Nieuws over 'Corporaties'

14 augustus 2019

Over de financiële positie van Vestia in de nasleep sinds 2012

De financiële problemen die woningcorporatie Vestia in 2012 bijna de das om deden, zijn nog altijd niet opgelost en brengen de organisatie nog geregeld in het nieuws. In het Financieele Dagblad legt Johan Conijn, directeur Finance Ideas en emeritus hoogleraar woningmarkt, uit hoe dit zit. "Kern van het probleem is dat Vestia voor een zeer lange periode, lopend tot 2060, leningen heeft afgesloten tegen een vaste rente, gemiddeld 4,2%. Met de dalende marktrente zijn dat voor de banken zeer aantrekkelijke leningen, want de marktwaarde van de leningen stijgt." schrijft hij.
Lees meer
14 augustus Lees meer...

12 augustus 2019

Een derde van de corporaties wil ook woningen bouwen in de vrije sector tot € 950

"De helft van de woningcorporaties in Nederland vindt de inkomensgrenzen die minister Ollongren in haar recente Wetsvoorstel aangeeft veel te laag." schrijft de website Stadszaken in een publicatie.Veel corporaties vinden dat zij ook een taak hebben voor huishoudens in de categorie van de ‘lage middeninkomens’. Voor deze groep is huren in de vrije sector vaak ofwel te duur, ofwel eenvoudigweg onbereikbaar vanwege hoge inkomens- en zekerheidseisen die commerciële verhuurders stellen.
Lees meer
12 augustus Lees meer...

8 augustus 2019

Opinie: 'De verhuurdersheffing is geen geschenk voor de woningmarkt'

"De verhuurdersheffing is de roze olifant in de ­kamer." Onder deze titel mengt ook oud-hoogleraar Johan Conijn zich in de discussie die al enige tijd gevoerd wordt via opiniestukken in de Volkskrant, op de website Follow the Money en andere media.
"Tot mijn verbazing noemt Frank Kalshoven in twee achtereenvolgende columns in de Volkskrant (‘Het Spel en de Knikkers’, 27/7 en Het Spel en de Knikkers, 3/8) de verhuurdersheffing ‘een lekker ding’ en beschouwt hij deze heffing als een geschenk voor de woningmarkt." schrijft Johan Conijn.
Lees meer
08 augustus Lees meer...

5 augustus 2019

De Vernieuwde Stad geeft winstwaarschuwing af

De Vernieuwde Stad, een platform van 27 grote, maatschappelijk betrokken woningcorporaties, heeft de eerste editie uitgebracht van haar serie 'Stadspapers'. In deze nieuwsbrief lichten de corporaties toe hoe zij hun investeringen gaan vergroten van €2,9 miljard in 2018 naar €4 miljard de komende jaren.
De investeringsruimte van corporaties wordt echter ernstig beperkt door de heffingen en belastingen (samen goed voor 3-4 maanden huuropbrengsten), terwijl de bouwkosten sterk stijgen (laatste twee jaar met 11-12%). De woningcorporaties van De Vernieuwde Stad geven daarmee een winstwaarschuwing af.
Lees meer
05 augustus Lees meer...

2 augustus 2019

Opinie: Deskundigen ‘unisono’ tegen verhuurdersheffing


‘Eigenlijk best een lekker ding’, zo noemde Frank Kalshoven in zijn Volkskrant-column de verhuurdersheffing. Want: deze belasting is een manier om rijke corporaties te dwingen bij te dragen aan de collectieve kas. Dat argument is zélf niet helemaal lekker.
Peter Hendriks reageert op de website Follow the Money op de column van Frank van Kalshoven van eerder deze week. "Door de huurinkomsten af te romen, maakt de regering haar eigen beleid onmogelijk."
02 augustus Lees meer...

29 juli 2019

Column: 'Verhuurdersheffing is een belasting voor rijke stinkerds'


In een column in de Volkskrant schrijft Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek, dat hij de verhuurdersheffing een prima belasting vindt. "Corporaties zijn wel rijk", schrijft hij, "maar niet (zo) liquide. Van de overwaarde op uw eigen huis kunt u geen boodschappen doen, en dat geldt voor corporaties eender. Een rijke huisbaas zonder cash kan twee dingen doen: de huren verhogen of bezit verkopen. En dat is dan ook precies wat corporaties doen. Maar is het erg? Nou nee. ‘Sociale huren’ zijn erg laag in Nederland, en voor mensen met een smalle beurs is er huurtoeslag."
29 juli Lees meer...

26 juli 2019

Problemen bij Vestia zijn nog steeds niet opgelost

Rotterdamse corporatie Vestia ging in 2012 bijna failliet doordat er astronomische bedragen uitgegeven waren aan ingewikkelde renteverzekeringen: derivaten. Uiteindelijk moest de sociale huursector in 2012 meer dan twee miljard euro neertellen om deze derivaten af te kopen en om te zetten in langlopende leningen. Alle corporaties betalen tot op de dag van vandaag een toeslag voor de schuldsanering waarin Vestia nog altijd zit. In het Algemeen Dagblad zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer: "Doordat Vestia de hand op de knip moet houden, zijn er klachten over het onderhoud. Voor extra investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid is amper geld. De sanering die nu gaande is, wordt over de ruggen van huurders uitgevoerd. Dat is een slechte zaak, want de huurders hebben deze ellende niet veroorzaakt."
Lees meer
26 juli Lees meer...

Corporaties gaan 170 miljoen meer belasting betalen

De belastingdruk neemt komend jaar naar schatting opnieuw fors toe, met 170 miljoen euro, schrijft het Algemeen Dagblad. Dat heeft alles te maken met de verhuurdersheffing die in 2013 is ingevoerd. Deze belasting is gekoppeld aan de WOZ-waarden van huizen en omdat die sterk stijgen, gaat ook de belasting omhoog. Woningcorporaties hebben met de Woonbond afgesproken de kosten niet door te belasten aan de huurders van sociale woningbouw. Daardoor ontstaan nu financiële problemen.
"Het kabinet zegt er alles aan te doen om nieuwbouw en duurzaamheid te stimuleren, maar maakt dat voor woningcorporaties onmogelijk door hoge belastingen te innen." zegt koepelorganisatie Aedes, die deze zomer onderzoek laat doen naar de belastingdruk.
Lees meer
26 juli Lees meer...

25 juli 2019

Huisgenoten via speeddate

In Lieven, het nieuwe woonproject van De Key voor studenten in de Amsterdamse wijk Nieuw-West, zijn ook coöptatiewoningen te vinden. Hier wonen drie mensen samen en delen ze de woonkeuken en badkamer. Maar hoe zorg je voor een goede match? De Key organiseerde voor het eerst in haar geschiedenis een speeddate!
Lees meer
25 juli Lees meer...

24 juli 2019

Waarborgfonds Sociale Woningbouw moet beroep doen op Rijk en gemeenten

Er zijn twijfels of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan de verplichtingen kan voldoen. Het WSW borgt voor ongeveer 80 miljard euro aan leningen en mocht het niet aan de verplichtingen kunnen voldoen dan moeten rijk en gemeenten allebei voor de helft bijspringen. Dit staat in een publicatie van de website Binnenlands Bestuur.
De Autoriteit woningcorporaties, die toezicht houdt op het WSW, meldt dat het onzeker is of het risicokapitaal van het fonds toereikend is om mogelijke verliezen te dekken. Het is nog nooit gebeurd dat het WSW een beroep heeft moeten doen op het rijk of gemeenten.
Lees meer
24 juli Lees meer...

22 juli 2019

Wie bezitten de meeste huurhuizen in Nederland?

Dagblad De Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar de 300 grootste bezitters van huurhuizen. De krant bracht in kaart wie de belangrijkste verhuurders van Nederland zijn en wie in de tien grootste steden de meeste huurhuizen bezitten. Nederland telt momenteel 7,7 miljoen woningen, waarvan 4,4 miljoen koopwoningen en 3,3 miljoen huurwoningen. Woningcorporaties bezitten ruim 2,3 miljoen huurwoningen in Nederland.
Lees meer
22 juli Lees meer...

2 juli 2019

Corporaties laten huren met gemiddeld 1,6% stijgen

Op 1 juli zijn de huren gestegen. Het Algemeen Dagblad zette de feiten op een rij.
Volgens de wet mag de huur voor sociale woningbouw met maximaal 4,1 tot 5,6 procent omhoog, afhankelijk van het inkomen van bewoners en de woning. Corporaties kiezen er echter voor om de prijs gemiddeld met 1,6 procent te laten stijgen, gelijk met de inflatie (peildatum november 2018). Huurders hebben dat te danken aan een akkoord tussen de Woonbond en Aedes in december vorig jaar. De regels gaan pas volgend jaar in, maar corporaties kiezen ervoor in de geest van de afspraak te handelen.
Lees meer
02 juli Lees meer...

1 juli 2019

'Verduurzaming van corporatiewoningen moet huurders niet op kosten jagen'

Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen die staan opgenomen in het concept Klimaatakkoord van het kabinet. De Woonbond en corporatiekoepel Aedes hebben gezamenlijk op deze plannen gereageerd.

De verduurzaming van corporatiewoningen moet huurders niet op kosten jagen, vinden beide organisaties. Veel huurders zullen nog jaren aangesloten zijn op het gasnet voor verwarming van hun woning. En de gasprijs zal de komende jaren stijgen. Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen. Ook waarschuwen de organisaties voor de betaalbaarheid van verduurzamende renovaties.
Lees meer 
01 juli Lees meer...

28 juni 2019

Het verdeelsysteem van sociale huurwoningen moet op de schop

Het verdeelsysteem van sociale huurwoningen moet op de schop. Dankzij de woningnood en lange wachtlijsten past de regionale aanpak niet meer bij deze tijd. Dat vindt de Woonbond volgens een bericht in het Algemeen Dagblad.
De Woonbond staat niet alleen in de strijd voor een ‘eerlijker’ toewijzing van sociale woningen. Niels Aussems, 27 jaar uit Waalwijk, besloot onderzoek te doen naar de manier waarop woningzoekenden in Nederland een huis  krijgen toegewezen.
Lees meer
28 juni Lees meer...

26 juni 2019

Vereenvoudiging markttoets is een stap verder

De vereenvoudiging van de markttoets is weer een stap verder nu de Wet Maatregelen Middenhuur is gepubliceerd. De Eerste Kamer heeft het voorstel als hamerstuk afgedaan. Dat maakt het voor woningcorporaties gemakkelijker om middeldure huurwoningen te bouwen. Dit meldt de vereniging Aedes in een persbericht. De markttoets van de gemeente peilt of commerciële partijen interesse hebben om middeldure huurwoningen te bouwen. Zo niet, dan mogen woningcorporaties deze bouwen.
Lees meer
26 juni Lees meer...

25 juni 2019

Opinie: 'Nee, statushouders pikken niet alle sociale woningen in'

VVD Kamerlid Bouwen en Wonen Daniel Koerhuis gaat zo ver te stellen dat alle nieuwe sociale woningen naar statushouders gaan. De 'hardwerkende Nederlander' zou er niet tussen komen en moeten wachten op een woning.
Op de website van RTLZ neemt Cody Hochstenbach - stadsgeograaf en werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam - stelling tegen het Kamerlid.
Dat zijn beweringen al meerdere malen uit allerlei hoeken als leugens zijn ontmaskerd, mag niet deren. Met rekenkundig goochelwerk kwam Koerhuis op Twitter zelfs tot de conclusie dat over zo'n 7,5 jaar álle sociale huurwoningen naar statushouders gaan. Overduidelijk onzin.
Lees meer
25 juni Lees meer...

4 juni 2019

Aedes: 'Woningcorporaties beperken huurstijging tot inflatie'

Voor de meeste huurders gaat op 1 juli de huur alleen omhoog met het inflatiepercentage van 1,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 228 woningcorporaties.
In 2018 lag de huurstijging nog iets (0,1 procent) boven inflatie. Bij 18 procent van corporaties stijgt de huur gemiddeld met iets meer dan inflatie, bij 40 procent met minder dan inflatie.
Lees meer
04 juni Lees meer...

3 juni 2019

Woningnood: Moet de overheid ingrijpen? En zo ja: hoe dan?

De woningmarkt zit op slot. Er zijn te weinig woningen voor middeninkomens en er worden niet genoeg nieuwe huizen bijgebouwd. Moet de overheid ingrijpen? En zo ja: hoe dan? In Buitenhof van zondag 2 juni gingen wethouder Boudewijn Revis (VVD) uit Den Haag, stadsgeograaf Cody Hochstenbach (UvA) en Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) hierover in gesprek met presentator Jort Kelder.
Terugkijken
03 juni Lees meer...

7 mei 2019

Interview met René Scherpenisse van Woningstichting Tiwos

Woningcorporatie Tiwos - 100 jaar geleden begonnen als de Tilburgsche Woningbouwstichting - transformeerde de 'armste wijk van Nederland' in een gewilde woonwijk: Jeruzalem. Hierover gaf directeur een interview aan het Brabants Dagblad. "Met de beperkin­gen die de Woningwet ons oplegt, is dit echt niet meer mogelijk."
Lees meer
07 mei Lees meer...

20 april 2019

Corporaties kunnen verhuurdersheffing niet langer terugkrijgen via energiebesparing


Woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders maken massaal gebruik van de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt zoveel aanvragen te hebben ontvangen dat is besloten om inschrijving voor de regeling per 1 juli stop te zetten. Dat schrijft de NOS.
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 april Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk