Nieuws over 'Duurzaam'

15 augustus 2019

Energietransitie: de belangrijkste begrippen en definities op een rij

All electric, borging, energie-index, Nul Op de Meter. De website Stroomversnelling zette de belangrijkste begrippen en definities op een rij die een rol spelen bij de transitie naar een energieneutrale, gebouwde omgeving.
Lees meer
15 augustus Lees meer...

7 augustus 2019

Zonnepanelen integreren in textiel

Een groep van zes Duitse bedrijven en onderzoeksinstituten wil zonnepanelen integreren in textiel. De website Duurzaam bedrijfsleven heeft hierover een artikel gepubliceerd. Binnen vijf jaar moet de techniek commercieel verkoopbaar zijn. De textiele zonnepanelen zijn nu nog niet efficiënt. Op dit moment hebben ze een efficiency van tussen 0.1 en 0.3 procent. Als de zonnepanelen een efficiëntie van 5 procent halen, zijn ze commercieel levensvatbaar.
Lees meer
07 augustus Lees meer...

5 augustus 2019

Studenten TU Delft ontwikkelen energiepositieve woning

Een team van 52 studenten van de TU Delft heeft een energiepositieve, circulaire en modulaire woning gebouwd van een leegstaand, energieslurpend kantoorpand. Hiermee wonnen de studenten de tweede prijs (zilver) op de Solar Decathlon Europe in Hongarije. Nu.nl interviewde de enkele van de studenten in het team.
Lees meer
05 augustus Lees meer...

30 juli 2019

Factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000 opgesteld dat snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken van 29 mei 2019 voor woningbouwontwikkelingen. Aan verdere gestructureerde informatievoorziening wordt vanzelfsprekend gewerkt. Deze factsheet wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie is steeds te vinden op de website 'Woningmarktbeleid' van het ministerie.
Lees meer
30 juli Lees meer...

29 juli 2019

CEO Evert den Boer: 'Stoppen met aardkloten'

Greenchoice CEO Evert den Boer zocht aan het begin van zijn carrière ooit naar olie en gas op de Noordzee voor Shell. Nu zet hij zich vol in voor 100 procent groene energie in Nederland. De website Duurzaambedrijfsleven.nl heeft een interview met hem gepubliceerd. "Stoppen met dat eindeloos praten en uiteindelijk niets doen. Met de huidige technologie is er al heel veel mogelijk in Nederland. Laten we niet teveel om ons heen kijken en laten we zelf het heft in handen nemen en doen wat er nu al kan."
Lees meer
29 juli Lees meer...

23 juli 2019

Onderzoek naar mogelijkheden om woningen te verduurzamen


Het wordt de grootste verbouwingsopgave sinds de naoorlogse wederopbouw genoemd: De transformatie van de gebouwde omgeving naar een CO2-neutrale toekomst. De verduurzaming van de woningvoorraad vraagt om een energietransitie voor meer dan zeven miljoen woningen. De redactie van de website DuurzaamBedrijfsleven verkende de mogelijkheden om de Nederlandse woningvoorraad te verduurzamen en deelt deze informatie in een 'Insight Report' (-pdf).
Lees meer
23 juli Lees meer...

22 juli 2019

Netbeheerders hebben onvoldoende kabels


Enexis Netbeheer heeft op dit moment te maken met een tekort aan verschillende typen middenspanning- en laagspanningskabels. Dit schrijft Enexis op haar website. Dit tekort komt door een enorme toename aan duurzaamheidsprojecten zoals zonneparken en aardgasvrije (all-electric) woonwijken die aangesloten moeten worden op het elektriciteitsnet.
Fabrikanten hebben hun productiecapaciteit al maximaal opgeschaald, maar de vraag naar deze kabels is nu zo groot dat zij op dit moment niet volledig aan onze vraag kunnen voldoen. Inmiddels zijn we ook door onze voorraden heen, waardoor er een tekort aan deze kabels ontstaan is.
Volgens een artikel van Cobouw hebben alle netwerkbeheerders te maken met dit tekort aan kabels.
Lees meer
22 juli Lees meer...

8 juli 2019

Rijksupdate PAS: veel woningbouw valt stil vanwege aantasting natuur

Nieuwe bouwplannen in de wijde omtrek van beschermde natuurgebieden mogen niet meer gerealiseerd worden als niet vaststaat dat de plannen geen stikstofneerslag in het natuurgebied veroorzaken. Dit aantonen vergt veel maatwerkonderzoek en zal in veel gevallen negatief uitpakken. Bouwplannen kunnen dan niet gerealiseerd worden. Dit zal voorlopig veel kleinere en grotere projecten vertragen of onmogelijk maken.

Die conclusie trekt Honk op basis van de eerste factsheet 'Woningbouwplannen stikstof en natura 2000- gebieden', die Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgesteld. Die brengt daarin de gevolgen in kaart van het recente besluit van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen basis is om nieuwe bouwprojecten mogelijk te maken.

In Europese wetgeving ligt vast dat waardevolle natuurgebieden (Natura 2000) worden beschermd. Nederland telt 160 van deze gebieden. Onderdeel van de bescherming is dat het neerslaan van stikstof wordt teruggedrongen. Voor 118 gebieden in Nederland vormt stikstof een gevaar. Stikstof komt onder andere vrij door verkeersbewegingen. Nieuwe bouwprojecten trekken - tijdens de bouw en nadien - nieuw verkeer aan en veroorzaken dus in beginsel altijd een toename van stikstof. De beschermde natuurgebieden komen overal in Nederland voor.

Afbeelding: Natuurgebieden in Nederland onder invloed van stikstof.


Sinds 2015 werd bij nieuwe bouwplannen in de regel het PAS programma gebruikt om aan te tonen dat nieuwe bouwplannen voldeden aan de wet. Aangenomen werd dat het pakket van uit te voeren maatregelen in het programma een verlaging van de stikstof neerslag zou opleveren in de natuurgebieden. Een deel van die verlaging werd aangewend om nieuwe stikstofproductie, bijvoorbeeld door woningbouw, weer toe te staan. Dit mag volgens de wet alleen als zeker is gesteld dat de uit te voeren maatregelen effectief zijn. Die zekerheid is er volgens de Raad van State met het PAS programma niet.

Uit de informatie van het ministerie blijkt dat voortaan voor het vergunnen van nieuwe bouwprojecten - op basis van bestemmingsplannen, maar in veel gevallen ook op basis van omgevingsvergunningen - eerst een voortoets moet worden gedaan worden. Als blijkt dat significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten dan moet een 'passende beoordeling' én in veel gevallen een MER worden opgesteld. Als daaruit blijkt dat het plan tot een significante toename van stikstof leidt kan het project niet doorgaan.

Wanneer moet worden gesproken van 'significant' is niet gedefinieerd. Het gevolg is dat de eisen ook voor kleine projecten gelden. Op voorhand is niet te zeggen hoe groot de afstand mag zijn tot zo'n natuurgebied. Een voortoets is daarom altijd nodig, blijkt uit de informatie van het ministerie.

De factsheet van het rijk is een eerste resultaat van de inspanningen van het Rijk om de gevolgen van het besluit van de Raad van State in beeld te brengen en te neutraliseren. Ze biedt nog geen oplossingen voor nieuwe bouwprojecten die daadwerkelijk tot extra stikstofneerslag leiden. Ook bevat de factsheet geen richtlijnen voor hoe ontwikkelaars van woningbouwprojecten de stikstofproductie kunnen beperken.
08 juli Lees meer...

4 juli 2019

Doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord door Economisch Instituut voor de Bouw

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een doorrekening gemaakt van het Ontwerp Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de verbonden infrastructuur. Daarbij heeft de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) van het Ontwerp Klimaatakkoord centraal gestaan.
De reikwijdte voor de bebouwde omgeving is licht in verhouding tot de energietransitie als geheel. Volgens het PBL is het plan goed voor een CO2 vermindering van 3% tot 15% en tot hoguit 39% in 2030. 
Lees meer
04 juli Lees meer...

1 juli 2019

'Verduurzaming van corporatiewoningen moet huurders niet op kosten jagen'

Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen die staan opgenomen in het concept Klimaatakkoord van het kabinet. De Woonbond en corporatiekoepel Aedes hebben gezamenlijk op deze plannen gereageerd.

De verduurzaming van corporatiewoningen moet huurders niet op kosten jagen, vinden beide organisaties. Veel huurders zullen nog jaren aangesloten zijn op het gasnet voor verwarming van hun woning. En de gasprijs zal de komende jaren stijgen. Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen. Ook waarschuwen de organisaties voor de betaalbaarheid van verduurzamende renovaties.
Lees meer 
01 juli Lees meer...

27 juni 2019

Verplicht 'van het gas af' wordt mogelijk

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren wil het mogelijk maken om huishoudens te verplichten van het gas af te gaan en over te stappen op elektriciteit. Dit publiceert het bedrijf Atriensis op haar website. Sinds juli 2018 mogen al geen nieuwe woningen meer worden aangesloten op gas. Voor al bestaande woningen ontbreekt de afsluitmogelijkheid nog.
Het lijkt onmogelijk om 100% participatie van particulieren te bereiken. Het huidige recht op een gasaansluiting dwingt de netbeheerder om in de hele wijk het gasnet in stand te houden voor particulieren die hoe dan ook niet van gas af willen.
Lees meer
27 juni Lees meer...

24 juni 2019

Drie voorbeelden van klimaatneutrale gebouwen

Hoe gaan aardgasvrije en klimaatneutrale woningen, gebouwen, wijken en regio's er straks uitzien? De website duurzaamgebouwd.nl bespreekt drie opvallende voorbeelden die in Amsterdam de toon zetten. Deze drie nieuwe landmarks beloven een voorbeeld voor de toekomstige gebouwde omgeving in Nederland te worden. De woningbouwprojecten zijn niet alleen aardgasvrij, maar maken ook gebruik van duurzame warmte-oplossingen én slim design.
Lees meer
24 juni Lees meer...

14 juni 2019

Column: Innovatie zal ons redden, toch?

"Duizend gebouwen per dag verduurzamen klinkt onmogelijk! En daarom beginnen mensen niet. Nieuwe innovaties worden benoemd als redding. Want innovatie zal ons redden, toch?" schrijft Folkert Linnemans in een column op de website van Bouwend Nederland.
Alleen is innovatie veel meer dan techniek alleen. De grootste fout die partijen kunnen maken, is de focus op alleen techniek. Het ontwikkelen van ’hét product’, als vervanger van de aardgasketels. Het is niet de techniek die innovatie drijft. Het is de totale aanpak.
Lees meer
14 juni Lees meer...

12 juni 2019

BENG-eisen aangescherpt vanaf 1 juli 2020

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG).
Ollongren: ‘Ik heb deze eis aangescherpt. De BENG 1 eis voor de meeste tussenwoningen gaat hiermee van 70 kWh/m².jr naar 55kWh/m².jr. Van belang is dat de nieuwe gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.’ 
Lees meer
12 juni Lees meer...

3 juni 2019

Rekenkamerrapport over warmtenet Nijmegen: 'Inconsistent en niet transparant'

De Rekenkamer van Nijmegen deed een jaar lang onderzoek naar de totstandkoming van het warmtenet in de wijk Nijmegen-Noord. "Inconsistent, niet transparant, en daardoor onnavolgbaar en niet controleerbaar." is het oordeel van de Rekenkamer. Niet iedereen is tevreden over het warmtenet.
Nieuwsuur maakte er een reportage over.
Lees meer
03 juni Lees meer...

31 mei 2019

Stijging woningwaarde bij verduurzaming buiten de Randstad groter

Verduurzaming kan de waarde van een woning flink laten stijgen. Altum AI, leverancier van vastgoeddata en inzichten voor de financiële markt, deed hier onderzoek naar en publiceerde deze week haar bevindingen. In Amsterdam loont het nauwelijks om van energielabel B of C naar A naar te gaan. De  woningwaarde stijgt dan met maximaal 2,21%. Pas bij een flinke investering, namelijk door van energielabel F of G naar A te gaan, stijgt de waarde significant, met ruim 7%. Buiten de randstad is het effect van verduurzamen groot, zeker bij een grote ‘labelsprong’. Zo leidt in Tilburg een maximale verduurzaming, van energielabel G naar energielabel A tot een woningwaardestijging van 14,76%, in Maastricht is dit 13,74% en in Apeldoorn 11,54%.
Lees meer
31 mei Lees meer...

24 mei 2019

Hoe stadsverwarming weer smoel krijgt en hip wordt

De website Stadszaken heeft een artikel gepubliceerd waarin wordt ingegaan op het al oude fenomeen Stadsverwarming, dat al bijna 100 jaar bestaat. "De kosten van energie en aardgasvrij zijn een politieke keuze", stelt Sven Ringelberg in zijn artikel.
Lees meer
24 mei Lees meer...

16 mei 2019

Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw

Het Nibud heeft een rapport gepubliceerd onder de titel Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw? waaruit blijkt dat huiseigenaren nauwelijks bereid zijn om te investeren in verduurzaming van hun huis.
Meer dan de helft van de huiseigenaren vindt dat de overheid hen financieel moet ondersteunen bij het energiezuiniger maken van de woning. Bijna de helft van alle eigenaren wacht dan ook op mogelijke regelingen hiervoor.
Meer lezen
16 mei Lees meer...

10 mei 2019

Opinie: De prijs van Waterstof

Op de website Duurzaamgebouwd.nl publiceerde Jan-Willem Van de Groep een opiniestuk over waterstof en de lobby die hiervoor pleit. "Laat ik aan het begin van deze blog even helder zijn: ik heb niets tegen waterstof. Het is een energiedrager die we in de toekomst, als er plenty duurzame energie beschikbaar is, nog volop gaan zien. Ik heb wél wat tegen een waterstoflobby die net doet of het er morgen al is en de suggestie wekt dat het dè oplossing is voor de energietransitie."
Lees meer
10 mei Lees meer...

8 mei 2019

Terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen is te lang

Volgens onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNER) vindt vier op de vijf consumenten de terugverdientijd van zonnepanelen van meer dan zeven jaar te lang. Dat blijkt uit het jongste kwartaalonderzoek, de Dutch Solar Quarterly, van het onderzoeksbureau. Volgens recente cijfers van het CBS stond op de daken van Nederlandse woningen in 2018 voor 2.300 megawatt aan vermogen van zonnepanelen opgesteld, een jaar eerder was dat 1.680 megawatt. Dat is een toename van 37 procent.
Lees meer
08 mei Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk