Nieuws over 'Corporaties'

5 december 2018

We ervaren meer geluidsoverlast, en dat komt vooral door onze buren
Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren - toch al ergernis nummer 1 onder Nederlanders - is in drie jaar tijd met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Politie, gemeenten en woningcorporaties zitten met dit probleem in hun maag. De oorzaak: meer 'verwarde' mensen in de poverste huizen van de stad.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 december Lees meer...

'De overheid voert hap snap beleid op de woningmarkt'Volgens "Er is dus sprake van een hap snap beleid. Er is dringend behoefte aan beleidsvisie op de lange termijn voor de woningmarkt. Dat constateert hoogleraar Johan Conijn in een opiniestuk in het FD. Nog niet zo lang geleden werd door de overheid geconcludeerd dat regulering en subsidiëring nadelig zijn voor het functioneren van de woningmarkt. Deze inzichten lijken nu weer vergeten,Er wordt door de overheid weer koers gezet op regulering van het middensegment. Hij verwacht dat beleggers hierdoor minder actief worden in dit deel van de woningmarkt, zeker als het werkterrein van woningcorporaties wordt vergroot. Dat gaat dan bovendien weer ten koste van hun kerntaak: sociale huur. Volgens Conijn is sprake van hap snap beleid.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 december Lees meer...

2 december 2018

Woningcorporatie blundert: nieuwe deuren zijn te smal


Woningcorporatie Portaal moet in Nijmegen meer dan 30 gloednieuwe gevels aanpassen en de net geplaatste voordeuren vervangen. Reden: ze voldoen niet aan de wettelijke breedtemaat. De deuren bleken bij controle een centimeter of zeven te smal. Dat schrijft De Gelderlander.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 december Lees meer...

De Tweede Kamer is bezorgd over het tempo voor nieuwbouw

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het realiseren van voldoende nieuwbouw en vindt onder meer dat er onvoldoende plancapaciteit is voor nieuwbouw. Dat bleek volgens Aedes tijdens een Tweede Kamerdebat op 28 november 2018 met minister Ollongren over de bouwopgave. De minister deelt deze zorgen niet. Volgens de minister zullen haar ‘woondeals’ met de vijf meest gespannen woningmarktregio’s al op korte termijn oplossingen bieden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 december Lees meer...

Woningnetregio’s en corporaties schenden de privacywet

Verschillende woningnetregio’s en corporaties houden zich niet aan Europese Privacy wetgeving die dit jaar is in gegaan. Ze vragen inkomensverklaringen van woningzoekenden ver voordat ze een woning toegewezen krijgen. Dat stelt de Woonbond op haar website
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 december Lees meer...

22 november 2018

Tweede Kamer wil weten of corporaties alle ambities wel kunnen financieren

De Tweede Kamer wil dat onderzocht wordt of corporaties wel voldoende geld hebben voor nieuwbouw en verduurzamen en andere taken. Een motie hiertoe is op 20 november 2018 aangenomen met een grote meerderheid. Indiener Ronnes (CDA) denkt dat het kabinet over een half jaar meer duidelijkheid kan geven: ‘Woningcorporaties zijn een van de belangrijkste sleutels tot succes in de sociale huurmarkt, en in sommige gebieden ook in het middensegment. Laten we hen in die positie versterken zodat zij een prominente rol kunnen blijven spelen op de Nederlandse woningmarkt die op dit moment uit zijn voegen barst."
Lees het oorspronkelijke artikel.
22 november Lees meer...

21 november 2018

Woningcorporatie mag niet ondernemen in een zonnepanelenparkWoonstichting Groninger Huis mag niet deelnemen aan het initiatief van particulieren tot de aanleg van een zonnepanelenpark. Dat heeft de Autoriteit Woningcorporaties beslist. Deelname in zonneparken behoort niet tot de kernactiviteiten van een woningcorporatie, vindt de autoriteit. De stichting start volgens RTV Noord een juridische procedure tegen de toezichthouder.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

De inkomensgrenzen in de sociale huursector mogen van Europa best andersDe Europese Commissie vroeg Nederland terecht om de doelgroep voor sociale huurwoningen te begrenzen. Europa moet namelijk kunnen toetsen of die ten goede komen aan ‘sociaal achtergestelde groepen’. Dat oordeelde het Europees Gerecht op 15 november 2018 in de zaak van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie. De keuze voor de inkomensgrenzen heeft de Nederlandse overheid zelf gemaakt, geeft de rechter aan. Volgens Aedes, koepel van de wooncorporaties, kan Nederland de huidige inkomensgrenzen dan ook aanpassen als zij dat wil.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

19 november 2018

Aedes-commissie evalueert de Woningwet: pleidooi voor meer lokaal maatwerkHet ministerie van BKZ brengt binnenkort haar evaluatie van de Woningwet uit 2015 naar buiten. Koepelorganisatie Aedes van de woningcorporaties liet als voorschot alvast haar eigen evaluatie uitvoeren. ‘De Woningwet is een landelijk confectiepak dat lokaal knelt’, schrijft de commissie onder leiding van burgemeester van Van Bochove uit Weesp. Ze adviseert om de lokale driehoek van corporaties, gemeenten en huurders meer mogelijkheden te geven om lokaal maatwerk af te spreken. Corporaties zouden dan bijvoorbeeld met lokale partners kunnen afspreken dat het in hun werkgebied ook tot hun kerntaak behoort om te zorgen voor middeldure huurwoningen.
19 november Lees meer...

17 november 2018

Nu ziet het kabinet ook dat de belastingdruk voor corporaties hun investeringen afremt

In de jaarlijkse rapportage 'Staat van de Woingmarkt' constateert het kabinet volgens Aedes dat corporaties tijdens de crisis onvoldoende konden bouwen door de invoering van de verhuurderheffing en de beperking van de doelgroep door de inkomensgrens. De nieuwbouwproductie is gedaald tot 14.000 woningen in 2015, concludeert het rapport. Ook in de jaren na 2015 is de woningbouwproductie elk jaar rond dat aantal blijven hangen. Het kabinet ziet dit zelf als een gemiste kans. Corporaties waren immers altijd de partijen die de nieuwbouwproductie in een crisis op peil hielden. Aedes stelt op haar website dat zij blij is dat de overheid dit nu zelf constateert en roept het kabinetop de lasten voor corporaties te verlagen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

13 november 2018

Amsterdamse huurders, verhuurders én wethouder pleiten gezamenlijk voor afschaf heffing

De almaar stijgende verhuurdersheffing maakt de ambitie om de tienduizenden veelal oudere, slecht geïsoleerde woningen in Amsterdam te verduurzamen steeds moeilijker te realiseren. Wethouder Wonen Laurens Ivens (SP), de Amsterdamse woningcorporaties en de huurderskoepels roepen in een opiniestuk in Het Parool de regering op de verhuurdersheffing af te schaffen. "
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 november Lees meer...

10 november 2018

Pilot voor één woning van het gas af kost 80.000,- euroEen woning uit 1925 van het gas af halen; makkelijk is het niet. Daar kwam de Leidse Woningstichting Ons Doel in achter. De corporatie heeft een woning uit 1925 in de Tuinstadwijk in volledig gasloos gerenoveerd. De pilot hangt samen met de landelijke opgave die Leiden heeft om de woningvoorraad uiterlijk in 2050 CO2 neutraal te krijgen. In totaal kostte het de woningcorporatie ongeveer 80.000 euro om een oude woning toekomstbestendig te krijgen. En dat is teveel, zegt directeur Klap tegen radiozender unity.nu.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

De liberaliseringsgrens gaat na drie jaar stilstand weer omhoogVanaf 2019 wordt de liberalisatiegrens en daarmee de maximale gereguleerde huur weer jaarlijks geïndexeerd. Dat schrijft de website NUL20. De afgelopen drie jaar was deze bevroren op afgerond 711 euro. De nieuwe grens wordt 720,42 euro. Dat staat in de circulaire van het Ministerie BZK waarin alle aangepaste parameters van de huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen voor 2019 worden vermeld.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

Minister Ollongren gaat oplossingen zoeken voor achterstandswijkenMinister Kajsa Ollongen wil samen met corporaties en gemeenten goed kijken naar de leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen. "Er zijn daar echt problemen en het zijn taaie problemen", zegt ze in een reactie op het onderzoek dat branchevereniging Aedes van de woningcorporaties liet verrichten", citeert RTL Nieuws in haar bericht.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

Bij brand niet in de lift. Door de vergrijzing wordt dit steeds moeilijkerNederlanders worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor lopen mensen met fysieke en/of mentale beperkingen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Het gebruik van liften in woongebouwen bij brand kan mogelijk levens redden, maar in veel gevallen is het gebruik van liften dan niet toegestaan. Het Liftinstituut pleit volgens de website btwinfo.nl voor verandering. Het pleit naar mogelijkheden om reguliere liften veilig in te zetten voor evacuatie bij brand.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

8 november 2018

Jarenlang overheidsbeleid leidt tot de terugkeer van achterstandwijken

De achterstandswijken zijn terug. De tweedeling neemt toe, mensen met allerlei persoonlijke problemen blijven achter in wijken waar gezinnen vertrekken. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder op de website van de koepelvereniging, in reactie op een onderzoek van RIGO Research en Advies. Daaruit blijkt dat de leefbaarheid verslechtert in buurten met veel sociale huurwoningen. RIGO geeft hiervoor twee oorzaken. Jarenlang overheidsbeleid heeft de sociale huursector kleiner gemaakt en beperkt tot de laagste inkomens. In de afgelopen periode is het aantal plekken in zorgcomplexen en GGZ-instellingen ook sterk gedaald, waardoor cliënten (deels noodgedwongen) op zichzelf wonen. Zij zijn vrijwel altijd aangewezen op de goedkoopste sociale huurwoningen en deze liggen vaak in eenzijdige buurten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 november Lees meer...

Wonen in de sociale huursector begint op een stoelendans te lijkenDe sociale huursector is verworden tot een stoelendans, waarbij stoel na stoel na stoel wordt weggehaald. Dat stelt stadsgeograaf Cody Hochstenbach in een column op zijn website. Bereid op lokaal en landelijk niveau veroorzaakt volgens hem dat mensen met een laag of middeninkomen vast komen te zitten in hun woning. Er zijn immers geen fatsoenlijke en betaalbare alternatieven meer te vinden. Volgens Hochstenbach vindt er in Amsterdam een suburbanisatie van armoede naar regiogemeenten plaats.
08 november Lees meer...

7 november 2018

Toezichthouder woningcorporatie gaat investeringen in leefbaarheid kritischer volgenDe Autoriteit woningcorporaties, toezichthouder op de corporaties, gaat scherper toezien op de uitgaven die woningcorporaties doen in het kader van leefbaarheid. De Aw kondigt geen nieuwe maatregelen af, maar gaat de Woningwet strikter volgen. Daarin staat dat investeringen in leefbaarheid alleen mogen als ze onderdeel zijn van de prestatieafspraken die corporaties jaarlijks met gemeenten maken. Dat schrijft corporatiekoepel Aedes op haar website.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

5 november 2018

Bestuurder Mijande weg na ingrijpen door de Autoriteit WoningcorporatiesDe Autoriteit woningcorporaties (AW) heeft ingegrepen bij woningcorporatie Mijande Wonen. De voormalig directeur-bestuurder Peter Zuithof wilde drie appartementen verkopen onder de marktwaarde. Toen hij daarvoor geen akkoord kreeg van de waakhond van de Nederlandse woningcorporaties spraken Zuithof en de koper af dat de extra kosten voor de koper als gevolg van de aanpassing van de prijs door de corporatie zouden worden vergoed. De koper zou daarvoor facturen naar Mijande sturen ‘onder de valse titel van onderhoud.’
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 november Lees meer...

3 november 2018

Beleggers voeren levendige handel in Amsterdamse huurwoningen

Opnieuw verkoopt een buitenlandse belegger een grote portefeuille met Nederlandse woningen, waaronder sociale huurwoningen. Dat schrijft de Volkskrant. Het Amsterdamse Orange Capital Partners, dat honderden miljoenen investeerde voor onder andere een Amerikaanse pensioenbelegger, verkoopt 1.400 Amsterdamse woningen in een keer. Volgens Orange Capital is de verkoop geen teken dat de Amsterdamse huizenmarkt op haar top zit, maar wilden de Amerikanen hun investeringswinst verzilveren.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 november Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk