Nieuws over 'Corporaties'

29 januari 2020

Wet huursomstijging aangenomen: huren stijgen minder snel

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. Dit meldt de Rijksoverheid. De maximale huursomstijging is het percentage waarmee het gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) per kalenderjaar mag stijgen. De gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie wordt nu vanaf 2020 op inflatieniveau gesteld (was inflatieniveau plus 1 procentpunt). Hierdoor wordt de gemiddelde huurverhoging bij huurders van corporaties beperkt.
Lees meer
29 januari Lees meer...

27 januari 2020

Corporatie TBV Wonen kiest voor stadsverwarming in plaats van nul-op-de-meter

Woningcorporatie TBV Wonen kiest bij het verwarmen van een nieuw appartementencomplex in Tilburg niet voor nul-op-de-meter (nom) maar voor stadsverwarming. Dit schrijft de website Cobouw. De reden is dat een eerder gebouwd blok in hetzelfde project sinds 2017 kampt met de nodige verwarmingsproblemen. Het appartementencomplex Tobias dat in 2017 werd opgeleverd, was een van de eerste nom-projecten in Tilburg, maar het liep niet bepaald gesmeerd. Al sinds de start waren er problemen met het verwarmingssysteem, erkent projectontwikkelaar Rob van der Westen. “Er zijn aardig wat kinderziektes geweest. We balen als een stekker”, reageert hij.
Lees meer
27 januari Lees meer...

24 januari 2020

Opinie: ''Het idee dat kopen superieur is aan huren is een hardnekkige mythe''

In een opinie-artikel voor OneWorld gaat stadsgeograaf Cody Hochstenbach in de aanval tegen de mythe dat kopen superieur is aan huren. De politiek, banken en media hebben ons sinds de jaren tachtig wijsgemaakt dat het kopen van een woning simpelweg superieur is aan huren. Er is een hardnekkige mythe gecreëerd. Richard Ronald, hoogleraar Housing, Society and Space aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt over de ideologie van eigenwoningbezit.
Kopen zou financieel verstandig zijn. Je steekt je geld in iets wat van jou is en bouwt vermogen op door je hypotheek af te lossen en door de verwachting van toekomstige prijsstijgingen. Dat vermogen kan in de toekomst van pas komen als je wilt verhuizen naar een grotere en duurdere woning, maar ook als pensioenpot of appeltje voor de dorst.
Lees verder
24 januari Lees meer...

22 januari 2020

Truc om de wet te omzeilen en toch huizen met aardgas te bouwen

Gasloze nieuwbouw is nu al wettelijk verplicht. Talis kan dit omzeilen dankzij een bepaling uit het Bouwbesluit, zo meldt De Gelderlander in een artikel. Wanneer de bestaande fundering blijft staan om de vervangende nieuwbouw op te plaatsen, geldt het project formeel als renovatie en dan mag de gasleiding blijven liggen. Dat komt Talis goed uit: volgens de woningcorporatie is de huidige fundering van de 220 woningen in de Jerusalembuurt nog prima. Hergebruik levert tijdens de sloop en nieuwbouw veel tijdwinst op, het is goedkoper én beter voor het milieu.
Lees meer 
22 januari Lees meer...

15 januari 2020

Rotterdamse huurders starten zelf een corporatie

Een groep huurders uit Rotterdam gaat zélf een wooncorporatie vormen. De website Rijnmond.nl publiceerde er een artikel over. Dat betekent huur innen, renoveren en leuke dingen doen voor de buurt. Bewoners Jeroen Jongeleen en Bjefke Bonnema brengen dezer weken heel veel tijd door aan de vergadertafel. De huurders van 46 woningen hebben dan ook veel te bespreken. Bonnema: "En eigenlijk gaat het nu pas echt beginnen."
Lees meer 
15 januari Lees meer...

10 januari 2020

Woningcorporatie Eigen Haard heeft afgelopen jaar 1620 woningen verduurzaamd

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard leverde dankzij renovaties en het programma Samen verduurzamen, 1.620 verduurzaamde woningen op in 2019. De woningen maken gemiddeld twee of meer labelstappen. Dit meldt de corporatie zelf in een persbericht op haar website. "Het was een topjaar", zegt Peter Hildering, manager Duurzaamheid en Energietransitie van Eigen Haard. "We hebben 30 procent meer woningen aangepakt dan in 2018. Belangrijkste verbetering is dat we door onze persoonlijke benadering sneller draagvlak halen bij bewoners. We laten in proefwoningen zien wat we gaan doen en wat dat oplevert aan comfort en lagere energiekosten. Als bewoners willen, komen we langs voor een persoonlijke uitleg."
Lees meer
10 januari Lees meer...

9 januari 2020

2 miljoen weggesluisd door medewerkster woningcorporatie

Tegen een medewerker van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is aangifte gedaan van grootschalige financiële fraude. Naar verluidt zou zij miljoenen hebben weggesluisd. De vrouw werkte jarenlang op de financiële administratie. Ze maakte meermaals bedragen over naar een rekening waar ze zelf bij kon komen. Mogelijk gaat het om het rekeningnummer van een familielid dat een andere achternaam draagt, waardoor de boekingen minder opvielen.
Lees meer
09 januari Lees meer...

6 januari 2020

Woningnood is direct gevolg van de 'participatiesamenleving'

De meest actieve zoekers naar sociale huurwoningen behoren tot de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar, maar hun kansen op een betaalbare woning zijn het kleinst. Dit schrijft Peter Hendriks in een analyse voor Follow the Money. Corporatiehuurders zijn gemiddeld ouder geworden: was in 2012 nog 13 procent van alle huurders van een corporatiewoning jonger dan 35, in 2018 was dat nog maar 11 procent. Een van de hoofdoorzaken: het sluiten van verzorgingshuizen door het kabinet Rutte II. Ouderen blijven langer in hun sociale woning wonen. Daardoor stagneert de doorstroming.
Lees meer 
06 januari Lees meer...

Marnix Norder: ''Kopen wordt haast iets elitairs. Het splijt de samenleving in tweeën.''

De teruggetreden voorzitter van corporatiekoepel Aedes, Marnix Norder, gaf een interview in dagblad Trouw. Meer dan spijt voelt hij boosheid. “Ik kan me er druk om maken dat politici zich er niet druk om maken. Er wordt niet gehandeld alsof er crisis is. Het is nog eens een onderzoekje hier, nog even ­uitzoe­ken daar. Als er een grote brand is, wil je ook niet dat de brandweer zegt: ‘We gaan even een onderzoekje doen’. Die urgentie mis ik heel erg.”
Lees meer
06 januari Lees meer...

20 december 2019

Gemiddelde huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6%

Woningcorporaties mogen hun huren over het kalenderjaar 2020 gemiddeld met maximaal inflatie (2,6%) verhogen, schrijft de Rijksoverheid. Dat is exclusief huurharmonisatie en exclusief huurverhogingen wegens woningverbetering, waaronder verduurzaming. Hiermee loopt de minister voor Milieu en Wonen vast vooruit op tijdige instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging. De Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel op 17 december 2019 aangenomen.
Lees meer
20 december Lees meer...

19 december 2019

Op proef: wonen in de achtertuin

Volgens een bericht in dagblad de Stentor is woningcorporatie Uwoon gestart met een proef om de woningnood tegen te gaan. Want ook in Gelderland is een groeiend tekort aan woningen. In ruil voor huurverlaging krijgen huurders van de corporatie een extra woning in hun achtertuin. Huurders die daar wel iets in zien, kunnen dat zelf bij hun verhuurder aangeven. De landelijke primeur is voor de gemeentes Ermelo, Elburg en Harderwijk.
Lees meer
19 december Lees meer...

17 december 2019

Ventilatiewarmtepomp is geschikt voor verduuzamen rijtjeswoningen

De Eindhovense woningcorporatie Thuis wil 325 rijtjeswoningen in ’t Ven verduurzamen. De website van het vakblad over warmtepompen publiceerde er een artikel over. De 195 woningen die blijven staan, moeten (bijna) energieneutraal worden. Daarvoor heeft de corporatie een tender uitgeschreven. In de aanbesteding voor de renovatie van de buurt ’t Ven in Eindhoven koos woningcorporatie Thuis voor een inzending met een ventilatiewarmtepomp. Het is een systeem zonder poespas en buitengeluid: er is geen buitenunit nodig. Een pilot met negen woningen maakt duidelijk dat alles goed functioneert, en de bewoners zijn tevreden.
Lees meer
17 december Lees meer...

16 december 2019

Opinie: ''Politici hebben toenemende dakloosheid zelf veroorzaakt''

Het nieuws dat het aantal dakloze mensen in Nederland snel toeneemt, herinnert stadsgeograaf Cody Hochstenbach aan de tijd dat zijn eigen vader dakloos was. Hierover en de zogenaamd geschrokken reactie van politici, schreef hij een opiniestuk voor OneWorld. "Vooral de afgelopen jaren is flink werk gemaakt van het inperken van de sociale huursector. Zo introduceerde Stef Blok als minister van Wonen (VVD) stevige lastenverzwaringen (de verhuurdersheffing) voor de woningcorporaties. Officieel was deze verhuurdersheffing bedoeld om de Staatskas te spekken, maar ze sluit naadloos aan op de langgekoesterde politieke wens om de sociale huursector een kopje kleiner te maken."
Lees meer
16 december Lees meer...

12 december 2019

George Soros maakt miljoenen winst op woningen in Arnhem

De Arnhemse corporatie Vivare verkocht drie jaar geleden 610 huizen in Arnhem en regio aan QSP ESS, een onderneming van de Amerikaanse miljardair George Soros. Dit schrijft dagblad De Gelderlander. Vivare ontving van de Amerikaanse belegger een bedrag van 50 à 60 miljoen euro voor de woningen, waarvan ruim 500 woningen van sociale huur naar vrije sector overgingen. Met nog eens 500 woningen die overgenomen waren van particulieren bezat Soros 1100 woningen in Gelderland. Met de verkoop van deze portefeuille is de Amerikaan 70 miljoen euro rijker geworden. De woningen zijn gekocht door DM Equity Partners, een onderneming van de Brabantse keukenkoning Ben Mandemakers, die onder meer bekend is als sponsor van de Waalwijkse voetbalclub RKC.
Lees meer
12 december Lees meer...

11 december 2019

Waarom het maar niet wil lukken om meer woningen te bouwen

Radiozender BNR had Marnix Norders te gast in de uitzending. Hij is vertrekkend voorzitter van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. In de radio-uitzending legt hij uit waarom het maar niet wil lukken om woningen bij te bouwen. Woningcorporaties lopen ver achter op de doelen voor nieuwbouw.
Lees meer
11 december Lees meer...

10 december 2019

Vlaamse corporatie uitgeroepen tot 'Radicale Vernieuwer'

Niet alleen Nederland, maar ook Vlaanderen heeft te maken met een groeiende woningnood. Woningen zijn vaak veel te duur. De woonkwaliteit laat te wensen over, veel mensen krijgen geen lening bij de bank en de bouw valt duurder uit dan verwacht. Wooncoop, een woningcorporatie in Gent, zet zich in om van wonen weer een recht te maken en de spaarcenten van de Belg niet zomaar te laten verdampen. Zij wil de Vlaamse, Brusselse en bij uitbreiding de hele Belgische woningmarkt radicaal hervormen.
Lees meer
10 december Lees meer...

9 december 2019

Opinie: Verhuurdersheffing veroorzaakt een woonramp

Op de valreep voor het einde van het jaar behandelt de Eerste Kamer deze week de belastingplannen voor 2020. Geld, opgebracht door huurders, dat rechtstreeks in de staatskas verdwijnt. Is het rechtvaardig dat dankzij het huidige kabinet de mensen met de smalste beurs opdraaien voor de gevolgen van de problemen op de woningmarkt? Dirk Jan van der Zeep en Sander Heinsman, leden van de raad van bestuur van ­woningcorporatie Portaal, vinden van niet en schreven er een opiniestuk over voor het dagblad Trouw. Zolang de verhuurdersheffing niet wordt afgeschaft lost het kabinet de wooncrisis niet op, maar verandert het de crisis in een woonramp.
Lees meer
09 december Lees meer...

3 december 2019

Corporatie Wooninc. kiest voor renovatie in plaats van nieuwbouw

De twee flatgebouwen van woningcorporatie Wooninc. aan het Floraplein in Eindhoven blijven staan. In plaats van sloop kiest de corporatie nu toch voor renovatie en verduurzaming. Dit meldt het Eindhovens Dagblad. Reden voor de omslag is dat nieuwbouw niet haalbaar is door alle dure duurzaamheidseisen, de stikstofmaatregelen die geld kosten en de in vier jaar tijd wel met 35 procent gestegen bouwkosten. Ook de forse verhuurdersheffing en belastingmaatregelen van het rijk tellen mee.
Lees meer
03 december Lees meer...

26 november 2019

Is er een beter systeem voor de huurtoeslag?Momenteel ontvangen 1,4 miljoen huishoudens, dat is ruim de helft van de huurders in de gereguleerde huursector, in totaal bijna €4 mrd aan huurtoeslag. Met een recent rapport van de commissie Donner staat het systeem van toeslagen bij de overheid weer ter discussie. Johan Conijn is emeritus hoogleraar woningmarkt wijst er in het FD op dat het niet eenvoudig is om dit systeem op de woningmarkt aan te passne. Als optie ziet hij dat de verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid volledig bij de corporaties te leggen, maar ook dit is niet zonder nadelen.

26 november Lees meer...

22 november 2019

Aedes: waardering van corporaties gemiddeld 7,6 volgens huurders


Huurders geven de dienstverlening van hun woningcorporatie gemiddeld een 7,6. Dat is het hoogste cijfer sinds de eerste meting in 2014, volgens corporatievereniging Aedes. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 350.000 huurders, ruim één op de zeven bewoners van sociale huurwoningen van corporaties. Corporaties laten jaarlijks onderzoek naar hun dienstverlening. Daarbij wordt gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning.
Lees meer
22 november Lees meer...Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk