun rechten zijn en wanneer ze bijvoorbeeld de huurcommissie kunnen inschakelen", vertelt Ruben.
Lees meer
04 oktober Lees meer...

3 oktober 2019

Een groot deel van de starters kan alleen nog een huis kopen met een gift of lening van zijn ouders.

Volgens Companen, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de woningmarkt, leunen starters veel vaker op financiële hulp van anderen dan doorstromers. In ongeveer 20 procent van de gevallen krijgen ze een schenking om de aankoop van hun huis mogelijk te maken. In ruim 10 procent van de gevallen wordt geld geleend. Uit een inventarisatie van De Hypotheker in opdracht van BNR komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Een groot deel van de starters kan alleen nog een huis kopen met een gift of lening van zijn ouders. Zo’n 30 procent van hen gebruikt bij de financiering van de hypotheek geld van familie of vrienden.
Lees meer
03 oktober Lees meer...

Niet het huis zelf, maar de grond eronder bepaalt voor een groot deel de waarde van een woning

Niet het huis zelf, maar de grond eronder bepaalt voor een groot deel de waarde van een woning. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank, waarvan de uitkomst vandaag in het economenblad ESB verschijnt. Vorig jaar werd de prijs van een gemiddelde woning voor 55 procent door de grondprijs bepaald. Radiozender BNR sprak hierover met hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. "De opbrengst van het product dat je op grond organiseert, bepaalt de waarde van die grond, geldt al sinds de Oudheid. In Nederland stijgen de grondprijzen momenteel enorm, maar dat kan ook omslaan."
Lees meer
03 oktober Lees meer...

Woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing

De corporaties zijn het zat, volgens het Parool. Het kabinet boekt inmiddels begrotingsoverschotten, maar zij moeten nog altijd heel veel geld overmaken, bij elkaar opgeteld zo’n 1,7 miljard euro. Donderdag maken ruim 180 corporaties officieel bezwaar tegen deze heffing. Ook voeren ze, met huurdersorganisaties, campagne op internet en sociale media om duidelijk te maken hoeveel geld ze elk jaar kwijt zijn.
Lees meer
03 oktober Lees meer...

1 oktober 2019

Column: Woningcorporaties worden nog steeds door het Rijk gepiepeld

De Corporatiegids publiceerde een column van Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling over het plan van het Kabinet om tijdelijke woningbouw te stimuleren en waarom dat geen goed idee is. "De woningmarkt wordt geteisterd door structurele problemen, die niet worden opgelost met tijdelijke voorzieningen. Ten opzichte van het actuele woningtekort van 300.000 woningen en de veel te lage woningproductie zijn 15.000 tijdelijke huurwoningen extra een druppel op een gloeiende plaat. De stikstofproblematiek heeft de plaat nog veel gloeiender gemaakt."
Lees meer
01 oktober Lees meer...

30 september 2019

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen. Dit meldt de Rijksoverheid in een persbericht. In het wetsvoorstel staan vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten. Zodat ook zij prettig kunnen wonen binnen hun financiële mogelijkheden. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd als onderdeel van een breder pakket maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken.
Lees meer
30 september Lees meer...

Opinie: '100 miljoen van Ollongren is lachwekkend in vergelijking met de belastingdruk'

De verhuurdersheffing kost de corporatiesector in totaal zo'n 1,7 miljard euro per jaar. Daar komen nog eens de oplopende vennootschapsbelasting en ATAD – een maatregel om belasting ontwijkende multinationals aan te pakken die gek genoeg ook woningcorporaties treft – bovenop. Dit schrijft stadsgeograaf Cody Hochstenbach in een opinie op de website van RTLZ
Alles bij elkaar bedraagt de belastingdruk volgend jaar zo'n 2,4 miljard euro. Dat komt neer op zo'n 2 a 3 maanden huurinkomsten die direct naar de schatkist gaan. De 100 miljoen euro die minister Ollongren nu terug wil geven aan de woningcorporaties is lachwekkend in vergelijking.
Lees meer
30 september Lees meer...

27 september 2019

Schaarste aan woningen in de vrije sector leidt extreme huurverhogingen

Om de vijf jaar mag een woningverhuurder in de vrije sector zijn contracten aanpassen. Gedurende die vijf jaar wordt de huur alleen met inflatie verhoogd. Na vijf jaar komt de herziening. Follow the Money mocht geanonimiseerde dossiers inzien die tonen hoe meedogenloos een aantal verhuurders te werk gaat. Het maakt hen niet uit of een huurder het nieuwe bedrag kan opbrengen. Als die het niet kunnen betalen, moeten ze eruit en staan de nieuwe huurders met hun spulletjes bij wijze van spreken de volgende dag al op de stoep.
Lees meer
27 september Lees meer...

26 september 2019

CETA beperkt woningmarktbeleid

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) beperkt onder andere de mogelijkheid om woningmarktbeleid te voeren. De organisaties Milieudefensie, FNV en Handel Anders waarschuwen hiervoor, volgens een artikel van Binnenlands Bestuur. Canadese investeerders kunnen een schadevergoeding bij Nederland claimen als een gemeente ingrijpt om woningen betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld door de huur die gevraagd wordt te begrenzen of beperkingen op te leggen aan het opkopen en doorverhuren.
Lees meer
26 september Lees meer...

24 september 2019

CBS: koopwoningen waren in augustus 5,7 procent duurder dan in augustus 2018

Bestaande koopwoningen waren in augustus 5,7 procent duurder dan in augustus 2018, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is de laagste prijsstijging in bijna 3 jaar. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard van het CBS.
Lees meer
24 september Lees meer...

23 september 2019

'Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters geen oplossing voor woningnood’'

Middels een persbericht laat Menno Luiten, Commercieel Directeur van De Hypotheker, weten: "Starters hebben vaak al eigen geld gespaard om de bijkomende kosten van een woningaankoop te kunnen financieren. Deze maatregel kan starters gemiddeld een paar duizend euro schelen, maar het echte probleem zit in het schaarse woningaanbod voor starters en het gebrek aan financieringsmogelijkheden. Denk hierbij vooral aan starters met een tijdelijk arbeidscontract of een grote studieschuld."
Lees meer
23 september Lees meer...

Duitse banken willen 'bouwsparen' in Nederland introduceren

Bouwsparen houdt in dat jongeren voor een van tevoren vastgesteld rentetarief een bepaald bedrag sparen. Zodra ze dan een huis willen kopen, kunnen ze voor een gekoppelde rente een even hoog bedrag als ze gespaard hebben lenen.Volgens het dagblad Trouw zijn De Volksbank en de Vereniging ­Eigen Huis aanhangers van het plan. De Volksbank stelt dat het vooral zekerheid biedt voor de starter.
Lees meer
23 september Lees meer...

19 september 2019

100 miljoen euro per jaar voor woningbouw

Vereniging van woningcorporaties Aedes heeft via een persbericht gereageerd op de woningbouw plannen van het kabinet. "Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurdersheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen."
Lees meer
19 september Lees meer...

18 september 2019

Laurens Ivens stelt corporatie voor middenhuur voor

De Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens heeft in het NPO-radioprogramma 1 op 1 voorgesteld om een woningcorporatie op te richten voor mensen met een inkomen tot €60.000. Hij wil hiervoor geld van het Rijk, zo meldt de website Vastgoedmarkt. Woningbouwcorporaties die wij kennen mogen alleen verhuren aan mensen die tot aan 38.000 euro verdienen. Ik zou het goed vinden als er een corporatie komt die zich richt op de mensen tot aan de 60.000 euro. Want tot daar zitten mensen in de knel."
Lees meer
18 september Lees meer...

Maatregelen om de woningmarkt uit de crisis te halen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag (17 september) maatregelen gepresenteerd om de woningmarkt uit de crisis te halen. In een podcast van BNR zegt hoogleraar Peter Boelhouwer: "Dit is een opsteker, nu nog de gemeenten die ruimte beschikbaar stellen." Zo wordt scheefhuren aangepakt en wordt de positie van kopers versterkt. De WOZ-waarde van huurwoningen gaat minder meetellen bij het bepalen van de huur. Deze is vooral in de grote steden snel gestegen, met forse huurverhogingen als gevolg. Verder moeten er jaarlijks 15.000 flexwoningen, tijdelijke huurhuizen, worden bijgebouwd.
Lees meer
18 september Lees meer...

13 september 2019

DNB: 'Energielabels helpen huizenkopers bij het inprijzen van het energieverbruik'

Het prijsverschil tussen ‘groene’ woningen (met energielabels A, B of C) en ‘niet-groene’ woningen laat zich goed verklaren door de kosten die gemoeid zouden zijn met het verduurzamen van een niet-groene woning. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Nederlandse Bank (DNB). De energielabels, die door Europese wetgeving verplicht zijn gesteld, helpen huizenkopers bij het beter inprijzen van het verwachte energieverbruik. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor huizenverkopers om woningen te verduurzamen.
Lees meer
13 september Lees meer...

12 september 2019

Radio: 'Gebrek aan gevoel voor urgentie' bij gemeenten

In een radio-uitzending die online terug te luisteren is op de website van BNR komt Maarten de Gruyter, directeur van vastgoedbedrijf Boelens De Gruyter, aan het woord, die zich beklaagt over het 'gebrek aan gevoel voor urgentie' bij gemeenten, als het gaat over het oplossen van de woningnood. De vastgoedbedrijven zijn enorm afhankelijk van lokale wethouders om locaties te bemachtigen en erop te bouwen. "Maar als wij in meer dan een half jaar tijd maar twee gesprekjes krijgen om hieruit te komen, dan heb je totaal geen gevoel voor urgentie."
Lees meer
12 september Lees meer...

De sociale staat van Nederland: woonlasten en krapte

In de publicatie 'De sociale staat van Nederland (SSN)' dat jaarlijks voor Prinsjesdag wordt uitgegeven door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), staat de kwaliteit van leven van Nederlanders centraal. Het SCP constateert onder andere dat de woningmarkt na een periode van crisis, weer op stoom is geraakt. De maandelijkse woonlasten zijn tussen 2009 en 2018 gemiddeld genomen gedaald bij eigenaren en licht gestegen bij huurders. Opvallend is dat de woonlasten tussen 2015 en 2018 vrij stabiel blijven, ondanks het herstel van de economie.
Lees meer
12 september Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk