Nieuws over 'Woningmarkt'

25 juni 2019

'Trek de huurgrens op naar bijvoorbeeld 1250 euro'

Makelaar Jorien van Santen pleit in het Parool voor het optrekken van de vrije huurgrens tot aan €1250,-. om de huidige woningnood in de steden aan te pakken.
Het belangrijkste is: de doelgroep wordt bediend met een groter aanbod van betaalbare woningen met een eerlijke huurwaarde. De doelgroep die zo belangrijk is voor het sociale weefsel van de stad, waar we ons met zijn allen zo veel zorgen om maken.
Lees meer
25 juni Lees meer...

Opinie: 'Nee, statushouders pikken niet alle sociale woningen in'

VVD Kamerlid Bouwen en Wonen Daniel Koerhuis gaat zo ver te stellen dat alle nieuwe sociale woningen naar statushouders gaan. De 'hardwerkende Nederlander' zou er niet tussen komen en moeten wachten op een woning.
Op de website van RTLZ neemt Cody Hochstenbach - stadsgeograaf en werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam - stelling tegen het Kamerlid.
Dat zijn beweringen al meerdere malen uit allerlei hoeken als leugens zijn ontmaskerd, mag niet deren. Met rekenkundig goochelwerk kwam Koerhuis op Twitter zelfs tot de conclusie dat over zo'n 7,5 jaar álle sociale huurwoningen naar statushouders gaan. Overduidelijk onzin.
Lees meer
25 juni Lees meer...

24 juni 2019

'Het zijn niet de rijke prinsen maar de gewone burgers die de markt verstoren'

In een uitzending van dr Kelder en Co op NPO radio 1 zei stadsgeograaf dr. Cody Hochstenbach dat de opmars van particuliere beleggers een heel grote rol speelt in de huidige Amsterdamse woningnood. In de hoofdstad is inmiddels 25 procent van alle koopwoningen gekocht door kleine particuliere beleggers.
"Prins Bernhard Junior staat symbool voor deze ontwikkeling, maar hij is eigenlijk geen goed symbool. Hij heeft bijna 350 panden in bezit, terwijl het gros van de particuliere beleggers twee of drie pandjes bezit. Kleine particulieren die een pand kopen als pensioenvoorziening of appeltje voor de dorst." Het zijn dus niet zozeer de grote projectontwikkelaars en rijke prinsen die de markt verstoren in de stad, maar vooral de gewone burger met een centje meer.
Lees meer
24 juni Lees meer...

20 juni 2019

Internationale studenten vaak slachtoffer van malafide kamerverhuurders

Internationale studenten hebben nog altijd grote moeite met het vinden van een kamer en worden vaak doelwit van illegale praktijken. Dat blijkt uit de ‘Housing Hotline’ inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De Natioale Onderwijsgids publiceert hierover.
Waar internationale studenten actief door instellingen worden geworven, voorzien ze vaak niet in ondersteuning in het vinden van huisvesting. Dit zorgt voor grote problemen. LSVb-voorzitter Carline van Breugel: “Internationale studenten hebben niet de optie om tijdelijk thuis te blijven wonen, waardoor ze gedwongen worden tot het betalen van een torenhoge huur of akkoord moeten gaan met vage huurvoorwaarden. Er moeten nu maatregelen worden genomen.” Dit meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).
Lees meer 
20 juni Lees meer...

19 juni 2019

Moeten de huurprijzen in de grote steden worden bevroren?

Het radioprogramma Stand.nl op NPO Radio 1 poneerde de stelling: "In navolging van Berlijn moeten ook grote steden hier de huurprijzen bevriezen." Luisteraars konden meepraten en er is een online forum voor wil hier over door wil discussiëren.
In Berlijn worden de huurprijzen voor vijf jaar bevroren. De stad gold steeds meer als speeltuin voor investeerders en dreigde onbewoonbaar te worden voor mensen met lage inkomens. De huurprijzen verdubbelden de afgelopen tien jaar.De vraag is of dit wellicht ook een oplossing kan zijn voor de Nederlandse woningmarkt.
Uitzending luisteren.
Lees meer
19 juni Lees meer...

18 juni 2019

Johan Conijn: 'Maak een einde aan de verhuurdersheffing'

In een opinieartikel in het Financieele Dagblad legt Johan Conijn uit waarom de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft en ook de manier waarop dit kan. Johan Conijn is emeritus hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees meer
18 juni Lees meer...

17 juni 2019

Column: Kan regie van het Rijk de woningnood oplossen?

"Zijn we er als het Rijk weer de regie pakt? Dat is nog maar de vraag. De wereld is sinds de jaren negentig namelijk flink veranderd. Zo zijn gemeenten hun monopolie op de grondmarkt verloren. Dat maakt het tot op de dag van vandaag lastiger om nieuwe woningen te bouwen. Ook is het twijfelachtig of de oplossing ligt in harde afspraken tussen Rijk en lagere overheden over het aantal te bouwen woningen." schrijft columniste en econoom Carola de Groot in het Reformatorisch Dagblad.
Lees meer
17 juni Lees meer...

14 juni 2019

Opinie: Maatregelen helpen middeninkomens niet aan woning

"Hoe meer maatregelen, hoe beperkter de investeringsbereidheid van beleggers en hoe slechter de situatie wordt. Juist met samenwerking kan de woningproductie omhoog, waardoor gezonde concurrentie ontstaat tussen beleggers. Dit leidt vervolgens tot een gematigde, betaalbare en een toegankelijke huurwoningmarkt. Een situatie waarbij iedereen is gebaat." Dit schrijft
Frank Verwoerd, hoofd Research bij Colliers International in Amsterdam, in een opinie op de website Vastgoedmarkt.nl.
Lees meer
14 juni Lees meer...

13 juni 2019

Autoriteit Consument & Markt beboet malafide huurbemiddelaars

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dreigt voor het eerst boetes uit te delen aan huurbemiddelaars die dubieuze kosten in rekening brengen bij woningzoekenden. De toezichthouder waarschuwt al jaren voor malafide huurbemiddelaars. De vraag naar huurwoningen is vanwege de enorme woningtekorten alleen maar toegenomen. Dit schrijft de redactie van Zembla (BNN/Vara) op haar website.
Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog. Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, wordt het tekort begin 2019 nu geraamd op 263.000 woningen. Blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value en onderzoeksbureau ABF Research.
Lees meer 
13 juni Lees meer...

12 juni 2019

Verwachtingen voor de woningmarkt van de Nederlandse Bank

Dit jaar zijn huizen gemiddeld 5,9 procent duurder dan vorig jaar. Het NRC bericht hierover: In 2018 stegen de prijzen nog met 9 procent. Voor 2021 wordt een prijsstijging van 2,3 verwacht. Hoewel een huis dit jaar voor het eerst gemiddeld duurder was dan 300.000 euro, is de woningmarkt volgens DNB afgekoeld en begint dat ook zichtbaar te worden in de prijzen. De laatste jaren zijn de prijzen weer gestegen tot het niveau van voor de crisis, en is de woningmarkt ,,volledig hersteld”, aldus de raming. Het maximum is echter wel bereikt.
Lees meer
12 juni Lees meer...

Digitaal platform voor spoedzoekers en spoedmakers

Spoedzoekers hebben snel een betaalbare huurwoning nodig, bijvoorbeeld door een scheiding of door werk of studie elders in het land. Doordat zij nog te weinig inschrijfduur hebben opgebouwd of door het ontbreken van een netwerk, hebben zij het extra lastig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft startende ondernemers gevraagd slimme oplossingen te bedenken om spoedzoekers te helpen, bijvoorbeeld door vraag en aanbod van flexibele woonvormen aan elkaar te koppelen.
Lees meer
12 juni Lees meer...

7 juni 2019

Woningmarkt grootste stabiliteitsrisico in Nederland

Binnen Nederland vormen de onevenwichtigheden op de woningmarkt volgens DNB het grootste stabiliteitsrisico. De prijzen van woningen stijgen nog steeds, zij het minder hard dan voorheen.
Deze sterke prijsstijgingen op de woningmarkt hebben de economische groei de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven, terwijl de prijsdalingen op de woningmarkt ten tijde van de crisis de economische terugval juist versterkten. Een eventuele nieuwe huizenprijsdaling kan significante gevolgen hebben voor de Nederlandse economie en ook voor het Nederlandse bankwezen.
De risico’s voor de financiële stabiliteit nemen toe door de lage rentes en ruime liquiditeitsverhoudingen. Hierdoor ontwikkelen financiële markten zich uitbundig en is er geen prikkel om schulden af te bouwen. 
Lees meer
07 juni Lees meer...

6 juni 2019

'Hoe wonen we in 2040?'

Van 4 tot en met 6 juni 2019 vindt de 15e editie van de PROVADA in de RAI plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt niet alleen naar het verleden en heden, maar vooral naar de toekomst gekeken. Marja Appelman is directeur Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en liet haar licht schijnen op de woningmarkt in 2040. Hoe wonen we dan? Trekken we nog steeds graag naar de stad? En vinden we daar inderdaad die mooie, duurzame, comfortabele huizen in een groene, leefbare stadsomgeving?
Lees meer
06 juni Lees meer...

Opinie: 'Maatregelen nodig die wonen betaalbaar kunnen houden'

Zaterdag hielden Marianne Poot en Hala Naoum Nehmé van de VVD een pleidooi voor meer marktwerking om wonen betaalbaar te maken. In Parool reageert wethouder (van Amsterdam) Laurens Ivens (SP) op het opiniestuk over het woonbeleid. "De tijd van toekijken en afwachten moet afgelopen zijn."
Zo is de ­objectieve prognose voor de behoefte aan sociale huur in 2025 niet 28 procent maar 49 procent. En het uitgangspunt voor nieuwbouwwijken is 40 procent sociale huur, 40 procent middelduur en 20 procent vrije sector, niet 60-40-0 zoals de VVD’ers schrijven.
Lees meer
06 juni Lees meer...

5 juni 2019

1 op de 6 consumenten koopt leaseauto af voor aankoop woning

Volgens de Hypotheekshop zorgt het hebben van een leaseauto voor privégebruik ervoor dat mensen minder kunnen lenen voor een hypotheek. Huizenkopers melden een dergelijke leaseovereenkomst daarom nog wel eens in een laat stadium. Onbegrip en teleurstelling is vaak het gevolg als blijkt dat de leencapaciteit fors te lijden heeft van de aangegane autolease, en zelfs aanschaf van een woning in de weg staat. Een groot deel van de huizenkopers koopt dan ook het leasecontract af om een huis te kunnen kopen.
Lees meer
05 juni Lees meer...

Nog nooit werden zoveel huurwoningen in Nederland verkocht

Het bedrijf Capital Value, dat zich gespecialiseerd heeft in het beleggen in woningen, schrijft dat in de eerste zes maanden van 2019 voor een bedrag van 4,5 miljard euro werd belegd in Nederlandse huurwoningen. Vorig jaar bedroeg het transactievolume na de eerste zes maanden nog 3,5 miljard euro. Het lijkt er op dat 2019 een recordjaar gaat worden. Volgens Capital Value kan het transactievolume op de woningbeleggingsmarkt in 2019 oplopen naar 10 miljard euro, een stijging van circa 20%.
Lees meer
05 juni Lees meer...

4 juni 2019

Aedes: 'Woningcorporaties beperken huurstijging tot inflatie'

Voor de meeste huurders gaat op 1 juli de huur alleen omhoog met het inflatiepercentage van 1,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 228 woningcorporaties.
In 2018 lag de huurstijging nog iets (0,1 procent) boven inflatie. Bij 18 procent van corporaties stijgt de huur gemiddeld met iets meer dan inflatie, bij 40 procent met minder dan inflatie.
Lees meer
04 juni Lees meer...

Starters die hun eerste huis willen kopen, hebben het nakijken

In samenwerking met het Dagblad van het Noorden en dagblad Tubantia deed De Groene Amsterdammer vier maanden onderzoek naar de particuliere woningbeleggers in de twaalf universiteitssteden. Particuliere beleggers storten zich op de huizenmarkt in universiteitssteden. Starters die hun eerste huis willen kopen, hebben het nakijken.
De auteurs spraken voor dit onderzoek gedurende vier maanden met meer dan dertig particuliere verhuurders, makelaars, wetenschappers en woningmarktexperts, politici, hun ambtenaren en een cursusleider.
Lees meer
04 juni Lees meer...

3 juni 2019

Woningnood: Moet de overheid ingrijpen? En zo ja: hoe dan?

De woningmarkt zit op slot. Er zijn te weinig woningen voor middeninkomens en er worden niet genoeg nieuwe huizen bijgebouwd. Moet de overheid ingrijpen? En zo ja: hoe dan? In Buitenhof van zondag 2 juni gingen wethouder Boudewijn Revis (VVD) uit Den Haag, stadsgeograaf Cody Hochstenbach (UvA) en Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) hierover in gesprek met presentator Jort Kelder.
Terugkijken
03 juni Lees meer...

31 mei 2019

Zuid-Holland: 3.488 woningen voor 100.000 woningzoekenden

Holland Rijnland Wonen, het samenwerkingsverband van 17 woningcorporaties in Zuid-Holland, hebben de noodklok geluid.  Er zijn nu meer dan 100.000 mensen via Holland Rijnland Wonen op zoek naar een woning, terwijl het aantal beschikbare woningen slechts 3.488 is. De gemiddelde wachttijd is opgelopen naar 6,9 jaar. Die toename wordt onder meer veroorzaakt door mensen uit de regio’s Amsterdam en Haaglanden die hier hun geluk beproeven, omdat de wachttijden daar nog veel langer zijn. Deze cijfers zijn terug te vinden in het jaarverslag van Holland Rijnland Wonen via de website Sleutelstad.nl.
Lees meer
31 mei Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk