Nieuws over 'Woningmarkt'

22 augustus 2019

Opinie: Hoe het Rijk de sociale huursector om zeep helpt

Na de problemen in de corporatiesector is een niet te stuiten stroom aan regelgeving en administratieve lastendruk op het bord van woningcorporaties terecht gekomen. Acht bestuurders van corporaties schreven gezamenlijk een opiniestuk in NRC. "Maar het is peanuts vergeleken bij de stijgende lastendruk: de snel oplopende zogeheten ‘verhuurderheffing’ (een corporatie met 2.000 woningen betaalde in 2013 nog 45.000 euro, nu 1,5 miljoen), toegenomen belastingdruk (vennootschapsbelasting terwijl corporaties stichtingen zijn zonder winstoogmerk), en recent een belasting uit Brussel die is gericht op belastingontwijkende multinationals, het zogeheten Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). Deze wordt in bijvoorbeeld Frankrijk wel maar in Nederland niet door het Rijk gerepareerd op negatieve en onbedoelde effecten voor sociale huisvesting.
Lees meer
22 augustus Lees meer...

21 augustus 2019

Meer mensen in daklozenopvang vanwege woningnood

"Steeds meer mensen belanden in de noodopvang voor daklozen in de provincie Gelderland. Door de krapte op de woningmarkt zien veel mensen geen andere oplossing meer als ze hun eigen huis ineens kwijt raken door bijvoorbeeld een faillissement of een scheiding." Dit meldt dagblad De Gelderlander in een publicatie. Om de hoge woningnood op te lossen, vraagt de Federatie Opvang gemeenten te kijken of zij leegstaande gebouwen kunnen gebruiken voor tijdelijke huisvesting.
Lees meer
21 augustus Lees meer...

20 augustus 2019

Rijwoning van 1,45 miljoen binnen een week verkocht

Een rijwoning uit de jaren '50 in Amsterdam is met de vraagprijs van €1.450.000 symbolisch geworden voor de huidige woningnood. De website Vastgoedmarkt.nl maakt vandaag bekend dat het huis inmiddels is verkocht voor de gevraagde prijs. (De woning)"is symbool geworden voor de gekte op de Amsterdamse woningmarkt waar veredelde bezemkasten plotseling een royaal appartement heten."
Lees meer
20 augustus Lees meer...

Bestuurders Ymere, de Alliantie en Stadgenoot reageren op voorstel Ollongren

De inkomensafhankelijke huurverhoging voor middeninkomens moet niet stoppen bij de liberalisatiegrens. De website Nul20.nl publiceerde een artikel waarin de bestuurders van Ymere, de Alliantie, Stadgenoot en drie andere corporaties dat schrijven in een reactie op het concept-wetsvoorstel van minister Ollongren.
Lees meer
20 augustus Lees meer...

19 augustus 2019

Vastgoedprijzen per vierkante meter in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een digitale kaart gepubliceerd waarop is af te lezen wat de waarde is van vastgoed in de hoofdstad, per vierkante meter. Bovendien is ook de prijsstijging af te lezen sinds 2002. De prijzen per vierkante meter variëren van €1925,- in de buitenwijken tot meer dan €7700,- in het oude centrum.
Lees meer
19 augustus Lees meer...

Er wordt het minst gebouwd op plekken waar de meeste woningen nodig zijn

Het verschil in huizenprijzen tussen regio's en steden neemt af. De vraag naar woningen in de steden groeit nog altijd, terwijl er maar matig wordt geluisterd naar de exacte vraag; inmiddels wordt het minst gebouwd op de plekken waar de meeste woningen nodig zijn, zei Peter Boelhouwer in een radio-uitzending van BNR. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. "Dat is echt gek: in de gebieden buiten de Randstad wordt steeds meer gebouwd."
Lees meer
19 augustus Lees meer...

15 augustus 2019

Fractievoorzitter van de PvdA in Breda wil maatregelen tegen beleggers

Breda is de stad met de hoogste huizenprijzen buiten de randstad. “Deze oververhitting wordt onder andere veroorzaakt door de concurrentie tussen starters en beleggers,” vertelt van Drunen, opgetekend door de website kop-munt.nl. "Ik zou liever zien dat de beleggers, in plaats van onderdeel van het probleem, onderdeel worden van de oplossing. Dat kan bijvoorbeeld als meerdere woningbeleggers samenwerken in een soort coöperatie en samen betaalbare nieuwbouwwoningen gaan bouwen, of investeren in het ombouwen van kantoren naar woningen."
Lees meer
15 augustus Lees meer...

14 augustus 2019

Over de financiële positie van Vestia in de nasleep sinds 2012

De financiële problemen die woningcorporatie Vestia in 2012 bijna de das om deden, zijn nog altijd niet opgelost en brengen de organisatie nog geregeld in het nieuws. In het Financieele Dagblad legt Johan Conijn, directeur Finance Ideas en emeritus hoogleraar woningmarkt, uit hoe dit zit. "Kern van het probleem is dat Vestia voor een zeer lange periode, lopend tot 2060, leningen heeft afgesloten tegen een vaste rente, gemiddeld 4,2%. Met de dalende marktrente zijn dat voor de banken zeer aantrekkelijke leningen, want de marktwaarde van de leningen stijgt." schrijft hij.
Lees meer
14 augustus Lees meer...

12 augustus 2019

Een derde van de corporaties wil ook woningen bouwen in de vrije sector tot € 950

"De helft van de woningcorporaties in Nederland vindt de inkomensgrenzen die minister Ollongren in haar recente Wetsvoorstel aangeeft veel te laag." schrijft de website Stadszaken in een publicatie.Veel corporaties vinden dat zij ook een taak hebben voor huishoudens in de categorie van de ‘lage middeninkomens’. Voor deze groep is huren in de vrije sector vaak ofwel te duur, ofwel eenvoudigweg onbereikbaar vanwege hoge inkomens- en zekerheidseisen die commerciële verhuurders stellen.
Lees meer
12 augustus Lees meer...

Opinie: 'Wachttijd in Amsterdam is nu 15 jaar en dat is logisch'

Columnist Frank Kalshoven heeft met zijn stelling dat de verhuurdersheffing 'best een lekker ding is', een discussie losgemaakt die via columns in de Volkskrant en andere media wordt gevoerd. Hij kreeg al de oren gewassen door de bestuursvoorzitter van corporatie Rochdale Hester van Buren, Peter Hendriks van Follow the Money, de hoofdredactie van het Friesch Dagblad en van de deskundige emeritus hoogleraar Johan Conijn. Frank Kalshoven reageert op de kritiek.
Lees meer
12 augustus Lees meer...

9 augustus 2019

Gemiddelde koopsom van woningen op €302.000

De gemiddelde koopsom in Nederland is in het eerste halfjaar van 2019 uitgekomen op €302.000, opnieuw een record en 7,3% meer dan vorig jaar in deze periode. Dit publiceert de website Vastgoedactueel.nl op basis van gegevens van het Kadaster. In de eerste helft van 2019 heeft het Kadaster 99.940 woningtransacties geregistreerd, 4,8% minder dan vorig jaar in deze periode.
In vergelijking met het topjaar 2008 is de gemiddelde koopsom met 14,5% gestegen, ten opzichte van het dieptepunt in 2013 zelfs 41,5%.
Lees meer
09 augustus Lees meer...

8 augustus 2019

Tijdelijk huurcontract als chantagemiddel

Sinds in 2016 tijdelijke huurcontracten hun intrede hebben gedaan, worden deze door verhuurders geregeld misbruikt. Het is een chantagemiddel geworden waarbij huurders hun woonzekerheid verliezen, vindt de Woonbond volgens het Algemeen Dagblad. Uit CBS-cijfers blijkt dat vooral particuliere verhuurders dit massaal doen.
Lees meer
08 augustus Lees meer...

6 augustus 2019

Opinie: 'Verlicht corporaties en laat ze weer meebouwen'

"Het tekort aan woningen, voor met name starters op de woningmarkt en jonge gezinnen, is sinds enkele jaren structureel. Het kabinet-Rutte heeft nog altijd de website investingindutchhousing.nl in de lucht om buitenlandse partijen te wijzen op de kansen die dat biedt." schrijft het Friesch Dagblad in een hoofdredactioneel commentaar op de discussie die al enige tijd aan de gang is in de kolommen van De Volkskrant. "Het is tijd voor een omslag: verlicht corporaties en laat ze weer meebouwen aan een toekomstbestendige, betaalbare woningmarkt."
Lees meer
06 augustus Lees meer...

5 augustus 2019

Vesteda: 'In een noodknop kun je niet wonen'

Particulier woningverhuurder Vesteda heeft haar halfjaar rapport uitgebracht. Daarin schrijft de belegger dat zij geen oplossing ziet in een 'noodknop' voor de middenhuursector. "Wij verwachten dat het aanbrengen van een noodknop zal leiden tot zowel een zeer aanzienlijke daling en temporisering van de nieuwbouw als tot vermindering van investeringen in bestaande huurwoningen (denk aan verduurzaming). Het reguleren van dit segment van circa 600.000 huurwoningen, zoals enkele grote gemeenten willen, is wat ons betreft géén oplossing en jaagt lange termijn investeerders van deze markt weg. Juist de nieuwbouw van middenhuur moet gestimuleerd worden en dat samen met gemeenten en corporaties."
Lees meer
05 augustus Lees meer...

De Vernieuwde Stad geeft winstwaarschuwing af

De Vernieuwde Stad, een platform van 27 grote, maatschappelijk betrokken woningcorporaties, heeft de eerste editie uitgebracht van haar serie 'Stadspapers'. In deze nieuwsbrief lichten de corporaties toe hoe zij hun investeringen gaan vergroten van €2,9 miljard in 2018 naar €4 miljard de komende jaren.
De investeringsruimte van corporaties wordt echter ernstig beperkt door de heffingen en belastingen (samen goed voor 3-4 maanden huuropbrengsten), terwijl de bouwkosten sterk stijgen (laatste twee jaar met 11-12%). De woningcorporaties van De Vernieuwde Stad geven daarmee een winstwaarschuwing af.
Lees meer
05 augustus Lees meer...

2 augustus 2019

Opinie: Deskundigen ‘unisono’ tegen verhuurdersheffing


‘Eigenlijk best een lekker ding’, zo noemde Frank Kalshoven in zijn Volkskrant-column de verhuurdersheffing. Want: deze belasting is een manier om rijke corporaties te dwingen bij te dragen aan de collectieve kas. Dat argument is zélf niet helemaal lekker.
Peter Hendriks reageert op de website Follow the Money op de column van Frank van Kalshoven van eerder deze week. "Door de huurinkomsten af te romen, maakt de regering haar eigen beleid onmogelijk."
02 augustus Lees meer...

1 augustus 2019

Column: De woonplicht is zo’n gek idee nog niet

In een column in de Groene Amsterdammer legt Dirk Bezemer uit waarom hij vindt dat de woonplicht een goed idee is. "De traditionele definitie van kapitalisme is de scheiding van kapitaalgebruik en kapitaalbezit. De zeeman die zelf geen schip kan bekostigen en de rentenier die niet kan varen vinden elkaar op de aandelenmarkt."
"Huizen zijn zowel reëel kapitaal dat we nodig hebben om te produceren en te wonen, als financieel kapitaal dat rendement moet draaien. Daarom botsen juist op de woningmarkt de twee werelden op elkaar."
Lees meer
01 augustus Lees meer...

30 juli 2019

In Breda stijgen de huizenprijzen naar €3000 per vierkante meter

De Bredase krant BN de Stem meldt dat de gemiddelde prijs voor koopwoningen naar €3000 per vierkante meter stijgt. Kopers in Breda betalen inmiddels gemiddeld 2.950 euro per vierkante meter woonruimte. Die prijs ligt voor een appartement (3.175 euro) een stuk hoger dan voor een woonhuis (2.850). Breda is daarmee de duurste gemeente boven de 50.000 inwoners buiten de Randstad.
Lees meer
30 juli Lees meer...

29 juli 2019

Column: 'Verhuurdersheffing is een belasting voor rijke stinkerds'


In een column in de Volkskrant schrijft Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek, dat hij de verhuurdersheffing een prima belasting vindt. "Corporaties zijn wel rijk", schrijft hij, "maar niet (zo) liquide. Van de overwaarde op uw eigen huis kunt u geen boodschappen doen, en dat geldt voor corporaties eender. Een rijke huisbaas zonder cash kan twee dingen doen: de huren verhogen of bezit verkopen. En dat is dan ook precies wat corporaties doen. Maar is het erg? Nou nee. ‘Sociale huren’ zijn erg laag in Nederland, en voor mensen met een smalle beurs is er huurtoeslag."
29 juli Lees meer...

26 juli 2019

Problemen bij Vestia zijn nog steeds niet opgelost

Rotterdamse corporatie Vestia ging in 2012 bijna failliet doordat er astronomische bedragen uitgegeven waren aan ingewikkelde renteverzekeringen: derivaten. Uiteindelijk moest de sociale huursector in 2012 meer dan twee miljard euro neertellen om deze derivaten af te kopen en om te zetten in langlopende leningen. Alle corporaties betalen tot op de dag van vandaag een toeslag voor de schuldsanering waarin Vestia nog altijd zit. In het Algemeen Dagblad zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer: "Doordat Vestia de hand op de knip moet houden, zijn er klachten over het onderhoud. Voor extra investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid is amper geld. De sanering die nu gaande is, wordt over de ruggen van huurders uitgevoerd. Dat is een slechte zaak, want de huurders hebben deze ellende niet veroorzaakt."
Lees meer
26 juli Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk