Nieuws over 'Woningmarkt'

29 januari 2020

PvdA wil huurstijging in vrije sector beperken

De huren in de vrije sector kunnen op dit moment onbeperkt worden verhoogd. Door de hoge woningnood stijgen deze soms met wel tientallen procenten. Met een initiatiefwet wil de PvdA daar een eind aan maken. Dit publiceerde EenVandaag. In de grote steden zijn de huren de afgelopen jaren met gemiddeld 8 procent per jaar gestegen. In Rotterdam stegen de huren in 2018 met ruim 14 procent. Met de nieuwe wet wil de PvdA regelen dat huren in de vrije sector met nog maar maximaal 1 procent boven de inflatie kunnen stijgen.
Lees meer
29 januari Lees meer...

Wet huursomstijging aangenomen: huren stijgen minder snel

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Dit meldt de Rijksoverheid. De maximale huursomstijging is het percentage waarmee het gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) per kalenderjaar mag stijgen. De gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie wordt nu vanaf 2020 op inflatieniveau gesteld (was inflatieniveau plus 1 procentpunt). Hierdoor wordt de gemiddelde huurverhoging bij huurders van corporaties beperkt.
Lees meer
29 januari Lees meer...

28 januari 2020

Opinie: ''Het recht op huisvesting wordt met voeten getreden.''

"Een dak boven je hoofd hebben is een van de eerste levensbehoefte." schrijft Jan van Gorkum, voormalig raadslid in Loon op Zand, in het Brabants Dagblad. "Een woonhuis is een plaats waar je veilig, menselijk en waardig moet kunnen leven. De jarenlange ontwikkelingen op de woningmarkt bedreigen al decennialang het recht op behoorlijke huisvesting in Nederland (en daar buiten). Het is vreemd dat dit fundamenteel mensenrecht in onze huidige Nederland met voeten getreden wordt."
Lees meer
28 januari Lees meer...

Verduurzamen woning levert goed op bij verkoop

Investeringen in een duurzamere woning betalen zich wel degelijk uit, blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is door de website Stadszaken. Afhankelijk van de genomen maatregel kan het rendement bij doorverkoop van een huis oplopen tot ruim 13 procent. Tegelijkertijd is verduurzaming verre van prioriteit bij aankomende huizenkopers. Daar ligt een grotere verantwoordelijkheid voor makelaars, zegt Van Veen. Pim van Veen, zelf makelaar van beroep, zich stelde voor zijn masterscriptie de vraag: "Verduurzamen, wat levert dat eigenlijk op?".
Lees meer
28 januari Lees meer...

27 januari 2020

Tekort aan woningen: oorzaken en oplossingen

Het Algemeen Dagblad verklaart de oorzaken van het huidige gebrek aan woningen en draagt oplossingen aan.1. Er wordt veel te weinig gebouwd; 2. Er wordt voor de verkeerde groepen gebouwd; 3. Er wordt op de verkeerde plaatsen gebouwd; 4. Er is geen regie van de overheid. De oplossingen zijn volgens de krant onder andere het bouwen van tiny houses, bouwen op bestaande gebouwen en bouwen op landbouwgrond. 
Lees meer
27 januari Lees meer...

24 januari 2020

Opinie: ''Het idee dat kopen superieur is aan huren is een hardnekkige mythe''

In een opinie-artikel voor OneWorld gaat stadsgeograaf Cody Hochstenbach in de aanval tegen de mythe dat kopen superieur is aan huren. De politiek, banken en media hebben ons sinds de jaren tachtig wijsgemaakt dat het kopen van een woning simpelweg superieur is aan huren. Er is een hardnekkige mythe gecreëerd. Richard Ronald, hoogleraar Housing, Society and Space aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt over de ideologie van eigenwoningbezit.
Kopen zou financieel verstandig zijn. Je steekt je geld in iets wat van jou is en bouwt vermogen op door je hypotheek af te lossen en door de verwachting van toekomstige prijsstijgingen. Dat vermogen kan in de toekomst van pas komen als je wilt verhuizen naar een grotere en duurdere woning, maar ook als pensioenpot of appeltje voor de dorst.
Lees verder
24 januari Lees meer...

Jongeren demonstreren in Den Bosch: ''doe wat aan die woningnood''

Enkele tientallen jongeren - meer studenten dan starters - verzamelden zich donderdag aan het eind van de middag voor het stadhuis op de Markt in Den Bosch. Het Brabants Dagblad deed verslag. Om er - naast de serieuze boodschap voor politiek, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen - een feestje van te maken. Maar door de kou kwam de sfeer er maar moeilijk in. "Ik ben tevreden", zegt jongerenambassadeur Jordi Prins, een van de initiatiefnemers. Het is een beginnetje volgens hem, het overhandigen van de petitie ‘In een wachtlijst kun je niet wonen’ aan wethouder Roy Geers.
Lees meer
24 januari Lees meer...

De Woonweek: Twijfels over de Omgevingswet en discussie over regels en beleid

Nadat in de afgelopen week media over elkaar heen tuimelden over de huizenprijzen van de NVM en het tekort aan woningen dat was uitgeroepen tot woningnood, kwam deze week ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) met cijfers. In 2019 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,9 procent duurder dan in 2018, zo hadden de rekenmeesters geconcludeerd. En hoewel dat nog steeds een forse stijging genoemd kan worden, valt het weer iets mee ten opzichte van de huizenprijzen van de makelaarsvereniging, die met ruim 8% stegen. Overigens lijkt het procentje verschil tussen beide instituten weinig, maar bij de verkoop van 218.595 woningen een gemiddelde prijs van € 307.978,- is 1% toch altijd nog een dik half miljard euro verschil.

Dagblad De Volkskrant kwam daarop met een uitgebreide reportage over Berlijn, en hoe daar het stadsbestuur korte metten maakt met de stijgende huurprijzen en het tekort aan woningen. Drie dagen struinde een delegatie van de Tweede Kamer langs politici, huisvestingsprojecten en belangenorganisaties in de Duitse hoofdstad, waarna GroenLinks-Kamerlid Smeulders opmerkte dat hij er “nog meer van overtuigd geraakt is dat ook in Nederland de marktwerking uit de huursector moet worden gehaald’.” Een huurplafond zoals Berlijn heeft gesteld, ziet hij niet zitten. “Maar de radicaliteit werkt wel aanstekelijk.”

Ondertussen was ook de Omgevingswet weer terug op de agenda . Kamerleden maken zich ernstige zorgen of de Omgevingswet wel gaat werken en of iedereen in het land er ‘wel klaar voor is’. In een commissievergadering over de stand van zaken bleek, dat onder meer coalitiepartner CDA grote twijfels heeft of de wet wel kan worden ingevoerd op 1 januari 2021. Partij voor de Dieren en GroenLinks zien het liefst dat de gehele wet van tafel gaat.
De ‘Omgevingswet is bedacht in de crisistijd, de situatie is nu anders’; ‘mensen hebben minder behoefte aan participatie en inspraak wordt te ingewikkeld en alleen weggelegd voor hoogopgeleiden’; zijn de belangrijkste argumenten om deze wet uit te stellen of helemaal van tafel te vegen. Minister Van Veldhoven is dat beslist niet van plan en blijft optimistisch over de uitvoerbaarheid.

De pilot aller pilots om de Omgevingswet in de praktijk te testen is de Binckhorst in Den Haag. Hierover is de stemming somber, volgens critici in een artikel van Binnenlands Bestuur. “Wordt de Binckhorst een ‘spookwijk?” vragen zij. De herontwikkeling van het Haagse bedrijventerrein ligt vanwege een gebrek aan voorzieningen onder vuur.” Schrijft het vakblad voor bestuurlijk Nederland. “Geen reden voor blinde paniek”, zegt Haags wethouder Boudewijn Revis in hetzelfde artikel.

Tegelijk met de Omgevingswet moet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingaan. Deze wet heeft tot nu toe veel minder draagvlak en ook veel minder zichtbare discussie opgeleverd dan de Omgevingswet. Maar de uitgesproken criticasters van Cobouw hebben ruimte gegeven aan advocate Ottilie Laan, die uitlegt dat de weerstand tegen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gebaseerd is op zeven misverstanden.

Terwijl deskundigen en bestuurders over elkaar heen tuimelen over regels, wetten en beleid, wordt een groep vergeten die ‘niet op het Malieveld staat’, zo merkt NRC Handelsblad op. “Er is een groeiende groep 75-plussers die alleen woont, terwijl ze dat eigenlijk niet meer kunnen. Een logisch gevolg van de sluiting van bijna alle verzorgingstehuizen sinds 2015.” Over tien jaar zijn er 2,5 miljoen 75-plussers – nu zijn er ruim 1 miljoen. De nieuwe Taskforce Wonen en Zorg merkt op, dat ook hier organisaties langs elkaar heen praten over beleid en beren op de weg zien, maar niks doen.

Via het korte uitstapje naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de bewoners, komen we via de Telegraaf toch weer uit bij de landelijke politiek. Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW doet een duit in het zakje dat al stevig gevuld is met meningen: “Een dak boven het hoofd voorkomt maatschappelijke onrust. Een eigen plekje maakt gelukkig”, weet hij. “Maar als er voor mensen met een gewone baan straks echt geen huis meer is te krijgen voor een normale prijs, wordt iedereen in het land ontevreden. Als het Rijk niet ingrijpt, dan voorzie ik dat het hard afgestraft zal worden bij de volgende verkiezingen.”
24 januari Lees meer...

23 januari 2020

''75-plussers staan niet op het Malieveld''

John Bos hoort regelmatig van wijkverpleegkundigen dat ze hun hart vasthouden als ze ’s avonds de deur bij een cliënt dichttrekken, schrijft het NRC. "Ze vragen zich af wat hun collega morgen zal aantreffen.” Want in Flevoland, waar hij verpleeg- en thuiszorgorganisatie Woonzorg Flevoland leidt, is een groeiende groep 75-plussers die alleen woont, terwijl ze dat eigenlijk niet meer kunnen.Voor Bos is het zonneklaar. Met de sluiting van de verzorgingshuizen – sinds 2015 zijn alle verzorgingshuizen één voor één dichtgegaan – is een gat geslagen in de woonmogelijkheden voor ouderen.
Lees meer
23 januari Lees meer...

22 januari 2020

''Als Rutte I en II niks hadden gedaan, was het minder erg geweest''

Na Amsterdam en Utrecht is in Nijmegen de woningnood het grootst met een tekort van 5.565 woningen. Dit staat op de website 'Pointer' van Kro-Ncrv. En dat komt niet alleen doordat Amsterdammers hun geluk buiten de ring zoeken. Want wat blijkt? Er is te weinig gebouwd voor Jan Modaal, waardoor veel mensen vast zitten. En ook de sociale huursector zit op slot. Landelijk kunnen we daar Rutte I en II voor aankijken, op lokaal niveau heeft de gemeente Nijmegen zelf ook een aandeel. “Mijn kind slaapt al bijna drie jaar bij mij in bed.”
Lees meer
22 januari Lees meer...

21 januari 2020

CBS: In 2019 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,9 procent duurder dan in 2018

Bestaande koopwoningen waren in december 6,5 procent duurder dan in december 2018, zo meldt het CBS. De prijsstijging is hoger dan in de vier voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Met december is ook het jaarcijfer bekend. In 2019 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,9 procent duurder dan in 2018. De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.
Lees meer
21 januari Lees meer...

Woningnood? Krant zoekt verhalen

Terwijl politici en experts de krantenpagina's, websites en tv-programma's al weken vullen met alle mogelijke oorzaken en oplossingen voor het tekort aan woningen, wil de regiokrant BN de Stem uit Breda de mensen spreken die problemen ondervinden van de 'woningnood'. In de serie ‘Waar kan ik Wonen’ wil de krant in kaart brengen welke problemen het grootst zijn en welke creatieve oplossingen er bestaan.
Lees meer
21 januari Lees meer...

20 januari 2020

CBS: Verkochte koopwoningen in vijf jaar bijna 38 procent duurder

De prijzen van alle verkochte Nederlandse koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex, stijgen al jaren. Bestaande koopwoningen werden sinds eind 2013 elk jaar duurder. Dit schrijft het CBS. Voor nieuwbouwkoopwoningen zette deze trend een jaar later in. In het derde kwartaal van 2019 waren verkochte koopwoningen gemiddeld bijna 38 procent duurder dan vijf jaar eerder in het hetzelfde kwartaal. Nederland bevindt zich met de ontwikkeling van de huizenprijzen in de middenmoot van de EU, vergelijkbaar met Litouwen en Oostenrijk. Nederland stond de afgelopen twee jaar in de top tien van landen waar de huizenprijzen het hardst stegen, maar valt daar in het derde kwartaal van 2019 uit.
Lees meer
20 januari Lees meer...

17 januari 2020

De Woonweek: Hoe een tekort aan woningen een woningnood werd

"Overal lees ik over de wooncrisis, maar ik durf inmiddels wel te spreken over woningnood" riep Onno Hoes, voorman van de NVM bij het publiceren van zijn kwartaalcijfers bij onder andere RTLZ. Daarmee was de toon gezet.

Zo kwam het dat iedereen het begrip woningtekort of woningcrisis inruilde voor de term woningnood. Het is een comfortabele frame waar media zich vervolgens in wentelen en het kopt ook lekker: woningnood. RTL Nieuws herhaalde nog maar eens de vijf ultieme oplossingen die de bouwsector als muziek in de oren klinken: “Bouw meer, bouw anders, regel minder, subsidieer kopers en stop de beleggers.”

Ook de politiek is gevoelig voor de woorden van de makelaarsvereniging. Minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven voorop: “We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Er moet geld komen, er moeten snel vergunningen komen. De term ‘woningnood’ is echt geen stap te ver.” Dat zei de D66-bewindsvrouw in het televisieprogramma WNL op Zondag op NPO 1.

Zelfs het Europees Parlement deed een duit in het zakje. “De Europese Unie moet in actie komen tegen woningnood en dakloosheid.” Eurocommissaris Nicolas Schmit heeft daarop beloofd dat hij binnen een jaar met een alomvattend plan komt, schrijft Binnenlands Bestuur.

Het tegengeluid kwam onder andere van Peter de Waard in de Volkskrant, die in zijn opiniestuk voorrekende dat millennials helemaal niet slechter af zijn dan boomers. “De millennial verwoont 47,6 procent van een modaal inkomen en de boomer bijna veertig jaar geleden ook 47,6 procent. Als de generatie X niet zo goed geboerd had met de woning had die reden tot klagen. In 2000 was het 57,8 procent.” Concludeert hij.

In de overtreffende trap van het hoofd koel houden, analyseert stadsgeograaf Cody Hochstenbach de frame : “Over de oorzaken van de huidige problemen en de gewenste oplossingen bestaan meer verschillen van mening. Geen toeval. Allerlei belangengroepen staan klaar om de huidige wooncrisis – of is het nu woningnood? – aan te grijpen voor hun eigen agenda.” En daarom vindt hij: “We moeten machtige partijen het tekort niet laten misbruiken om regulering terug te dringen, zodat zij in het wilde weg dure marktwoningen kunnen realiseren.”

Het wegnemen van regels is al een punt waar het gaat om vakantiewoningen. Steeds vaker wonen mensen – bij gebrek aan een ‘echt’ huis – in een vakantiepark. Vaak illegaal, maar gedoogd door de gemeente. Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren, volgens de website Gemeente.nu naar aanleiding van een ANP persbericht. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Voor Minister Van Veldhoven lijkt geen oplossing meer te gek en moet alles mogen: “Ik denk dat we alles nodig hebben. Meer omgebouwde kantoorpanden, meer hoogbouw, meer eengezinswoningen”, zei ze tegen WNL. Daarmee lijkt de lobby van de makelaarsvereniging en bouwsector te slagen. De laatste wens van scheidend Aedes-voorzitter Marnix Norder om meer belangstelling van de politiek voor het woningtekort komt daarmee in ieder geval wel in vervulling. En hij heeft bijval gekregen van de redactie van het dagblad Trouw, dat tegelijkertijd ook bepleit dat wonen op het platteland zo erg niet is.
17 januari Lees meer...

Zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen in Amsterdam

Kopers van nieuwbouwwoningen in Amsterdam moeten voortaan zelf in hun nieuwe huis gaan wonen, meldt het Parool. Dat staat in een besluit van de gemeente Amsterdam. Deze zogenoemde zelfwoonplicht moet volgens wethouder Laurens Ivens de huizenmarkt beschermen tegen kopers die hun nieuwe ­woning direct doorverhuren. Het is niet gelukt om de woonplicht in te voeren voor de bestaande woningbouw. Daarvoor is landelijke wetgeving nodig. Wethouder Ivens staat wel toe dat eigenaren hun huis verhuren als sociale of middeldure woning, dus met een maximale huurprijs van 1027 euro per maand.
Lees meer 
17 januari Lees meer...

Berlijn neemt geen halve maatregelen tegen het tekort aan woningen.

Dagblad de Volkskrant publiceerde een reportage over de maatregelen die het stadsbestuur van Berlijn neemt tegen het oplopende tekort aan woningen. Ter inspiratie voor de grote steden in de rest van Europa. Sinds afgelopen zomer zijn er delegaties langs geweest uit Wenen, Barcelona, Milaan, een paar Franse steden en uiteraard uit alle hoeken van Duitsland. ‘Er was zelfs een groep uit Canada. Sinds afgelopen zomer heeft Berlijn een ‘huurdeksel’. De huren zijn voor vijf jaar bevroren en er is een huurplafond vastgesteld dat, afhankelijk van het type huis en het bouwjaar, varieert van 3,92 tot 9,80 euro per vierkante meter. Verhuurders die de regels negeren, riskeren boetes tot 500 duizend euro.
Lees meer
17 januari Lees meer...

16 januari 2020

Jongeren voeren actie in Den Bosch: ''In een wachtlijst kun je niet wonen!''

Jongeren en studenten in Den Bosch zijn in actie gekomen tegen het tekort aan woonruimte. Het vinden van een kamer of woonruimte is voor Bossche jongeren al jaren problematisch. Nu is de maat écht vol voor onder andere Jordi Prins, student Bestuurskunde. De jongerenambassadeur heeft daarom een petitie op touw gezet. Donderdag 23 januari overhandigen hij en medeactievoerders die aan het college van B en W.
Lees meer
16 januari Lees meer...

15 januari 2020

Woningmarkt: starters versus doorstromers

Doorstromers op de woningmarkt hebben ook te maken met de stijgende huizenprijzen, maar staan er structureel beter voor. Voor doorstromers geldt dat ze een oude hypotheekvorm, zoals de aflossingsvrije hypotheek, mogen meenemen bij een verhuizing. Mét behoud van het recht op de hypotheekrenteaftrek. Bij een aflossingsvrije hypotheek liggen de maandlasten per definitie lager, omdat je alleen rente betaalt. Op de korte termijn is dit gunstig, vergeleken met starters die een annuïtaire hypotheek moeten nemen.
Lees meer
15 januari Lees meer...

Rotterdamse huurders starten zelf een corporatie

Een groep huurders uit Rotterdam gaat zélf een wooncorporatie vormen. De website Rijnmond.nl publiceerde er een artikel over. Dat betekent huur innen, renoveren en leuke dingen doen voor de buurt. Bewoners Jeroen Jongeleen en Bjefke Bonnema brengen dezer weken heel veel tijd door aan de vergadertafel. De huurders van 46 woningen hebben dan ook veel te bespreken. Bonnema: "En eigenlijk gaat het nu pas echt beginnen."
Lees meer 
15 januari Lees meer...

14 januari 2020

Opinie: ''Woondromen vallen in duigen''

"De nieuwe woningnood moet hoog op de prioriteitenlijst komen van het kabinet, maar ook dan is lang niet ieders woonwens te vervullen." schrijft de redactie van het dagblad Trouw. "Den Haag heeft immers weinig greep op de lage rentestand, het gebrek aan bouwgrond of de schaarste aan vaklieden in de bouw. Maar versnelling van plan- en bouwprocedures moet haalbaar zijn, net als de introductie van snelle bouwtechnieken, bijvoorbeeld prefab met hout. De woningcorporatie mag best wat lucht worden gegund; minder belasting in ruil voor meer bouwen."
Lees meer
14 januari Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk