Nieuws over 'Woningbouw'

27 januari 2020

Corporatie TBV Wonen kiest voor stadsverwarming in plaats van nul-op-de-meter

Woningcorporatie TBV Wonen kiest bij het verwarmen van een nieuw appartementencomplex in Tilburg niet voor nul-op-de-meter (nom) maar voor stadsverwarming. Dit schrijft de website Cobouw. De reden is dat een eerder gebouwd blok in hetzelfde project sinds 2017 kampt met de nodige verwarmingsproblemen. Het appartementencomplex Tobias dat in 2017 werd opgeleverd, was een van de eerste nom-projecten in Tilburg, maar het liep niet bepaald gesmeerd. Al sinds de start waren er problemen met het verwarmingssysteem, erkent projectontwikkelaar Rob van der Westen. “Er zijn aardig wat kinderziektes geweest. We balen als een stekker”, reageert hij.
Lees meer
27 januari Lees meer...

24 januari 2020

De Woonweek: Twijfels over de Omgevingswet en discussie over regels en beleid

Nadat in de afgelopen week media over elkaar heen tuimelden over de huizenprijzen van de NVM en het tekort aan woningen dat was uitgeroepen tot woningnood, kwam deze week ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) met cijfers. In 2019 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,9 procent duurder dan in 2018, zo hadden de rekenmeesters geconcludeerd. En hoewel dat nog steeds een forse stijging genoemd kan worden, valt het weer iets mee ten opzichte van de huizenprijzen van de makelaarsvereniging, die met ruim 8% stegen. Overigens lijkt het procentje verschil tussen beide instituten weinig, maar bij de verkoop van 218.595 woningen een gemiddelde prijs van € 307.978,- is 1% toch altijd nog een dik half miljard euro verschil.

Dagblad De Volkskrant kwam daarop met een uitgebreide reportage over Berlijn, en hoe daar het stadsbestuur korte metten maakt met de stijgende huurprijzen en het tekort aan woningen. Drie dagen struinde een delegatie van de Tweede Kamer langs politici, huisvestingsprojecten en belangenorganisaties in de Duitse hoofdstad, waarna GroenLinks-Kamerlid Smeulders opmerkte dat hij er “nog meer van overtuigd geraakt is dat ook in Nederland de marktwerking uit de huursector moet worden gehaald’.” Een huurplafond zoals Berlijn heeft gesteld, ziet hij niet zitten. “Maar de radicaliteit werkt wel aanstekelijk.”

Ondertussen was ook de Omgevingswet weer terug op de agenda . Kamerleden maken zich ernstige zorgen of de Omgevingswet wel gaat werken en of iedereen in het land er ‘wel klaar voor is’. In een commissievergadering over de stand van zaken bleek, dat onder meer coalitiepartner CDA grote twijfels heeft of de wet wel kan worden ingevoerd op 1 januari 2021. Partij voor de Dieren en GroenLinks zien het liefst dat de gehele wet van tafel gaat.
De ‘Omgevingswet is bedacht in de crisistijd, de situatie is nu anders’; ‘mensen hebben minder behoefte aan participatie en inspraak wordt te ingewikkeld en alleen weggelegd voor hoogopgeleiden’; zijn de belangrijkste argumenten om deze wet uit te stellen of helemaal van tafel te vegen. Minister Van Veldhoven is dat beslist niet van plan en blijft optimistisch over de uitvoerbaarheid.

De pilot aller pilots om de Omgevingswet in de praktijk te testen is de Binckhorst in Den Haag. Hierover is de stemming somber, volgens critici in een artikel van Binnenlands Bestuur. “Wordt de Binckhorst een ‘spookwijk?” vragen zij. De herontwikkeling van het Haagse bedrijventerrein ligt vanwege een gebrek aan voorzieningen onder vuur.” Schrijft het vakblad voor bestuurlijk Nederland. “Geen reden voor blinde paniek”, zegt Haags wethouder Boudewijn Revis in hetzelfde artikel.

Tegelijk met de Omgevingswet moet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingaan. Deze wet heeft tot nu toe veel minder draagvlak en ook veel minder zichtbare discussie opgeleverd dan de Omgevingswet. Maar de uitgesproken criticasters van Cobouw hebben ruimte gegeven aan advocate Ottilie Laan, die uitlegt dat de weerstand tegen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gebaseerd is op zeven misverstanden.

Terwijl deskundigen en bestuurders over elkaar heen tuimelen over regels, wetten en beleid, wordt een groep vergeten die ‘niet op het Malieveld staat’, zo merkt NRC Handelsblad op. “Er is een groeiende groep 75-plussers die alleen woont, terwijl ze dat eigenlijk niet meer kunnen. Een logisch gevolg van de sluiting van bijna alle verzorgingstehuizen sinds 2015.” Over tien jaar zijn er 2,5 miljoen 75-plussers – nu zijn er ruim 1 miljoen. De nieuwe Taskforce Wonen en Zorg merkt op, dat ook hier organisaties langs elkaar heen praten over beleid en beren op de weg zien, maar niks doen.

Via het korte uitstapje naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de bewoners, komen we via de Telegraaf toch weer uit bij de landelijke politiek. Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW doet een duit in het zakje dat al stevig gevuld is met meningen: “Een dak boven het hoofd voorkomt maatschappelijke onrust. Een eigen plekje maakt gelukkig”, weet hij. “Maar als er voor mensen met een gewone baan straks echt geen huis meer is te krijgen voor een normale prijs, wordt iedereen in het land ontevreden. Als het Rijk niet ingrijpt, dan voorzie ik dat het hard afgestraft zal worden bij de volgende verkiezingen.”
24 januari Lees meer...

23 januari 2020

Opinie: ''Behalve geld zijn visie, regels en samenwerking nodig om de woningcrisis op te lossen.''

"Nieuwe tijden en nieuwe opgaven vragen om een open vizier, ook waar het de aanpak betreft. Zo’n 15 jaar geleden dachten we dat Nederland ongeveer ‘af’ was. Het ruimtelijk beleid werd daarom vergaand gedecentraliseerd en het bijbehorende ministerie opgeheven. Nu klinkt alom weer de roep om sturing die over bestuurlijke en sectorale grenzen heen reikt." schrijven hoogleraar Co Verdaas en universitair hoofddocent Gebiedsontwikkeling Tom Daamen op de website gebiedsontwikkeling.nu.
Zij pleiten voor meer visie, regels en samenwerking om Nederland aan het bouwen te krijgen.
Lees meer
23 januari Lees meer...

22 januari 2020

Truc om de wet te omzeilen en toch huizen met aardgas te bouwen

Gasloze nieuwbouw is nu al wettelijk verplicht. Talis kan dit omzeilen dankzij een bepaling uit het Bouwbesluit, zo meldt De Gelderlander in een artikel. Wanneer de bestaande fundering blijft staan om de vervangende nieuwbouw op te plaatsen, geldt het project formeel als renovatie en dan mag de gasleiding blijven liggen. Dat komt Talis goed uit: volgens de woningcorporatie is de huidige fundering van de 220 woningen in de Jerusalembuurt nog prima. Hergebruik levert tijdens de sloop en nieuwbouw veel tijdwinst op, het is goedkoper én beter voor het milieu.
Lees meer 
22 januari Lees meer...

20 januari 2020

Column: dilemma's in gebiedstransformatie

"Binnenstedelijk transformeren is niet nieuw. Verschillende verouderde havengebieden of bedrijven­terreinen hebben al een nieuwe functie gekregen of zijn hard op weg te veranderen. In het programma Stedelijke Transformatie richten we onze blik op de huidige opgaven, regelgeving en samenwerkingsvormen. Maar soms blikken we terug. Want ook in het verleden ging het niet vanzelf en zocht men naar manieren om de juiste kant op te sturen." Jop Fackeldey, voorzitter programma Stedelijke Transformatie, schreef een column een aantal grote gebiedstransformaties uit de afgelopen decennia: Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, Strijp-S in Eindhoven, Spoorzone in Delft en Binckhorst in Den Haag.
Lees meer
20 januari Lees meer...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ondervindt weerstand door misverstanden

Over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bestaan nogal wat misverstanden, signaleert Ottilie Laan, advocaat bij Blumstone. In een expertblog op de website van Cobouw bespreekt ze de zeven die het meest voorkomen. Misverstanden over de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor de bouw, kunnen de weerstand tegen de wet vergroten. Meer begrip kan leiden tot minder faalkosten en meer bouwkwaliteit. De nieuwe bouwwet wil de bouwkwaliteit verbeteren door een focus op de positie van de aannemer. De wet treedt naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. "Verdiep je in de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, zodat je weet waar je aan toe bent. En zorg voor een robuust intern systeem van kwaliteitsborging. Zo heb je de kwaliteitsborger minder nodig en voorkom je faalkosten."
Lees meer
20 januari Lees meer...

16 januari 2020

Bouwen met hout: ''Je kunt CO2 ook achter het behang plakken''

De productie van staal, glas en cement vergt massa’s fossiele brandstoffen. Dit schrijft de Volkskrant in een artikel over de opmars van hout als bouwmateriaal. Zo’n 11 procent van alle broeikasgas in de wereld is te wijten aan de productie van bouwmaterialen. Daar komt dan nog het transport bij, en omdat staal en beton zwaar zijn, vergt ook dat nog een flinke hoeveelheid energie, met bijbehorende extra uitstoot van broeikasgas. Die emissies vermijd je grotendeels als je in hout bouwt. Door te bouwen in hout vermijd je niet alleen uitstoot van CO2, je slaat bovendien CO2 op. Je kunt CO2 ook achter het behang plakken: in de houten muren van woningen en gebouwen.
Lees meer
16 januari Lees meer...

13 januari 2020

Minister Van Veldhoven: ''De term ‘woningnood’ is echt geen stap te ver.''

De term ‘woningnood’ is echt geen stap te ver.” Dat zei de Stientje van Veldhoven, D66-bewindsvrouw in het televisieprogramma WNL op Zondag op NPO 1. De minister reageert op het nieuws van afgelopen week dat de NVM niet meer spreek over een wooncrisis, maar over acute woningnood. Voor starters, maar ook voor gezinnen met lage- en middeninkomens, is het vrijwel onmogelijk om een betaalbare eigen woning te vinden. Van Veldhoven: “Ik denk dat we alles nodig hebben. Meer omgebouwde kantoorpanden, meer hoogbouw, meer eengezinswoningen.”
Lees meer
13 januari Lees meer...

10 januari 2020

In 39 gemeenten worden nieuwe huizen nog steeds op aardgas aangesloten

Bij nieuwbouwprojecten worden huizen nog geregeld aangesloten op het gas. Dit publiceerde het Algemeen Dagblad naar aanleiding van cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Een landelijke richtlijn om enkel nog gasloos te bouwen, is door 39 gemeenten aan de kant geschoven omdat alternatieve energiebronnen ontbraken of te duur waren. Gemeenten die huizen op het aardgasnetwerk aansluiten, moeten dat doorgeven aan de ACM. 
Lees meer
10 januari Lees meer...

9 januari 2020

Stadsmakersfonds, als banken niet willen en corporaties niet mogen

Groene en sociale initiatieven kunnen lang niet altijd doorgang vinden, hoe graag gemeenten en inwoners ook willen. Gevestigde banken willen niet, gemeenten kunnen niet en corporaties mogen niet. Voor duurzame projecten met bijvoorbeeld weinig startkapitaal, maar met potentie is er nu het Stadsmakersfonds. Hierover publiceert de website Stadszaken.nl. "Dit is uniek, want zo’n financier vind je niet snel", vertelt Bianca Ernst van Het Hof van Cartesius, een initiatief op het bedrijventerrein Werkspoorkwartier in Utrecht.
Lees meer
09 januari Lees meer...

8 januari 2020

De Achterhoek is de regio van de toekomst voor woningbouw

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) hebben een kaart geschetst met het Nederland over honderd jaar. Volgens een bericht van dagblad De Gelderlander. Over honderd jaar, zo is de verwachting, telt Nederland 20 miljoen inwoners. Die moeten wel allemaal een dak boven hun hoofd. De Randstad is tegen die tijd al lang volgebouwd en omdat de zeespiegel door klimaatverandering blijft stijgen, is het volgens de WUR-wetenschappers beter om te investeren in woningbouw op zandgronden, zoals de Achterhoek.
Lees meer
08 januari Lees meer...

2 januari 2020

Door de stikstofproblematiek daalt de bouwproductie in 2020 met 2,8 miljard euro

Volgens vakblad Cobouw zal de bouwproductie voor het eerst sinds de crisis dalen in 2020. De vooruitzichten waren begin 2019 nog rooskleurig voor de bouw. Ondanks de personeelstekorten en de stijgende bouwkosten denderde de sector in volle vaart door. De winstgevendheid was over de hele linie verbeterd, de orderportefeuilles waren goed gevuld, de werkgelegenheid trok aan en de sector boekte een bevredigende vooruitgang bij het opleiden van een nieuwe lichting werknemers. Maar na de bouwvak van 2019 kwam de dreun: de stikstof- en PFAS-problematiek. Krimpende orderportefeuilles waren het gevolg. Omzetten en banen staan onder druk.
Lees meer
02 januari Lees meer...

Willem Meuwese heeft zijn stempel gedrukt op tal van ontwikkelingen

Willem Meuwese heeft als projectontwikkelaar tal van baanbrekende bouwprojecten gerealiseerd. Hij en zijn vrouw hebben op 17 december 2019 besloten om samen uit het leven te stappen omdat genezing van kanker voor beiden niet meer mogelijk bleek. De Volkskrant heeft een memoriam over zijn werk gepubliceerd. Willem Meuwese stond als projectontwikkelaar aan de basis van talrijke andere baanbrekende projecten, zoals de uitbreiding Oosterwold in Almere en het complex De Loodsen aan de Piet Heinkade in Amsterdam, dat werd genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs in 2007.
Lees meer
02 januari Lees meer...

30 december 2019

Opinie: Te lage raming door CBS heeft rem gezet op woningbouw

Het CBS heeft jarenlang te lage voorspellingen gedaan over de bevolkingsgroei. Daardoor hebben provincies en gemeenten de woningbehoeften op lange termijn te laag ingeschat en een rem gezet op de woningbouw. Dit is de mening van Jos Feijtel, lid van het Binnenlandse Zaken-expertteam Woningbouw op de website Gebiedsontwikkeling.nu. "Remmen los en gas geven", luidt zijn boodschap. "Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft met name het saldo immigratie stelselmatig onderschat, ondanks waarschuwingen van veel kanten. Intussen zitten we met een concrete achterstand, een daadwerkelijk woningtekort van 300.000 woningen. Door de ramingen nu bij te stellen op basis van de gegevens van de afgelopen jaren zien we twee zaken: we zullen aanmerkelijk meer woningen moeten bouwen dan tot nu toe werd gedacht. Maar ook: de totale bevolking van ons land gaat zeer waarschijnlijk tot 2060 ook niet meer krimpen."
Lees meer
30 december Lees meer...

23 december 2019

Spoedwet Stikstof te beperkt om woningbouw aan de gang te krijgen

Volgens de vereniging Bouwend Nederland is de Spoedwet Aanpak Stikstof te mager om de woningbouw weer aan de gang te krijgen. Bouwend Nederland roept het kabinet dan ook op snel een drempelwaarde voor bouw- en infraprojecten in te voeren. Deze waardes zullen per Natura2000-gebied moeten worden vastgesteld. Om onnodige vertraging te voorkomen moeten de drempelwaardes gefaseerd worden ingevoerd als voor een gebiedsgerichte aanpak wordt gekozen.
Lees meer
23 december Lees meer...

19 december 2019

Breda zet Artificial Intelligence in voor stedelijke planning woningbouw

De gemeente Breda wil de komende vijf jaar zesduizend woningen uit de grond stampen. Via data bepaalt de gemeente waar welke huizen moeten komen. Algoritmes en artificial intelligence maken de data bruikbaar voor de stadsplanologen van gemeente, zo meldt de website Gebiedsontwikkeling.nu. "Dat we informatie verzamelen is niet nieuw", legt Breda-wethouder Daan Quaars (Bouwen en Wonen) uit. "Maar we hebben nu zoveel informatie dat we complexe systemen hebben bedacht om het te combineren. We kunnen bijna op straatniveau kijken wat voor woningen nodig zijn."
Lees meer
19 december Lees meer...

18 december 2019

Panorama Lokaal: 7 ontwerpprijsvragen voor architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen

Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen zich sinds 16 december inschrijven voor Panorama Lokaal: zeven ontwerpprijsvragen om woonwijken klaar te maken voor de toekomst. In Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort kunnen ontwerpteams aan de slag om nieuwe energie te geven aan de randen van de stad. Deze zeven locaties zijn heel herkenbare wijken. Gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 aan de rand van stad en groen. Wijken waar veel mensen zich thuis voelen. Het is de plek waar ze wonen en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. De wijken van toen kloppen alleen niet meer met de wensen van nu.
Lees meer
18 december Lees meer...

17 december 2019

Brandveiligheid krijgt te weinig aandacht bij duurzame oplossingen

Op de website brandveilig.com staat een verslag van een ronde tafelgesprek over de brandveiligheid van duurzame toepassingen. De overheid stimuleert duurzame mobiliteit en er belanden steeds vaker laadpunten in parkeergarages onder gebouwen. Echter die oplaadpunten vergroten het brandrisico. Lithiumbranden zijn zeer lastig te bestrijden. Een ander punt van zorg zijn branden die worden veroorzaakt door zonnepanelen.
Lees meer
17 december Lees meer...

11 december 2019

Waarom het maar niet wil lukken om meer woningen te bouwen

Radiozender BNR had Marnix Norders te gast in de uitzending. Hij is vertrekkend voorzitter van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. In de radio-uitzending legt hij uit waarom het maar niet wil lukken om woningen bij te bouwen. Woningcorporaties lopen ver achter op de doelen voor nieuwbouw.
Lees meer
11 december Lees meer...

6 december 2019

'De Woningnoodramp', een tweeluik van Tros-Radar

Het tekort aan woningen in Nederland is enorm gegroeid en opgelopen tot zo’n 300.000. Dit heeft ertoe geleid dat er dagelijks 8500 kinderen in een daklozenopvang slapen. Om iedereen in de toekomst een dak boven het hoofd te kunnen bieden moeten er in de komende tien jaar maar liefst één miljoen woningen gecreëerd worden. Zowel de koop als de huurmarkt zit volkomen op slot. Deze documentaire in twee delen is te zien op maandag 9 en 16 december in 'De Woningnoodramp'.
Lees meer
06 december Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk