Nieuws over 'Duurzaam'

28 januari 2020

Verduurzamen woning levert goed op bij verkoop

Investeringen in een duurzamere woning betalen zich wel degelijk uit, blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is door de website Stadszaken. Afhankelijk van de genomen maatregel kan het rendement bij doorverkoop van een huis oplopen tot ruim 13 procent. Tegelijkertijd is verduurzaming verre van prioriteit bij aankomende huizenkopers. Daar ligt een grotere verantwoordelijkheid voor makelaars, zegt Van Veen. Pim van Veen, zelf makelaar van beroep, zich stelde voor zijn masterscriptie de vraag: "Verduurzamen, wat levert dat eigenlijk op?".
Lees meer
28 januari Lees meer...

27 januari 2020

Corporatie TBV Wonen kiest voor stadsverwarming in plaats van nul-op-de-meter

Woningcorporatie TBV Wonen kiest bij het verwarmen van een nieuw appartementencomplex in Tilburg niet voor nul-op-de-meter (nom) maar voor stadsverwarming. Dit schrijft de website Cobouw. De reden is dat een eerder gebouwd blok in hetzelfde project sinds 2017 kampt met de nodige verwarmingsproblemen. Het appartementencomplex Tobias dat in 2017 werd opgeleverd, was een van de eerste nom-projecten in Tilburg, maar het liep niet bepaald gesmeerd. Al sinds de start waren er problemen met het verwarmingssysteem, erkent projectontwikkelaar Rob van der Westen. “Er zijn aardig wat kinderziektes geweest. We balen als een stekker”, reageert hij.
Lees meer
27 januari Lees meer...

24 januari 2020

De Woonweek: Twijfels over de Omgevingswet en discussie over regels en beleid

Nadat in de afgelopen week media over elkaar heen tuimelden over de huizenprijzen van de NVM en het tekort aan woningen dat was uitgeroepen tot woningnood, kwam deze week ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) met cijfers. In 2019 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,9 procent duurder dan in 2018, zo hadden de rekenmeesters geconcludeerd. En hoewel dat nog steeds een forse stijging genoemd kan worden, valt het weer iets mee ten opzichte van de huizenprijzen van de makelaarsvereniging, die met ruim 8% stegen. Overigens lijkt het procentje verschil tussen beide instituten weinig, maar bij de verkoop van 218.595 woningen een gemiddelde prijs van € 307.978,- is 1% toch altijd nog een dik half miljard euro verschil.

Dagblad De Volkskrant kwam daarop met een uitgebreide reportage over Berlijn, en hoe daar het stadsbestuur korte metten maakt met de stijgende huurprijzen en het tekort aan woningen. Drie dagen struinde een delegatie van de Tweede Kamer langs politici, huisvestingsprojecten en belangenorganisaties in de Duitse hoofdstad, waarna GroenLinks-Kamerlid Smeulders opmerkte dat hij er “nog meer van overtuigd geraakt is dat ook in Nederland de marktwerking uit de huursector moet worden gehaald’.” Een huurplafond zoals Berlijn heeft gesteld, ziet hij niet zitten. “Maar de radicaliteit werkt wel aanstekelijk.”

Ondertussen was ook de Omgevingswet weer terug op de agenda . Kamerleden maken zich ernstige zorgen of de Omgevingswet wel gaat werken en of iedereen in het land er ‘wel klaar voor is’. In een commissievergadering over de stand van zaken bleek, dat onder meer coalitiepartner CDA grote twijfels heeft of de wet wel kan worden ingevoerd op 1 januari 2021. Partij voor de Dieren en GroenLinks zien het liefst dat de gehele wet van tafel gaat.
De ‘Omgevingswet is bedacht in de crisistijd, de situatie is nu anders’; ‘mensen hebben minder behoefte aan participatie en inspraak wordt te ingewikkeld en alleen weggelegd voor hoogopgeleiden’; zijn de belangrijkste argumenten om deze wet uit te stellen of helemaal van tafel te vegen. Minister Van Veldhoven is dat beslist niet van plan en blijft optimistisch over de uitvoerbaarheid.

De pilot aller pilots om de Omgevingswet in de praktijk te testen is de Binckhorst in Den Haag. Hierover is de stemming somber, volgens critici in een artikel van Binnenlands Bestuur. “Wordt de Binckhorst een ‘spookwijk?” vragen zij. De herontwikkeling van het Haagse bedrijventerrein ligt vanwege een gebrek aan voorzieningen onder vuur.” Schrijft het vakblad voor bestuurlijk Nederland. “Geen reden voor blinde paniek”, zegt Haags wethouder Boudewijn Revis in hetzelfde artikel.

Tegelijk met de Omgevingswet moet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingaan. Deze wet heeft tot nu toe veel minder draagvlak en ook veel minder zichtbare discussie opgeleverd dan de Omgevingswet. Maar de uitgesproken criticasters van Cobouw hebben ruimte gegeven aan advocate Ottilie Laan, die uitlegt dat de weerstand tegen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gebaseerd is op zeven misverstanden.

Terwijl deskundigen en bestuurders over elkaar heen tuimelen over regels, wetten en beleid, wordt een groep vergeten die ‘niet op het Malieveld staat’, zo merkt NRC Handelsblad op. “Er is een groeiende groep 75-plussers die alleen woont, terwijl ze dat eigenlijk niet meer kunnen. Een logisch gevolg van de sluiting van bijna alle verzorgingstehuizen sinds 2015.” Over tien jaar zijn er 2,5 miljoen 75-plussers – nu zijn er ruim 1 miljoen. De nieuwe Taskforce Wonen en Zorg merkt op, dat ook hier organisaties langs elkaar heen praten over beleid en beren op de weg zien, maar niks doen.

Via het korte uitstapje naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de bewoners, komen we via de Telegraaf toch weer uit bij de landelijke politiek. Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW doet een duit in het zakje dat al stevig gevuld is met meningen: “Een dak boven het hoofd voorkomt maatschappelijke onrust. Een eigen plekje maakt gelukkig”, weet hij. “Maar als er voor mensen met een gewone baan straks echt geen huis meer is te krijgen voor een normale prijs, wordt iedereen in het land ontevreden. Als het Rijk niet ingrijpt, dan voorzie ik dat het hard afgestraft zal worden bij de volgende verkiezingen.”
24 januari Lees meer...

22 januari 2020

Truc om de wet te omzeilen en toch huizen met aardgas te bouwen

Gasloze nieuwbouw is nu al wettelijk verplicht. Talis kan dit omzeilen dankzij een bepaling uit het Bouwbesluit, zo meldt De Gelderlander in een artikel. Wanneer de bestaande fundering blijft staan om de vervangende nieuwbouw op te plaatsen, geldt het project formeel als renovatie en dan mag de gasleiding blijven liggen. Dat komt Talis goed uit: volgens de woningcorporatie is de huidige fundering van de 220 woningen in de Jerusalembuurt nog prima. Hergebruik levert tijdens de sloop en nieuwbouw veel tijdwinst op, het is goedkoper én beter voor het milieu.
Lees meer 
22 januari Lees meer...

16 januari 2020

Bouwen met hout: ''Je kunt CO2 ook achter het behang plakken''

De productie van staal, glas en cement vergt massa’s fossiele brandstoffen. Dit schrijft de Volkskrant in een artikel over de opmars van hout als bouwmateriaal. Zo’n 11 procent van alle broeikasgas in de wereld is te wijten aan de productie van bouwmaterialen. Daar komt dan nog het transport bij, en omdat staal en beton zwaar zijn, vergt ook dat nog een flinke hoeveelheid energie, met bijbehorende extra uitstoot van broeikasgas. Die emissies vermijd je grotendeels als je in hout bouwt. Door te bouwen in hout vermijd je niet alleen uitstoot van CO2, je slaat bovendien CO2 op. Je kunt CO2 ook achter het behang plakken: in de houten muren van woningen en gebouwen.
Lees meer
16 januari Lees meer...

10 januari 2020

In 39 gemeenten worden nieuwe huizen nog steeds op aardgas aangesloten

Bij nieuwbouwprojecten worden huizen nog geregeld aangesloten op het gas. Dit publiceerde het Algemeen Dagblad naar aanleiding van cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Een landelijke richtlijn om enkel nog gasloos te bouwen, is door 39 gemeenten aan de kant geschoven omdat alternatieve energiebronnen ontbraken of te duur waren. Gemeenten die huizen op het aardgasnetwerk aansluiten, moeten dat doorgeven aan de ACM. 
Lees meer
10 januari Lees meer...

Woningcorporatie Eigen Haard heeft afgelopen jaar 1620 woningen verduurzaamd

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard leverde dankzij renovaties en het programma Samen verduurzamen, 1.620 verduurzaamde woningen op in 2019. De woningen maken gemiddeld twee of meer labelstappen. Dit meldt de corporatie zelf in een persbericht op haar website. "Het was een topjaar", zegt Peter Hildering, manager Duurzaamheid en Energietransitie van Eigen Haard. "We hebben 30 procent meer woningen aangepakt dan in 2018. Belangrijkste verbetering is dat we door onze persoonlijke benadering sneller draagvlak halen bij bewoners. We laten in proefwoningen zien wat we gaan doen en wat dat oplevert aan comfort en lagere energiekosten. Als bewoners willen, komen we langs voor een persoonlijke uitleg."
Lees meer
10 januari Lees meer...

9 januari 2020

Stadsmakersfonds, als banken niet willen en corporaties niet mogen

Groene en sociale initiatieven kunnen lang niet altijd doorgang vinden, hoe graag gemeenten en inwoners ook willen. Gevestigde banken willen niet, gemeenten kunnen niet en corporaties mogen niet. Voor duurzame projecten met bijvoorbeeld weinig startkapitaal, maar met potentie is er nu het Stadsmakersfonds. Hierover publiceert de website Stadszaken.nl. "Dit is uniek, want zo’n financier vind je niet snel", vertelt Bianca Ernst van Het Hof van Cartesius, een initiatief op het bedrijventerrein Werkspoorkwartier in Utrecht.
Lees meer
09 januari Lees meer...

2 januari 2020

Veranderingen voor huizenkopers en -bezitters in 2020

Vanaf 1 januari 2020 vallen de pelletkachel en de biomassaketel niet meer onder de ISDE-regeling. Dagblad De Stentor publiceerde een overzicht. Warmtepompen en zonneboilers nog wel. In de loop van het jaar (nog niet vanaf 1 januari) komt er vanuit de landelijke overheid ook een warmtefonds beschikbaar. Dat is geen subsidie, maar een lening tegen een rentepercentage vergelijkbaar met die van hypotheken. De salderingsregeling voor zonnepanelen zou eigenlijk vanaf 2020 komen te vervallen, maar dit jaar is besloten er nog tot 2023 mee door te gaan en dan langzaam af te bouwen tot 2030. Voor woningen met een waarde tussen de 75.000 en 1.090.000 euro daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60 procent.
Lees meer
02 januari Lees meer...

31 december 2019

Nog veel te weinig woningen zijn gasloos

Bij 26.000 bestaande woningen is de gasaansluiting verwijderd. Dat blijkt uit een inventarisatie door radiozender BNR. In 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn, wat neerkomt op 200.000 woningen per jaar. BNR deed in totaal navraag bij vijf netbeheerders: Liander, Stedin, Enexis, Enduris en Coteq.
Lees meer
31 december Lees meer...

19 december 2019

Utrechtse sociale huurflat wordt energiepositief

In Utrecht start in februari 2020 een renovatieproject van een sociale huurflat. Na de renovatie zal elke bewoner niet alleen energieneutraal wonen, maar de flat zal zelfs meer stroom opwekken dan de bewoners gebruiken. Dit publiceert de website Duurzaambedrijfsleven.nl. Het project zal de hele flat veranderen: elke gevel en elk muurelement wordt vervangen door een moderne versie, met driedubbel glas en geïsoleerde muren. Bovendien zit er in de gevels een installatie die ventileert en weglekkende warmte hergebruikt. Eind volgend jaar moeten alle werkzaamheden klaar zijn.
Lees meer 
19 december Lees meer...

17 december 2019

Ventilatiewarmtepomp is geschikt voor verduuzamen rijtjeswoningen

De Eindhovense woningcorporatie Thuis wil 325 rijtjeswoningen in ’t Ven verduurzamen. De website van het vakblad over warmtepompen publiceerde er een artikel over. De 195 woningen die blijven staan, moeten (bijna) energieneutraal worden. Daarvoor heeft de corporatie een tender uitgeschreven. In de aanbesteding voor de renovatie van de buurt ’t Ven in Eindhoven koos woningcorporatie Thuis voor een inzending met een ventilatiewarmtepomp. Het is een systeem zonder poespas en buitengeluid: er is geen buitenunit nodig. Een pilot met negen woningen maakt duidelijk dat alles goed functioneert, en de bewoners zijn tevreden.
Lees meer
17 december Lees meer...

Brandveiligheid krijgt te weinig aandacht bij duurzame oplossingen

Op de website brandveilig.com staat een verslag van een ronde tafelgesprek over de brandveiligheid van duurzame toepassingen. De overheid stimuleert duurzame mobiliteit en er belanden steeds vaker laadpunten in parkeergarages onder gebouwen. Echter die oplaadpunten vergroten het brandrisico. Lithiumbranden zijn zeer lastig te bestrijden. Een ander punt van zorg zijn branden die worden veroorzaakt door zonnepanelen.
Lees meer
17 december Lees meer...

5 december 2019

Warmtepompen, ''Als je alleen levert wat de klant vraagt, krijg je klachten.''

Hoe leg je aan consumenten uit, dat alleen een warmtepomp niet de oplossing is? Lars Boelen van ParisProofPlan weet het wel en vertelt erover op de website vakbladwarmtepompen.nl. “Je moet weten hoeveel gas er nu wordt verbruikt ten behoeve van de verwarming, en dat omrekenen naar kWhth/m² per jaar. Die kWhth staat voor de thermische kilowatturen. Bij de gemiddelde Nederlandse woning is het energieverbruik 80 tot 150 kWhth/m² per jaar. Die vraag is veel te hoog om een warmtepomp efficiënt te laten draaien.
Lees meer
05 december Lees meer...

3 december 2019

Corporatie Wooninc. kiest voor renovatie in plaats van nieuwbouw

De twee flatgebouwen van woningcorporatie Wooninc. aan het Floraplein in Eindhoven blijven staan. In plaats van sloop kiest de corporatie nu toch voor renovatie en verduurzaming. Dit meldt het Eindhovens Dagblad. Reden voor de omslag is dat nieuwbouw niet haalbaar is door alle dure duurzaamheidseisen, de stikstofmaatregelen die geld kosten en de in vier jaar tijd wel met 35 procent gestegen bouwkosten. Ook de forse verhuurdersheffing en belastingmaatregelen van het rijk tellen mee.
Lees meer
03 december Lees meer...

15 november 2019

Geen ISDE-subsidie meer voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning

Met ingang van het komend jaar kan geen ISDE-subsidie meer worden aangevraagd voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning. Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voorgang van de ISDE beschrijft. Het besluit om geen ISDE-bedragen (Investeringssubsidie Duurzame Energie) meer ter beschikking te stellen voor nieuwbouwwoningen heeft betrekking op woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.
Lees meer
15 november Lees meer...

14 november 2019

‘Omlaag die meter’ - cadeau van huurders voor huurders corporatie Alwel

Huurders van woningcorporatie Alwel in Brabant krijgen een gratis persoonlijk advies om de energiekosten omlaag te brengen en 50 euro voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen. Dit schrijft dagblad BN de Stem. Dat cadeau krijgen alle huurders van de huurdersvereniging (HBV). Met de campagne ‘Omlaag die meter’ wil de vereniging huurders helpen met energiebesparing door kleine maatregelen en nieuwe gewoontes. De HBV kan dit cadeau aanbieden omdat de fusie van de corporaties AlleeWonen en WEL tot Alwel een besparing opleverde.
Lees meer
14 november Lees meer...

8 november 2019

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) - ''Niet langer heeft de overheid een dubbele pet op''

Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In een artikel  op de website van Cobouw legt Kwartiermaker Wkb Esther Van Kooten Niekerk uit waarom de wet een verbetering is. "Nu is het toezicht op het bouwproces nog in handen van de gemeente. En die gemeente controleert alleen of er is voldaan aan het Bouwbesluit. Ja, dat Bouwbesluit kijkt ook naar duurzaamheid – maar alleen in het ontwerp. Of de vereiste duurzaamheid tijdens het bouwproces daadwerkelijk wordt gerealiseerd, dat blijft onder de radar."
Lees meer
08 november Lees meer...

6 november 2019

Bouw is grootste hergebruiker van materialen

De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval, maar is ook goed voor ruim de helft van het gebruik van alle gerecyclede materialen. Dit meldt het CBS op basis van de gereviseerde Materiaalmonitor 2014-2016, opgesteld in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het hergebruik van materialen, als grondstof voor het productieproces, draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050.  Van alle gebruikte, gerecyclede materialen werd bijna 54 procent ingezet in de bouw, gevolgd door de landbouw met 16 procent, en de voedingsmiddelenindustrie met 10 procent.
Lees meer
06 november Lees meer...

28 oktober 2019

Al in april 2018 was bekend dat stikstofbeleid van tafel zou gaan

Het ministerie van Landbouw heeft in april 2018 al geschreven over een mogelijk scenario waarin de Raad van State een streep zou zetten door het stikstofbeleid van de regering. Dit blijkt uit berichtgeving van het ANP, gepubliceerd door dagblad Trouw. Het specifieke rapport is niet met minister Carola Schouten zelf gedeeld. Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer, in reactie op berichtgeving door de de Volkskrant. De krant meldt dat haar ministerie diverse waarschuwingen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gekregen en genegeerd. In mei van dit jaar oordeelde de Raad van State dat de regering met het PAS niet genoeg bescherming bood aan bepaalde natuurgebieden.
Lees meer
28 oktober Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk