Nieuws over 'Woningbouw'

25 april 2019

De 35 partners in De Bouwstroom willen bouw sociale huurwoningen versnellen

Aedes heeft 25 april een persbericht gepubliceerd over het samenwerkingsverband 'De Bouwstroom'.  Zeventien woningcorporaties, tien bouwbedrijven en acht industriĆ«le bedrijven gaan hierin samenwerken om sociale huurwoningen te realiseren. Ze stemmen planningen op elkaar af en kopen samen bouwconcepten in. Dat leidt tot efficiĆ«ntere inzet van bouwcapaciteit en versnelling van de bouwproductie.
Lees meer
25 april Lees meer...

Opinie - 'Wij van XOOMlab willen geen sterarchitect zijn.'

Op de website Architectenweb.nl reageren Harvey Otten en Dirk Jan van Wieringhen Borski op de uitlatingen van Hans van der Heijden in een interview van De Volkskrant. In het interview pakt Van der Heijden de door FvD-voorman Baudet aangegeven handschoen op door te pleiten voor een traditionelere woningbouw met baksteen, kleinere ramen en geslotener balkons. Harvey Otten en Dirk Jan van Wieringhen Borski maken deel uit van XOOMlab.
Lees meer
25 april Lees meer...

17 april 2019

Glastuinbouw Westland deelt warmtenet met 5000 nieuwbouwwoningen

Het Westland staat bekend om de glastuinbouw, met een grote behoefte aan warmte. In de afgelopen jaren is hierin al veel verduurzaming doorgevoerd, volgens de website www.groentennieuws.nl. Nieuw is, dat nu ook 5000 nieuwbouwwoningen in het Westland de mogelijkheid krijgen om de komende jaren aan te sluiten op het warmtenet Westland.
Lees meer
17 april Lees meer...

16 april 2019

Jongeren nemen zelf initiatief voor bouw van woningen

In het Noord-Hollandse dorp Dirkshorn namen jongeren het initiatief om zelf een eigen woningcorporatie op te richten en hun eigen starterswoningen te bouwen.De regionale nieuwswebsite NH Nieuws maakte een reportage bij de opening.
Lees meer

16 april Lees meer...

Eerste Kamer behandelt de 'Bouwwet'

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit is de volledige naam van wat al een paar jaar de 'Bouwwet' wordt genoemd. Het is inmiddels 21 maanden geleden dat Ronald Plasterk - de voorganger van minister Ollongren, de wet in de Eerste Kamer verdedigde en terug nam.
De wet moet onder meer regelen dat de kwaliteit van bouw omhoog gaat. Tegenstanders vrezen voor bureaucratie en hoge kosten.
Lees meer
16 april Lees meer...

15 april 2019

Wie betaalt voor de stadsvernieuwing in Rotterdam Zuid?

Uit een journalistiek onderzoek van van Investico, De Groene Amsterdammer en Vers Beton blijkt dat een hoog opplopend conflict is ontstaan tussen de Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron, over de vraag: wie gaat het betalen?
Dit conflict over een nieuw sloopproject binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zet de voortgang van het stadvernieuwingsproject op scherp.
Lees meer
15 april Lees meer...

11 april 2019

Aantal bedrijven in de bouw gestegen met 8%

Volgens cijfers van het CBS is in 2018 het aantal bedrijven in de bouwnijverheid gestegen met 8%. Dit is de grootste stijging in een jaar, sinds het begin van de meting. Op 1 januari 2019 waren er bijna 76.000 bedrijven in de algemene bouw en projectontwikkeling, zoals de bouw en verbouw van huizen, kantoren en winkels. Vrijwel de gehele groei van vestigingen in de bouw was dankzij eenpersoonsbedrijven.
Lees meer
11 april Lees meer...

Woningnood: Provincie Utrecht zoekt samen met gemeente, markt en corporaties naar oplossing

Menno Smit, projectleider binnenstedelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht, vertelt in een publicatie op de website van Platform 31 over de aanpak, waarin 123 partners met de provincie samenwerken. Het concrete doel is, om in de komende drie jaar elk jaar 7000 woningen te bouwen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de energietransitie, mobiliteit en economie. "Simpelweg huizen uit de grond stampen is geen duurzame oplossing."
Lees meer

11 april Lees meer...

9 april 2019

Rotterdam verplicht ontwikkelaars om middenhuurwoningen te realiseren

Volgens berichtgeving van het Algemeen Dagblad gaat de gemeente Rotterdam maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er meer huurwoningen worden gebouwd met een huur tussen de 711 en 1000 euro per maand. Projectontwikkelaars zullen worden verplicht om meer van deze woningen te bouwen, waarbij de prijs voor 15 jaar niet boven deze norm mag stijgen. Projectontwikkelaars die hiermee niet akkoord gaan, krijgwen geen vergunning meer.
Lees meer
09 april Lees meer...

Meer ruimte voor woningcorporaties voor bouw middenhuur

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes, waardoor het iets makkelijker wordt voor woningcorporaties om weer huurwoningen te bouwen in de prijsklasse tussen 700 en 1000 euro.

"Woningcorporaties moeten zonder belemmeringen middeldure huurwoningen met een huur tot 1.000 euro per maand kunnen bouwen." Goed nieuws," aldus Aedes: "zo kunnen corporaties huurders helpen waarvoor nu nauwelijks geschikte huizen beschikbaar zijn."
Lees meer en lees meer
09 april Lees meer...

3 april 2019

Opinie: Rijkssturing of provinciale sturing?


Als CPB heb je een naam op te houden: die van de centrale (= rijks) planning. Daarvoor is dit bureau ooit opgericht. En inderdaad: in deze publicatie vinden we het pleidooi om de rijksoverheid een zwaardere rol te geven in de woningbouwplanning. De provincies kunnen er min of meer tussenuit. Het Rijk zou rechtstreeks deals moeten sluiten met regio’s over de bouw van woningen. Hoe dat wettelijk te regelen, lichten ze niet toe. Welk instrumentarium daarvoor beschikbaar moet komen, wordt eveneens niet behandeld.
Lees meer
03 april Lees meer...

Docu: Hoe houd je de sociale woningbouw betaalbaar?

Documentaire film 35 JAAR WSW in samenwerking tussen De Lichtjagers en PastFuture. Geboren als bezuinigingsmaatregel in de jaren 80, is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een geweldige manier gebleken om huurders van sociale woningbouw maandelijks €30 tot €40 minder huur te laten betalen. En de overheid was van de torenhoge leningen van woningcorporaties af.

03 april Lees meer...

De NS toont interesse in wonen boven het spoor

In de strijd tegen de woningnood in Nederland hebben plannenmakers hun oog laten vallen op de ruimte boven de sporen rond NS-stations. De NS heeft er wel oren naar.
"Eigenlijk gebeurt het overal en het zou hier ook wel tijd worden. Het economisch tij is goed, technisch kan het. Dus ik zou zeggen: waar wachten we op?"
Lees meer
03 april Lees meer...

2 april 2019

Er worden te weinig woningen gebouwd: het expertteam van Ollongren in actie

Nog steeds worden er te weinig woningen gebouwd. Met versnellingsteams en vliegende brigades wordt het bouwtempo vanuit het Rijk en de provincies aangezwengeld. Het expertteam woningbouw van minister Ollongren bestaat uit acht mannen en drie vrouwen, die de lastige karweitjes opknappen. Jos Feijtel is een van die experts. Hij was ooit projectontwikkelaar, maar ook burgemeester, wethouder en corporatiedirecteur. Ondanks dat hij zeventig is zoeft hij met zijn hybride Kia nog heel Nederland door om woningbouwprojecten op gang te helpen. Zwolle, Heiloo, Lelystad, Eindhoven, Lelystad, Alphen aan den Rijn.
Lees meer
02 april Lees meer...

1 april 2019

Tweede Kamer wil het bouwen van middeldure huurwoningen door corporaties makkelijker maken

De Tweede Kamer wil gemeenten en corporaties meer ruimte geven in de bouw van woningen met een huur tot 1000 euro, schrijft Michiel Maas op de website van Binnenlands Bestuur. Woningcorporaties moesten zich van het vorige kabinet vooral bezighouden met hun kerntaak: het bouwen van sociale huurwoningen. Het hogere huursegment, tussen de 700 en 1000 euro, moet vooral aan de vrije markt worden overgelaten. Corporaties mogen in principe wel middenhuur bouwen, maar daarvoor moet de gemeente eerst een zogenaamde markttoets doen om te onderzoeken of er echt geen private marktpartijen zijn die willen bouwen.
Lees meer
01 april Lees meer...

29 maart 2019

Maxime Verhagen adviseert minister Kajsa Ollongren


Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ziet kansen voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken  om gronduitgifteproces voor woningbouw te versnellen. Op 28 maart overhandigde hij het rapport ‘Vlotter aan de slag met grond voor woningbouw' tijdens een overleg over de woningmarkt.
“Die 75.000 woningen per jaar uit de ambitie van de Nationale woonagenda komen er niet vanzelf,” stelt Maxime Verhagen. “Het rapport draagt bij aan het realiseren van deze ambitie, en laat zien aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om grond voor woningbouw sneller in gebruik te nemen.”
Lees meer...
29 maart Lees meer...

28 maart 2019

Woningcorporaties moeten de vrije hand krijgen om huizen te bouwen voor middeninkomens


De Tweede Kamer wil af van de markttoets voor woningcorporaties in het middensegment. De plannen van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om de bouw van middeldure woningen aan te zwengelen, gaan niet ver genoeg. Woningcorporaties moeten de vrije hand krijgen om huizen te bouwen voor middeninkomens. Dat bepleitten coalitiepartners ChristenUnie en CDA woensdag samen met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Daarmee lijkt zich een Kamermeerderheid af te tekenen voor aanpassing van het kabinetsvoorstel.
Lees meer...
28 maart Lees meer...

Aan de slag met circulaire woningbouw

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. De Lente-akkoord factsheet ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’ geeft praktische vuistregels voor circulair bouwen, waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers in de woningbouw aan de slag kunnen.
Lees meer...
28 maart Lees meer...

26 maart 2019

Het Rijk kan woningbouw bevorderen door niet procyclisch te handelen


Het Rijk kan op de woningbouw stuwen en stabiliseren door procyclisch beleid te vermijden. Dat stelt het CPB in een rapport over het bouwproces van nieuwe huizen. Volgens het CPB heeft de centrale overheid tijdens de crisis de woningbouw afgeremd. De productiecapaciteit bij gemeenten, ontwikkelaars en bouwbedrijven is sterk gedaald en kan niet snel meer worden opgebouwd. Toen huizenprijzen in de aanloop naar de crisis omhoog gingen stuwden(fiscale) subsidies op wonen juist de vraag. Het CPB doet geen concrete voorstellen in haar rapport voor hoe het Rijk dit zou moeten aanpakken.
26 maart Lees meer...

25 maart 2019

Meer aanbod goedkopere woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen kunnen dat nu ook al. Zo kunnen zij flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten en kunnen procedures en de bouwfase worden verkort. Ook provincies kunnen een rol spelen bij het betaalbaar maken van woningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 maart Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk