Nieuws over 'Woningbouw'

17 oktober 2019

De ‘slimme wijk’ in Helmond laat twee jaar langer op zich wachten

De ‘slimme wijk’ in Helmond komt langzamer van de grond dan gepland. Niet najaar 2019, maar op zijn vroegst najaar 2021 begint de bouw van 1500 woningen en wat bedrijven. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad. Dat roept de vraag op: is zo’n grote wijk vol vernieuwende woonvormen en duurzame oplossingen voor het klimaat wel haalbaar? "Het duurt wat langer, erkent projectleider Antoine Post van Team CASA" tegen de krant. "Wij hebben meer tijd nodig voor goede bouwtekeningen, want onze woning heeft veel meer installaties dan een gewoon huis."
Lees meer

17 oktober Lees meer...

14 oktober 2019

Opinie: 'Het woningtekort is gevolg van ontoereikend woningbouwbeleid'

"Het woningtekort is geen gevolg van overbevolking maar van ontoereikend woningbouwbeleid." schrijft de gepensioneerde sociaal-geograaf in een opiniestuk in het dagblad Trouw. "Vroeger werden per jaar soms 100.000 woningen gebouwd en dat bij veel minder inwoners. Denk aan de Bogaerswoningen in de jaren zestig. Men heeft deze groei in woningbehoefte, veroorzaakt door bevolkingsgroei en een sterke gezinsverdunning, jarenlang kunnen zien aankomen. Toch werden er in 2010-2017 slechts 54.000 woningen per jaar gebouwd.
Lees meer
14 oktober Lees meer...

11 oktober 2019

Woningbouw moeizaam vanwege hoge kosten en gemeentelijke regels

Op plekken met het grootste woningtekort is de bouw van nieuwe woningen in toenemende mate onhaalbaar. Dat meldt BNR radio in een uitzending en op haar website. Daardoor dreigt vooral in de Randstad en Noord-Brabant de huizenmarkt nog verder op slot te raken. Ook wordt de bouw opgezadeld met een hoop gemeentelijke regels. Zo moet een groot deel van de huizen binnen de sociale- of middenhuursector vallen, dat drukt de prijzen. Tegelijkertijd moet zo'n huis wel aan bepaalde afmetingen en duurzaamheidseisen voldoen.
Lees meer
11 oktober Lees meer...

10 oktober 2019

Volgens Bouwend Nederland gaan bouwbedrijven failliet door stikstofcrisis

Branchevereniging Bouwend Nederland heeft een enquête gehouden onder haar leden, met de vraag of zij last hebben van de stikstofcrisis. Van de leden heeft 20% gereageerd. Bouwend Nederland trekt hieruit de conclusie dat 80 bouwprojecten in Brabant gevaar lopen en dat dit bijna 3700 banen kost.
Gedeputeerde Christophe van der Maat kreeg de cijfers woensdag gepresenteerd. Tegen het Brabants Dagblad zei hij: "Het bevestigt het beeld dat we alles uit de kast moeten halen om de vergunningaanvraag weer op gang te brengen", aldus de provinciebestuurder.
Lees verder
10 oktober Lees meer...

8 oktober 2019

Maatregelen om zo snel mogelijk emissieloos te bouwen

Op dit moment liggen er in Nederland circa 18.000 projecten stil waaronder een heel groot aantal woningbouwprojecten. De website Bouw en Uitvoering publiceerde een verslag over de Bouwcampus, waar vertegenwoordigers vanuit ingenieursbureaus, bouwbedrijven, kennisinstellingen en andere out-of-the box denkers bij elkaar gebracht werden om na te denken over oplossingen. In een zogenaamde Versnellingstafel kwamen zij gezamenlijk tot concrete maatregelen die op korte en middellange termijn genomen kunnen worden om de stikstofuitstoot van de bouw, in de productie én gebruikersfase, geheel te voorkomen of substantieel te reduceren. Als alle partijen zich hierop concentreren en de overheid haar rol pakt ontstaan hiermee kansen om een deel van de woningbouwprojecten uit de stikstofstop vlot te trekken.
Lees meer
08 oktober Lees meer...

7 oktober 2019

In de zucht risico’s af te dekken, stapelen overheden regel op regel

Woningbouw mag dan een politieke prioriteit zijn, maar dat betekent niet dat alle poorten meteen opengaan voor woningbouwprojecten. Dat schrijft Peter Hendriks in een nieuwe publicatie op de website Follow the Money. Dezelfde overheid die een miljard uittrekt om gemeenten zover te krijgen dat ze bouwen, frustreert nieuwbouw buiten de geijkte kaders. Kleuren de ontwikkelaars wel binnen de lijntjes, dan stranden hun plannen in een wirwar aan regels, normen en procedures. Daardoor worden veel geoormerkte locaties nooit of met grote vertraging gebouwd.
Lees meer
07 oktober Lees meer...

2 oktober 2019

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter pleit voor meer samenwerking in woningopgave

In een interview op de website van Platform 31 zegt Desirée Uitzetter, voorzitter van Neprom: "Dat kan commercieel inderdaad een lastige opgave zijn, maar die durven we wel aan. Het gaat hier om een grootschalige woningbouwopgave voor Nederland, groter zelfs dan de Vinex operatie in de jaren ’90. De woningnood is hoog: tot 2030 moeten er ongeveer één miljoen woningen extra gebouwd worden. Daar nemen we verantwoordelijkheid voor. Projectontwikkelaars zijn een essentiële schakel in de bouwketen. Onze drive is om tot betaalbare, duurzame gebiedsontwikkelingen te komen, maar dan wel op een zakelijk efficiënte en financieel verantwoorde wijze. Wij dragen aan de ene kant de risico’s voor grote gebiedsontwikkelingen die soms tientallen jaren duren, terwijl we ons tegelijkertijd verantwoordelijk voelen om de acute woningnood te verlichten."
Lees meer
02 oktober Lees meer...

Waarschijnlijk woningbouw op de plek van Philipspand in Eindhoven

Tien jaar geleden werd het voormalige Philipspand HCZ in Eindhoven ontruimd en in 2013 werd het gestript, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het gebouw werd in 2018  door Breevast verkocht aan de Amerikaanse vastgoedinvesteerder HighBrook Investors. Hoewel al vast staat dat het uiteindelijk tegen de vlakte gaat, moet eerst zekerheid bestaan dat er nieuwbouwwoningen op deze plek mogen komen. Lees meer
02 oktober Lees meer...

30 september 2019

Johan Vollenbroek: 'Woningbouw levert geen grote bijdrage aan de stikstofuitstoot'

"De woningbouw mag wat mij betreft gewoon doorgaan, want die levert geen grote bijdrage aan de stikstofuitstoot", zegt Johan Vollenbroek, de voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB) in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. "De intensieve veehouderij is de grote boosdoener." Sinds de 69-jarige Nijmegenaar Johan Vollenbroek met succes het stikstofbeleid van de overheid aanvocht bij de rechter, liggen 18.000 bouwprojecten stil. De commissie onder leiding van Johan Remkes moet nu kijken naar oplossingen om de impasse te doorbreken.
Lees meer
30 september Lees meer...

27 september 2019

Bouwend Nederland wil noodmaatregel voor woningbouw inzake stikstof

Als het aan Bouwend Nederland ligt, moet een noodmaatregel de tijdelijke stikstofpiek die ontstaat tijdens de realisatie van bouw- en infraprojecten tóch toestaan, volgens het Algemeen Dagblad. Daarmee gaat de organisatie in tegen het advies van de commissie-Remkes, die juist adviseert om éérst compensatiemaatregelen te nemen voordat de bouw weer mag doorgaan.
Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: "Ik ben verbaasd dat de commissie het bouwproces noemt als een van de hoofdveroorzakers van stikstofuitstoot."
Lees meer
27 september Lees meer...

25 september 2019

Column: 1 miljard meer pappen en nathouden dan prikkelen

"Geen wonder dat Nederland niet op de banken stond te applaudisseren. Die miljard is helemaal geen miljard voor 2020, zoals de eerste berichten deden vermoeden." schrijft Gerben van Dijk, voorzitter Herbestemmingsteam op de website van Cobouw. "Het is 10 jaar lang 100 miljoen. Een uitgesmeerde impuls dus, meer pappen en nathouden dan prikkelen. Intussen stijgt de verhuurdersheffing – dat is de belasting op het verhuren van sociale huurwoningen, een tijdelijke maatregel die niet van toepassing is op de verhuur van andere woningen – gewoon door. Impliciet zegt de minister ook dat deze als belasting nog tenminste 10 jaar blijft bestaan."
Lees meer
25 september Lees meer...

20 september 2019

Wonderwoods: Twee torens en een bos in één

Twee torens, vierhonderd woningen, 360 bomen en duizenden struiken. Het zijn slechts een paar kenmerken van Wonderwoods in Utrecht, waar 'Duurzaam Bedrijfsleven' een reportage over schreef. Een opvallend innovatief bouwproject dat wordt ontwikkeld door G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten in samenwerking met onder andere Arcadis. Wonderwoods bestaat uit twee torens van 105 en 73 meter hoog met elk hun eigen ontwerp. De torens krijgen een gemengde functie. Woningen, kantoren, horeca, retail, een sportschool en een zogenoemd Playlab: er is van alles in te vinden.
Lees meer
20 september Lees meer...

Verduurzaming woningvoorraad door verhuurdersheffing om te zetten in investeringsregeling

Ook Woonbond-directeur Paulus Jansen schaart zich in de gelederen die vinden dat de woningbouw niet gehinderd zou mogen worden door het stikstofbeleid. Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. "De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie. Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten."
Lees meer
20 september Lees meer...

16 september 2019

Nieuwe AERIUS Calculator 2019 beschikbaar

Met ingang van 16 september 2019 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar gesteld. Met AERIUS Calculator 2019 kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening.
Lees meer
16 september Lees meer...

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol bij nieuwbouw

Veel gemeenten stellen een minimum aan het aantal sociale woningen bij transformatiegebieden. Woningcorporaties hebben dan ook een belangrijke rol bij nieuwbouw, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Platform 31 organiseerde een themasessie over de rol van corporaties en verkende daarin de overgebleven én nieuwe mogelijkheden. "Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen moeten nieuwe vriendschappen sluiten," vindt Raimond de Prez, voormalig wethouder gemeente Delft. "Zowel gemeenten als woningcorporaties kijken nu te beperkt."
Lees meer
16 september Lees meer...

'Aan de slag met circulaire woningbouw'

De brochure 'Aan de slag met circulaire woningbouw' van het LenteAkkoord (.pdf) biedt corporaties en opdrachtnemers in de woningbouw inzicht, instrumenten en voorbeelden om daadwerkelijk circulair te gaan bouwen. De nodige documentatie is overzichtelijk te vinden op de website van Aedes.  Circulair bouwen vraagt van alle partijen een omslag in denken en doen. Door bewuste keuzes kan een corporatie het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw sterk beperken.
Lees meer
16 september Lees meer...

13 september 2019

7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden

De website gebiedsontwikkeling.nu publiceerde 7 tips voor slim klimaatbestendig aanbesteden van Bouwend Nederland voor gemeenten. Deze organisatie onderzocht de visie en inzet van de Nederlandse gemeenten rond klimaatadaptatie. Onderzoek maakt duidelijk dat gemeenten niet altijd klimaatbestendig denken bij het aansturen van opdrachtnemers, zoals bouwers en projectontwikkelaars.
Lees meer
13 september Lees meer...

11 september 2019

Zes adviezen van experts over miljardenplan woningbouw

Vorige week berichtte de Volkskrant over een Kabinetsplan om de woningmarkt te stimuleren met maatregelen ten bedrage van 2 miljard euro. Het kabinet wil nieuwbouwprojecten stimuleren, de corporaties fiscale kortingen geven, huisjesmelkers aan banden leggen en starters vrijwaren van overdrachtsbelasting. Snijdt het hout? De redactie van de website Stadszaken deed een rondvraag bij zes experts en politici. Hoewel zij blij zijn dat het Rijk een actieve houding aanneemt, valt er volgens hen nog een hoop op de plannen af te dingen.
Lees meer
11 september Lees meer...

Geld direct in stenen steken is beleid 'van gisteren'

De Neprom is blij dat het kabinet twee miljard euro uittrekt voor de woningbouwsector. Maar de investering alleen is niet genoeg, volgens Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter in een radio-uitzending van BNR.  Die zak geld direct in stenen steken is volgens de branchevereniging van projectontwikkelaars 'beleid van gisteren'.
Lees meer
11 september Lees meer...

10 september 2019

Grote verschillen in bouwleges tussen gemeenten

De leges die gemeenten vragen voor een 'omgevingsvergunning bouwactiviteit', dus een bouwvergunning, verschillen nog steeds enorm. Dit maakte Binnenlands Bestuur bekend in een publicatie, op basis van een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Officieel moet de prijs van de vergunning de administratieve kosten van de gemeente dekken, maar in de praktijk gebruiken gemeenten bouwleges om met kosten te schuiven. Zo houden sommige gemeenten de kosten voor kleine aanpassingen aan de woning bewust laag om het opknappen van de eigen woning te stimuleren.
Lees meer
10 september Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk