Nieuws over 'Duurzaam'

5 december 2019

Warmtepompen, ''Als je alleen levert wat de klant vraagt, krijg je klachten.''

Hoe leg je aan consumenten uit, dat alleen een warmtepomp niet de oplossing is? Lars Boelen van ParisProofPlan weet het wel en vertelt erover op de website vakbladwarmtepompen.nl. “Je moet weten hoeveel gas er nu wordt verbruikt ten behoeve van de verwarming, en dat omrekenen naar kWhth/m² per jaar. Die kWhth staat voor de thermische kilowatturen. Bij de gemiddelde Nederlandse woning is het energieverbruik 80 tot 150 kWhth/m² per jaar. Die vraag is veel te hoog om een warmtepomp efficiënt te laten draaien.
Lees meer
05 december Lees meer...

3 december 2019

Corporatie Wooninc. kiest voor renovatie in plaats van nieuwbouw

De twee flatgebouwen van woningcorporatie Wooninc. aan het Floraplein in Eindhoven blijven staan. In plaats van sloop kiest de corporatie nu toch voor renovatie en verduurzaming. Dit meldt het Eindhovens Dagblad. Reden voor de omslag is dat nieuwbouw niet haalbaar is door alle dure duurzaamheidseisen, de stikstofmaatregelen die geld kosten en de in vier jaar tijd wel met 35 procent gestegen bouwkosten. Ook de forse verhuurdersheffing en belastingmaatregelen van het rijk tellen mee.
Lees meer
03 december Lees meer...

15 november 2019

Geen ISDE-subsidie meer voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning

Met ingang van het komend jaar kan geen ISDE-subsidie meer worden aangevraagd voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning. Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voorgang van de ISDE beschrijft. Het besluit om geen ISDE-bedragen (Investeringssubsidie Duurzame Energie) meer ter beschikking te stellen voor nieuwbouwwoningen heeft betrekking op woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.
Lees meer
15 november Lees meer...

14 november 2019

‘Omlaag die meter’ - cadeau van huurders voor huurders corporatie Alwel

Huurders van woningcorporatie Alwel in Brabant krijgen een gratis persoonlijk advies om de energiekosten omlaag te brengen en 50 euro voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen. Dit schrijft dagblad BN de Stem. Dat cadeau krijgen alle huurders van de huurdersvereniging (HBV). Met de campagne ‘Omlaag die meter’ wil de vereniging huurders helpen met energiebesparing door kleine maatregelen en nieuwe gewoontes. De HBV kan dit cadeau aanbieden omdat de fusie van de corporaties AlleeWonen en WEL tot Alwel een besparing opleverde.
Lees meer
14 november Lees meer...

8 november 2019

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) - ''Niet langer heeft de overheid een dubbele pet op''

Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In een artikel  op de website van Cobouw legt Kwartiermaker Wkb Esther Van Kooten Niekerk uit waarom de wet een verbetering is. "Nu is het toezicht op het bouwproces nog in handen van de gemeente. En die gemeente controleert alleen of er is voldaan aan het Bouwbesluit. Ja, dat Bouwbesluit kijkt ook naar duurzaamheid – maar alleen in het ontwerp. Of de vereiste duurzaamheid tijdens het bouwproces daadwerkelijk wordt gerealiseerd, dat blijft onder de radar."
Lees meer
08 november Lees meer...

6 november 2019

Bouw is grootste hergebruiker van materialen

De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval, maar is ook goed voor ruim de helft van het gebruik van alle gerecyclede materialen. Dit meldt het CBS op basis van de gereviseerde Materiaalmonitor 2014-2016, opgesteld in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het hergebruik van materialen, als grondstof voor het productieproces, draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050.  Van alle gebruikte, gerecyclede materialen werd bijna 54 procent ingezet in de bouw, gevolgd door de landbouw met 16 procent, en de voedingsmiddelenindustrie met 10 procent.
Lees meer
06 november Lees meer...

28 oktober 2019

Al in april 2018 was bekend dat stikstofbeleid van tafel zou gaan

Het ministerie van Landbouw heeft in april 2018 al geschreven over een mogelijk scenario waarin de Raad van State een streep zou zetten door het stikstofbeleid van de regering. Dit blijkt uit berichtgeving van het ANP, gepubliceerd door dagblad Trouw. Het specifieke rapport is niet met minister Carola Schouten zelf gedeeld. Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer, in reactie op berichtgeving door de de Volkskrant. De krant meldt dat haar ministerie diverse waarschuwingen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gekregen en genegeerd. In mei van dit jaar oordeelde de Raad van State dat de regering met het PAS niet genoeg bescherming bood aan bepaalde natuurgebieden.
Lees meer
28 oktober Lees meer...

Bewoners bouwen zelf hun eigen deel van een woonwijk. Duurzaam en goedkoop.

Dagblad de Volkskrant maakte een reportage over een groep bewoners in Amsterdam IJburg die zelf hun eigen deel van een woonwijk ontwikkelen en bouwen. Duurzaam en goedkoop. Duizenden anderen moeten volgen. De zelfbouw-wooncoöperatie moet een revolutie worden op de Amsterdamse woningmarkt. Deze woonvorm tussen huur en koop in is het nieuwste wapen in de strijd tegen de almaar stijgende huurprijzen, huisjesmelkers en vastgoedbeleggers die de stad ontoegankelijk hebben gemaakt voor de lagere inkomens.
Lees meer
28 oktober Lees meer...

17 oktober 2019

'De vergunningprocedures liggen nu bijna vijf maanden nagenoeg stil.'

De bouw dreigt piepend en krakend tot stilstand te komen als er niet snel een tijdelijke maatregel komt om 'de stikstofcrisis' op te lossen, schrijven brancheverenigingen van bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, institutionele beleggers en huurders in een brief aan het kabinet. "De vergunningprocedures liggen nu bijna vijf maanden nagenoeg stil. De economische en maatschappelijke schade is niet te overzien als daar nog eens een half jaar bijkomt." zeggen de organisaties tegen RTLZ. Volgens de briefschrijvers ligt de vergunningverlening bij gemeenten en provincies zo goed als stil, door de strenge stikstofregels.
Lees meer
17 oktober Lees meer...

De ‘slimme wijk’ in Helmond laat twee jaar langer op zich wachten

De ‘slimme wijk’ in Helmond komt langzamer van de grond dan gepland. Niet najaar 2019, maar op zijn vroegst najaar 2021 begint de bouw van 1500 woningen en wat bedrijven. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad. Dat roept de vraag op: is zo’n grote wijk vol vernieuwende woonvormen en duurzame oplossingen voor het klimaat wel haalbaar? "Het duurt wat langer, erkent projectleider Antoine Post van Team CASA" tegen de krant. "Wij hebben meer tijd nodig voor goede bouwtekeningen, want onze woning heeft veel meer installaties dan een gewoon huis."
Lees meer

17 oktober Lees meer...

14 oktober 2019

Stikstof in Brabant: SP wil strenger zijn dan het Rijk, SGP en CU willen uitstel

De SP wil dat de provincie Brabant meer ambitie toont om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Dat meldde het Brabants Dagblad. Het landelijke beleid omtrent het saneren van veehouderijen bij natuur gaat de partij niet ver genoeg. De SP wil dat Brabant een andere verdeling hanteert, waarbij Brabant slechts de helft van de gewonnen stikstofruimte opnieuw vergunt. ChristenUnie/SGP wil uitstel van de strengere milieu-eisen.
Lees meer
14 oktober Lees meer...

11 oktober 2019

Brabantse corporatie Area voorziet al haar woningen van zonnepanelen

Woningcorporatie Area, actief in de gemeente Uden en Veghel in Noord-Brabant, heeft het 25.000e zonnepaneel op een van haar huurwoningen gelegd. Dat meldt de website Solar Magazine. De mijlpaal werd gevierd op de de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober. Area Wonen plaatste in 2016 het eerste zonnepaneel en sindsdien konden alle huurders van eengezinswoningen een aanvraag doen om zonnepanelen op hun woning te laten plaatsen. Daarbij werd vorig jaar de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2021 alle geschikte huurwoningen van zonnepanelen voorzien te hebben. Lees meer
11 oktober Lees meer...

10 oktober 2019

CDA wil hulplijn voor ondernemers die geraakt worden door de stikstofkwestie

Het CDA zegt in een persbericht dat het wil dat er zo snel mogelijk een crisislijn wordt geopend over waar bezorgde ondernemers terecht kunnen met vragen over het stikstofbeleid. Dat stelt CDA-Kamerlid Jaco Geurts voor tijdens het debat over de landbouwbegroting deze week.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts: ‘Ik ben de afgelopen dagen platgebeld. Er leven ontzettend veel vragen bij agrariërs en andere ondernemers over wat het nieuwe beleid voor hen betekent. Het kabinet heeft nog niet voor duidelijkheid gezorgd. Zeker op detailniveau loopt het daardoor vast. Ik hoor zelfs dat banken geen krediet verstrekken, omdat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Dat kan zo niet langer.”

Er moet een informatiepunt worden ingericht waar ruime kennis aanwezig is, zodat iedereen die geraakt wordt door de stikstofcrisis snel geholpen wordt. Zeker omdat het kabinet een gebiedsgerichte aanpak wil, waar lokaal maatwerk centraal staat. Hiermee moet de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn worden hervat.

Geurts: ‘Ik vind het goed dat het kabinet boeren niet dwingt om te stoppen, maar de keuze geeft op basis van vrijwilligheid. En dat de overheid dan financieel bijspringt. Daar is duidelijkheid over. Bovendien wil het kabinet investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen nemen om de emissies terug te brengen. Maar bij individuele bedrijven bestaat nog veel onduidelijkheid. Zij moeten bij één loket terecht kunnen met acute vragen.’
10 oktober Lees meer...

8 oktober 2019

Maatregelen om zo snel mogelijk emissieloos te bouwen

Op dit moment liggen er in Nederland circa 18.000 projecten stil waaronder een heel groot aantal woningbouwprojecten. De website Bouw en Uitvoering publiceerde een verslag over de Bouwcampus, waar vertegenwoordigers vanuit ingenieursbureaus, bouwbedrijven, kennisinstellingen en andere out-of-the box denkers bij elkaar gebracht werden om na te denken over oplossingen. In een zogenaamde Versnellingstafel kwamen zij gezamenlijk tot concrete maatregelen die op korte en middellange termijn genomen kunnen worden om de stikstofuitstoot van de bouw, in de productie én gebruikersfase, geheel te voorkomen of substantieel te reduceren. Als alle partijen zich hierop concentreren en de overheid haar rol pakt ontstaan hiermee kansen om een deel van de woningbouwprojecten uit de stikstofstop vlot te trekken.
Lees meer
08 oktober Lees meer...

1 oktober 2019

Vertrouwen speelt sleutelrol in stikstofcrisis

In de 1848 Factsheet van deze week wordt geanalyseerd hoe de Haagse politiek omgaat met de stikstofkwestie. Volgens De Telegraaf zou er irritatie zijn over verantwoordelijk minister Schouten, die door betrokkenen besluiteloos wordt genoemd. "Ze legt de vraag weer aan de andere kant van de tafel neer: wat willen jullie? Alsof ze dat niet weet". Wat de zaak compliceert is dat de zaak eigenlijk te groot is om te overzien voor een spoedig coalitieakkoord. "Welke concrete maatregelen zou je kunnen nemen en welk resultaat zou dat dan hebben? Daar is geen zicht op. Er is een totaal gebrek aan data over wat dan ook", aldus een coalitiebron tegen de NOS.
Lees meer
01 oktober Lees meer...

30 september 2019

Johan Vollenbroek: 'Woningbouw levert geen grote bijdrage aan de stikstofuitstoot'

"De woningbouw mag wat mij betreft gewoon doorgaan, want die levert geen grote bijdrage aan de stikstofuitstoot", zegt Johan Vollenbroek, de voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB) in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. "De intensieve veehouderij is de grote boosdoener." Sinds de 69-jarige Nijmegenaar Johan Vollenbroek met succes het stikstofbeleid van de overheid aanvocht bij de rechter, liggen 18.000 bouwprojecten stil. De commissie onder leiding van Johan Remkes moet nu kijken naar oplossingen om de impasse te doorbreken.
Lees meer
30 september Lees meer...

26 september 2019

Stikstof: advies Remkes biedt geen houvast voor woningbouw

De website Stadszaken.nl publiceerde een verslag naar aanleiding van de persconferentie van de adviescommissie van Johan Remkes naar de problemen met de uitstoot van stikstof en ammoniak. Jan Fokkema, directeur van de branchevereniging van projectontwikkelaars NEPROM is een stuk minder te spreken over het advies. "Mijn eerste indruk is dat de bouwsector hier op korte termijn niet mee geholpen is en er geen maatregelen in staan die de vergunningverlening op korte termijn weer op gang brengen." De maatregelen die Remkes wel noemt, zoals circulair en modulair bouwen, hebben volgens Fokkema niets te maken met de stikstofuitstoot op de bouwplaats zelf.
Lees meer
26 september Lees meer...

20 september 2019

Wonderwoods: Twee torens en een bos in één

Twee torens, vierhonderd woningen, 360 bomen en duizenden struiken. Het zijn slechts een paar kenmerken van Wonderwoods in Utrecht, waar 'Duurzaam Bedrijfsleven' een reportage over schreef. Een opvallend innovatief bouwproject dat wordt ontwikkeld door G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten in samenwerking met onder andere Arcadis. Wonderwoods bestaat uit twee torens van 105 en 73 meter hoog met elk hun eigen ontwerp. De torens krijgen een gemengde functie. Woningen, kantoren, horeca, retail, een sportschool en een zogenoemd Playlab: er is van alles in te vinden.
Lees meer
20 september Lees meer...

RIVM: Vragen en antwoorden over stikstof en ammoniak

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de belangrijkste vragen, met antwoorden over stikstof en ammoniak op een rij gezet. Wat is het verschil tussen stikstof en ammoniak? Waarom zijn stikstofoxiden en ammoniak een probleem? Het RIVM ontwikkelt en beheert het instrumentarium waarmee berekeningen kunnen worden gemaakt van de uitstoot en de neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000-gebieden.
Lees meer
20 september Lees meer...

Verduurzaming woningvoorraad door verhuurdersheffing om te zetten in investeringsregeling

Ook Woonbond-directeur Paulus Jansen schaart zich in de gelederen die vinden dat de woningbouw niet gehinderd zou mogen worden door het stikstofbeleid. Woningbouw- en renovatieprojecten liggen sinds een uitspraak van de rechter over het Nederlandse stikstofbeleid stil. "De stikstofuitstoot tijdens de bouw en in de gebruiksfase is minimaal ten opzichte van die van de landbouw, mobiliteit en industrie. Daarnaast is het grootste deel van de nieuwbouwproductie inmiddels aardgasvrij. Dan is er helemaal geen uitstoot meer in de gebruiksfase. En bij renovatie van bestaande woningen gaat de uitstoot standaard ver omlaag. Het is dus oliedom om die projecten op slot te zetten."
Lees meer
20 september Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk