Nieuws over 'Woningbouw'

6 september 2019

Johan Vollenbroek: 'Nooit geprocedeerd tegen woningbouw'

Johan Vollenbroek, voorzitter van de coöperatie Mobilisation for the Environment heeft in een radio-uitzending van BNR gereageerd op de claim van de NEPROM voor een uitzonderingspositie voor woningbouw in het stikstofdebat. Vollenbroek is het boegbeeld van drie milieuorganisaties die succesvol het Nederlandse stikstofbeleid bestreden bij de Hoge Raad. De NEPROM pleit voor een uitzonderingsregeling die woningbouw tot een bepaalde omvang op minimaal 500 meter van Natura2000-gebieden. Vollenbroek verklaart: "Ik ben het daar eigenlijk gedeeltelijk best wel mee eens. We hebben nooit geprocedeerd tegen woningbouw, maar tegen de intensieve veeteelt."
Lees meer
06 september Lees meer...

5 september 2019

Kabinet neemt onorthodoxe maatregelen tegen woningnood

Het kabinet zal volgens een artikel van de Volkskrant op Prinsjesdag een aantal onorthodoxe maatregelen te presenteren in de strijd tegen de woningnood. Zo komt er een fonds met een miljard euro aan subsidies voor gemeenten die nieuwbouwprojecten starten. Woningcorporaties krijgen daarnaast voor een miljard aan fiscale kortingen als ze nieuwbouw plegen. Starters op de woningmarkt worden mogelijk vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Verder heeft het kabinet onderzoek gedaan naar een verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek.
Lees meer
05 september Lees meer...

Waarom stikstof Nederland in z'n greep heeft

De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komt ernstig in de knel door regels rond de uitstoot van stikstof. Dat zeggen bestuurders in die steden tegen de NOS. Uit een rondgang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat naast Eindhoven en Den Haag veel andere plaatsen ook in de knel denken te komen.
Lees meer

NOS op 3 legt in deze video uit waarom stikstof Nederland in zijn greep heeft:
05 september Lees meer...

3 september 2019

'Openbare aanbestedingen staan doelmatigheid in de weg'

Partnerselectie moet een grotere rol spelen bij het ontwikkelen van gebieden, volgens de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Op de website Stadszaken zegt Sven Schroots: "Gemeenten schrijven soms openbare aanbestedingen uit, terwijl niet alle gebiedsontwikkelingen aanbestedingsplichtig zijn. Dit staat doelmatigheid in de weg. Sven Schroots is adviseur bij AKRO Consult en medeopsteller van het document. De geschikte partner vind je volgens de adviseur door het maken van een longlist, met daarop alle partijen die zich voor het project hebben aangemeld. Vervolgens wordt het aantal partijen, op basis van ervaring, capaciteit en expertise, gereduceerd.
Lees meer
03 september Lees meer...

Johan Conijn: ‘Voor koopstarters wordt amper meer gebouwd’

Johan Conijn, directeur Finance Ideas en emeritus-hoogleraar woningmarkt, roept het Kabinet op om met concrete resultaten te komen om de woningnood op te lossen. In een opiniestuk in het Financieele Dagblad schrijft hij: "Van 2012 tot en met 2018 is de nieuwbouw uitgekomen op een gemiddelde van slechts 53.600 woningen per jaar. Hierdoor is het woningtekort toegenomen. Dit jaar is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven, weer in een neerwaartse glijvlucht gekomen. In juni 2019 werd voor slechts 3500 woningen een bouwvergunning verstrekt. Dat is een dramatisch laag aantal."
Lees meer
03 september Lees meer...

29 augustus 2019

PFOS, GenX en PFOA zorgen voor rem op bouwprojecten

Een tot nu toe vrij onbekend vervuilend stofje, PFOS genaamd, zorgt voor onrust in de bouw- en infra-wereld. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad in een artikel. Per 1 oktober moet iedere schep grond die wordt verplaatst onderzocht zijn, maar er zijn veel te weinig laboratoria die PFOS-analyses kunnen doen. En oh wee als er iets gevonden wordt. Dan kan het grondbedrijf of de bouwer het zand alleen tegen torenhoge kosten kwijt.
Lees meer
29 augustus Lees meer...

27 augustus 2019

Ontwikkelaars willen vrijstelling stikstofregels voor woningbouw

Woningbouwprojecten moeten vrijgesteld worden van regels ten aanzien van stikstofuitstoot, stellen projectontwikkelaars. Dit schrijft de website Cobouw in een artikel. De projectontwikkelaars concluderen op basis van recent onderzoek van de RIVM en een eigen analyse naar aanleiding van concrete bouwprojecten van Neprom-leden dat woningbouw niet leidt tot verhoging van de stikstofdepositie in de Natura2000-gebieden.
Lees meer
27 augustus Lees meer...

22 augustus 2019

Bouw van zo'n 5 miljard euro aan woningen onzeker door stikstof

Bouwprojecten ter waarde van 14 miljard euro staan op losse schroeven door de uitspraak van de Raad van State (RvS) over de beperking van de stikstofuitstoot. Dat heeft ABN Amro berekend en de NOS gepubliceerd op haar website. Door die stikstof-uitspraak kunnen allerlei bouwprojecten niet doorgaan.Volgens de bank is de komende vijf jaar de bouw van zo'n 5 miljard euro aan woningen en 9 miljard euro aan infrastructuur onzeker geworden.
22 augustus Lees meer...

21 augustus 2019

Woningnood stijgt extra door stikstofprobleem

Volgens Jan Fokkema, directeur van de vereniging voor projectontwikkelaars NEPROM, wordt de woningbouw gegijzeld door de stikstofproblematiek. Dit schrijft het Algemeen Dagblad in een artikel. Veel concrete projecten voor woningbouw worden afgeblazen, zoals vorige week de bouw van 468 huizen in Roermond. ,"Maar het probleem is veel groter. Ik hoor van ontwikkelaars dat gemeenten en provincies hun loket simpelweg sluiten. Oftewel: als een ontwikkelaar vergunningen wil aanvragen, krijgt hij nul op het rekest", aldus Fokkema.
Lees meer
21 augustus Lees meer...

16 augustus 2019

Huizen bouwen zonder plastic

De Britse woningbouwvereniging Accord wil woningen realiseren zonder plastic erin. Dit schrijft de website Duurzaam Bedrijfsleven in een publicatie. Eerder ontwikkelde Accord al koolstofarme woningen. Dat betekent de toepassing van plasticvrije componenten in keukens, badkamers en ramen en het omlaag brengen van de hoeveelheid plastic in bouwmaterialen. Het project maakt deel uit van het Europese project Charm, wat staat voor ‘Circular Housing Asset Renovation & Management’. Daarin werken bedrijven uit België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samen.
Lees meer
16 augustus Lees meer...

Streep door project voor 470 woningen vanwege stikstof

Woensdag blokkeerde de Raad van State drie grote gemeentelijke bouwprojecten omdat die niet aan de stikstofnormen zouden voldoen. Dit schrijft het weekblad Elsevier. In Roermond waren omwonenden en milieuactivisten naar de hoogste bestuursrechter van Nederland gestapt omdat ze de komst van nieuwbouwwijk Kaleidos wilden tegenhouden. Ze kregen gelijk omdat volgens de Raad van State de bouw van huizen de nabij gelegen natuur zal schaden. Daardoor kunnen 470 woningen niet worden gebouwd.
Lees meer
16 augustus Lees meer...

31 juli 2019

Het ontbreekt niet aan veiligheidsvoorzieningen, het ontbreekt aan bewustzijn

Pasjes, een registratiesysteem voor bijna-ongevallen en dagelijkse dagstarts met de chefs van alle onderaannemers: VORM Bouw duldt geen gevaar meer op de bouwplaats. Cobouw maakte een reportage. Onderschatting. Varen op routine. Iets doen wat je normaal niet zou doen… Anno 2019 zijn dat de meest voor­komende oorzaken van ongevallen in de bouw. Het ontbreekt meestal niet aan regels of veiligheidsvoorzieningen; het ontbreekt aan bewustzijn.
Lees meer
31 juli Lees meer...

30 juli 2019

Factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000 opgesteld dat snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken van 29 mei 2019 voor woningbouwontwikkelingen. Aan verdere gestructureerde informatievoorziening wordt vanzelfsprekend gewerkt. Deze factsheet wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie is steeds te vinden op de website 'Woningmarktbeleid' van het ministerie.
Lees meer
30 juli Lees meer...

26 juli 2019

Corporaties gaan 170 miljoen meer belasting betalen

De belastingdruk neemt komend jaar naar schatting opnieuw fors toe, met 170 miljoen euro, schrijft het Algemeen Dagblad. Dat heeft alles te maken met de verhuurdersheffing die in 2013 is ingevoerd. Deze belasting is gekoppeld aan de WOZ-waarden van huizen en omdat die sterk stijgen, gaat ook de belasting omhoog. Woningcorporaties hebben met de Woonbond afgesproken de kosten niet door te belasten aan de huurders van sociale woningbouw. Daardoor ontstaan nu financiële problemen.
"Het kabinet zegt er alles aan te doen om nieuwbouw en duurzaamheid te stimuleren, maar maakt dat voor woningcorporaties onmogelijk door hoge belastingen te innen." zegt koepelorganisatie Aedes, die deze zomer onderzoek laat doen naar de belastingdruk.
Lees meer
26 juli Lees meer...

8 juli 2019

Rijksupdate PAS: veel woningbouw valt stil vanwege aantasting natuur

Nieuwe bouwplannen in de wijde omtrek van beschermde natuurgebieden mogen niet meer gerealiseerd worden als niet vaststaat dat de plannen geen stikstofneerslag in het natuurgebied veroorzaken. Dit aantonen vergt veel maatwerkonderzoek en zal in veel gevallen negatief uitpakken. Bouwplannen kunnen dan niet gerealiseerd worden. Dit zal voorlopig veel kleinere en grotere projecten vertragen of onmogelijk maken.

Die conclusie trekt Honk op basis van de eerste factsheet 'Woningbouwplannen stikstof en natura 2000- gebieden', die Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgesteld. Die brengt daarin de gevolgen in kaart van het recente besluit van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen basis is om nieuwe bouwprojecten mogelijk te maken.

In Europese wetgeving ligt vast dat waardevolle natuurgebieden (Natura 2000) worden beschermd. Nederland telt 160 van deze gebieden. Onderdeel van de bescherming is dat het neerslaan van stikstof wordt teruggedrongen. Voor 118 gebieden in Nederland vormt stikstof een gevaar. Stikstof komt onder andere vrij door verkeersbewegingen. Nieuwe bouwprojecten trekken - tijdens de bouw en nadien - nieuw verkeer aan en veroorzaken dus in beginsel altijd een toename van stikstof. De beschermde natuurgebieden komen overal in Nederland voor.

Afbeelding: Natuurgebieden in Nederland onder invloed van stikstof.


Sinds 2015 werd bij nieuwe bouwplannen in de regel het PAS programma gebruikt om aan te tonen dat nieuwe bouwplannen voldeden aan de wet. Aangenomen werd dat het pakket van uit te voeren maatregelen in het programma een verlaging van de stikstof neerslag zou opleveren in de natuurgebieden. Een deel van die verlaging werd aangewend om nieuwe stikstofproductie, bijvoorbeeld door woningbouw, weer toe te staan. Dit mag volgens de wet alleen als zeker is gesteld dat de uit te voeren maatregelen effectief zijn. Die zekerheid is er volgens de Raad van State met het PAS programma niet.

Uit de informatie van het ministerie blijkt dat voortaan voor het vergunnen van nieuwe bouwprojecten - op basis van bestemmingsplannen, maar in veel gevallen ook op basis van omgevingsvergunningen - eerst een voortoets moet worden gedaan worden. Als blijkt dat significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten dan moet een 'passende beoordeling' én in veel gevallen een MER worden opgesteld. Als daaruit blijkt dat het plan tot een significante toename van stikstof leidt kan het project niet doorgaan.

Wanneer moet worden gesproken van 'significant' is niet gedefinieerd. Het gevolg is dat de eisen ook voor kleine projecten gelden. Op voorhand is niet te zeggen hoe groot de afstand mag zijn tot zo'n natuurgebied. Een voortoets is daarom altijd nodig, blijkt uit de informatie van het ministerie.

De factsheet van het rijk is een eerste resultaat van de inspanningen van het Rijk om de gevolgen van het besluit van de Raad van State in beeld te brengen en te neutraliseren. Ze biedt nog geen oplossingen voor nieuwe bouwprojecten die daadwerkelijk tot extra stikstofneerslag leiden. Ook bevat de factsheet geen richtlijnen voor hoe ontwikkelaars van woningbouwprojecten de stikstofproductie kunnen beperken.
08 juli Lees meer...

26 juni 2019

Vereenvoudiging markttoets is een stap verder

De vereenvoudiging van de markttoets is weer een stap verder nu de Wet Maatregelen Middenhuur is gepubliceerd. De Eerste Kamer heeft het voorstel als hamerstuk afgedaan. Dat maakt het voor woningcorporaties gemakkelijker om middeldure huurwoningen te bouwen. Dit meldt de vereniging Aedes in een persbericht. De markttoets van de gemeente peilt of commerciële partijen interesse hebben om middeldure huurwoningen te bouwen. Zo niet, dan mogen woningcorporaties deze bouwen.
Lees meer
26 juni Lees meer...

24 juni 2019

Drie voorbeelden van klimaatneutrale gebouwen

Hoe gaan aardgasvrije en klimaatneutrale woningen, gebouwen, wijken en regio's er straks uitzien? De website duurzaamgebouwd.nl bespreekt drie opvallende voorbeelden die in Amsterdam de toon zetten. Deze drie nieuwe landmarks beloven een voorbeeld voor de toekomstige gebouwde omgeving in Nederland te worden. De woningbouwprojecten zijn niet alleen aardgasvrij, maar maken ook gebruik van duurzame warmte-oplossingen én slim design.
Lees meer
24 juni Lees meer...

21 juni 2019

Historisch: ‘Wie bouwt? Wibaut!’

Floor Wibaut (1859-1936) was wethouder in Amsterdam van 1914 tot 1931 en heeft zich in die periode met veel succes ingezet voor de volkshuisvesting van de armere Amsterdammers. De huisvesting en de gezondheidstoestand van veel Amsterdammers was erg slecht. Grote gezinnen woonden in krotten en in kelderwoningen. De website Amsterdam.nl publiceerde een historisch portret van deze wethouder.
21 juni Lees meer...

Ollongren: 'Gemeenten moeten tijdig aangeven waar er wel en niet gebouwd kan worden'

Volgens minister Ollongren hebben gemeenten en provincies onvoldoende inzicht in de mate waarin bouwplannen realistisch zijn. Dit zegt ze in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze antwoord geeft op vragen uit de Tweede Kamer. Zij vindt dat provincies de leiding moeten nemen wanneer gemeenten het overzicht en realisme missen.
De meeste gemeenten lijden aan 'planoptimisme' en houden te weinig rekening met de mogelijkheid dat bouwplannen uitgesteld kunnen worden, of geheel geen doorgang kunnen vinden door uiteenlopend oorzaken.
Het vakblad Cobouw schreef hier een artikel over.
Lees meer
21 juni Lees meer...

18 juni 2019

'Nu is het tijd voor goedkopere huizen.'

Hans Meurs van bouwontwikkelaar Vorm zegt in het Algemeen Dagblad: "Nu is het zo dat we bij ieder nieuw project een nieuw ontwerp maken en de engineering opnieuw doen. Elk gebouw is bijna een experiment. Dat is onnodig veel werk, want de trappenhuizen, installaties en badkamers mogen best elke keer hetzelfde zijn. De hele indeling van het huis zelfs. Zolang de buitenkant van het gebouw maar uniek is en de bewoners hun eigen ideeën en sfeer kunnen toevoegen. Een iPhone is toch ook bij iedereen hetzelfde? Het hoesje, de achtergrond en de apps maken het persoonlijk. De ontwikkelingstijd van gebouwen kan van twee naar een jaar, ben ik van overtuigd."
Lees meer
18 juni Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk