Nieuws over 'Woningbouw'

3 april 2019

Opinie: Rijkssturing of provinciale sturing?


Als CPB heb je een naam op te houden: die van de centrale (= rijks) planning. Daarvoor is dit bureau ooit opgericht. En inderdaad: in deze publicatie vinden we het pleidooi om de rijksoverheid een zwaardere rol te geven in de woningbouwplanning. De provincies kunnen er min of meer tussenuit. Het Rijk zou rechtstreeks deals moeten sluiten met regio’s over de bouw van woningen. Hoe dat wettelijk te regelen, lichten ze niet toe. Welk instrumentarium daarvoor beschikbaar moet komen, wordt eveneens niet behandeld.
Lees meer
03 april Lees meer...

Docu: Hoe houd je de sociale woningbouw betaalbaar?

Documentaire film 35 JAAR WSW in samenwerking tussen De Lichtjagers en PastFuture. Geboren als bezuinigingsmaatregel in de jaren 80, is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een geweldige manier gebleken om huurders van sociale woningbouw maandelijks €30 tot €40 minder huur te laten betalen. En de overheid was van de torenhoge leningen van woningcorporaties af.

03 april Lees meer...

De NS toont interesse in wonen boven het spoor

In de strijd tegen de woningnood in Nederland hebben plannenmakers hun oog laten vallen op de ruimte boven de sporen rond NS-stations. De NS heeft er wel oren naar.
"Eigenlijk gebeurt het overal en het zou hier ook wel tijd worden. Het economisch tij is goed, technisch kan het. Dus ik zou zeggen: waar wachten we op?"
Lees meer
03 april Lees meer...

2 april 2019

Er worden te weinig woningen gebouwd: het expertteam van Ollongren in actie

Nog steeds worden er te weinig woningen gebouwd. Met versnellingsteams en vliegende brigades wordt het bouwtempo vanuit het Rijk en de provincies aangezwengeld. Het expertteam woningbouw van minister Ollongren bestaat uit acht mannen en drie vrouwen, die de lastige karweitjes opknappen. Jos Feijtel is een van die experts. Hij was ooit projectontwikkelaar, maar ook burgemeester, wethouder en corporatiedirecteur. Ondanks dat hij zeventig is zoeft hij met zijn hybride Kia nog heel Nederland door om woningbouwprojecten op gang te helpen. Zwolle, Heiloo, Lelystad, Eindhoven, Lelystad, Alphen aan den Rijn.
Lees meer
02 april Lees meer...

1 april 2019

Tweede Kamer wil het bouwen van middeldure huurwoningen door corporaties makkelijker maken

De Tweede Kamer wil gemeenten en corporaties meer ruimte geven in de bouw van woningen met een huur tot 1000 euro, schrijft Michiel Maas op de website van Binnenlands Bestuur. Woningcorporaties moesten zich van het vorige kabinet vooral bezighouden met hun kerntaak: het bouwen van sociale huurwoningen. Het hogere huursegment, tussen de 700 en 1000 euro, moet vooral aan de vrije markt worden overgelaten. Corporaties mogen in principe wel middenhuur bouwen, maar daarvoor moet de gemeente eerst een zogenaamde markttoets doen om te onderzoeken of er echt geen private marktpartijen zijn die willen bouwen.
Lees meer
01 april Lees meer...

29 maart 2019

Maxime Verhagen adviseert minister Kajsa Ollongren


Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ziet kansen voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken  om gronduitgifteproces voor woningbouw te versnellen. Op 28 maart overhandigde hij het rapport ‘Vlotter aan de slag met grond voor woningbouw' tijdens een overleg over de woningmarkt.
“Die 75.000 woningen per jaar uit de ambitie van de Nationale woonagenda komen er niet vanzelf,” stelt Maxime Verhagen. “Het rapport draagt bij aan het realiseren van deze ambitie, en laat zien aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om grond voor woningbouw sneller in gebruik te nemen.”
Lees meer...
29 maart Lees meer...

28 maart 2019

Woningcorporaties moeten de vrije hand krijgen om huizen te bouwen voor middeninkomens


De Tweede Kamer wil af van de markttoets voor woningcorporaties in het middensegment. De plannen van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om de bouw van middeldure woningen aan te zwengelen, gaan niet ver genoeg. Woningcorporaties moeten de vrije hand krijgen om huizen te bouwen voor middeninkomens. Dat bepleitten coalitiepartners ChristenUnie en CDA woensdag samen met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Daarmee lijkt zich een Kamermeerderheid af te tekenen voor aanpassing van het kabinetsvoorstel.
Lees meer...
28 maart Lees meer...

Aan de slag met circulaire woningbouw

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. De Lente-akkoord factsheet ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’ geeft praktische vuistregels voor circulair bouwen, waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers in de woningbouw aan de slag kunnen.
Lees meer...
28 maart Lees meer...

26 maart 2019

Het Rijk kan woningbouw bevorderen door niet procyclisch te handelen


Het Rijk kan op de woningbouw stuwen en stabiliseren door procyclisch beleid te vermijden. Dat stelt het CPB in een rapport over het bouwproces van nieuwe huizen. Volgens het CPB heeft de centrale overheid tijdens de crisis de woningbouw afgeremd. De productiecapaciteit bij gemeenten, ontwikkelaars en bouwbedrijven is sterk gedaald en kan niet snel meer worden opgebouwd. Toen huizenprijzen in de aanloop naar de crisis omhoog gingen stuwden(fiscale) subsidies op wonen juist de vraag. Het CPB doet geen concrete voorstellen in haar rapport voor hoe het Rijk dit zou moeten aanpakken.
26 maart Lees meer...

25 maart 2019

Meer aanbod goedkopere woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen kunnen dat nu ook al. Zo kunnen zij flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten en kunnen procedures en de bouwfase worden verkort. Ook provincies kunnen een rol spelen bij het betaalbaar maken van woningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 maart Lees meer...

Het tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot zo'n 80.000.

Volgens berichtgeving van de NOS is het tekort sociale huurwoningen zo groot dat er een deltaplan nodig is. Dit zegt de Federatie Opvang, de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zo'n plan moet gemeenten, ontwikkelaars en investeerders stimuleren snel extra woonruimte te bouwen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 maart Lees meer...

21 maart 2019

Den Haag voert puntensysteem in om groener te bouwen

Per nieuwbouwproject wordt vastgesteld hoeveel punten moeten worden behaald. Een ontwikkelaar of architect kan bij het maken van zijn ontwerp kiezen uit een lijst met maatregelen. Aan die maatregelen zijn punten toegekend.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 maart Lees meer...

20 maart 2019

Provincies treden steeds meer op de voorgrond bij het plannen van nieuwbouw

Woningnood staat hoog op de agenda bij de Provinciale Staten. Provincies treden steeds meer op de voorgrond bij het plannen van nieuwbouw, ook omdat het Rijk zich heeft teruggetrokken. Door de woningnood stond de rol van de provincie bij woningbouw centraal tijdens de campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tot 2030 zijn in Nederland 700.000 woningen nodig.
Lees het oorspronkelijke artikel.
20 maart Lees meer...

19 maart 2019

Discussie: ‘BENG dupeert lichte constructies’

Als de nieuwe norm voor bijna-energieneutrale woningen een wolf was, dan blies het alle lichte bouwconstructies omver. Zo voelt BENG voor leveranciers en bouwers van houtskelet- en stalen framebouw: “Dit is een grote misser.” Onzin, stelt minister Ollongren daartegenover.
Lees het oorspronkelijke artikel.
19 maart Lees meer...

15 maart 2019

Doorrekening klimaatakkoord biedt huiseigenaren nog geen zekerheid

Volgens de Vereniging Eigen Huis blijven de onzekerheden over kosten en gevolgen van het klimaatakkoord groot. De door premier Rutte aangekondigde verlaging van de energielasten (ODE) per 2020 is goed nieuws, maar kan worden ingehaald door kosten van nu nog onbekende aanvullende maatregelen om de klimaatdoelen te halen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
15 maart Lees meer...

Waar bouwen we de komende 10 jaar 1 miljoen woningen? In het groen?

Nederland staat de komende tien jaar vol steigers en hijskranen. Tot 2030 moeten er 1 miljoen woningen bijkomen, om aan de toenemende vraag te voldoen en om de achterstand van de crisisjaren in te lopen. Maar waar moeten die huizen komen? Mag dat alleen binnen de grenzen van de bebouwde kom?
Lees het oorspronkelijke artikel.
15 maart Lees meer...

14 maart 2019

Werkvoorraad woningbouwers groeit door

Bij de woningbouw namen de orderportefeuilles voor de tweede maand op rij sterk toe naar een niveau van 11,8 maanden werk, een stijging van drie tiende maand.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 maart Lees meer...

8 maart 2019

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en regio Eindhoven sluiten woondeal: 27.000 woningen erbij

Het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. De versnelling moet in de periode tot 2024 zo’n 27.000 woningen opleveren.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 maart Lees meer...

Natuurlijke en gerecyclede materialen kunnen ook op grote schaal worden toegepast

Bouwen met schimmel, jeans en olifantsgras. 'Biobased' heet dat tegenwoordig, wat betekent dat gebruikgemaakt wordt van natuurlijke materialen die ook weer makkelijk biologisch afbreekbaar zijn. Het is de laatste trend in de bouwsector, waar bouwen met zo min mogelijk belasting voor het milieu steeds belangrijker wordt.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 maart Lees meer...

6 maart 2019

Gemeenten maakten fors winst op grondexploitaties

Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten gezamenlijk een resultaat op grondexploitaties boekten van 1,25 miljard euro in 2018. Dat is 20 procent meer dan in 2017. Het overgrote deel, 1 miljard euro, is afkomstig van woningbouw.
Lees het oorspronkelijke artikel.
06 maart Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk