Nieuws over 'Woonomgeving'

6 mei 2018

Elke gemeente een eigen foodhal

Nederland telt steeds meer foodhallen. Waren er twee jaar geleden nog maar vier foodhallen, momenteel zijn dit er 13, verspreid over acht steden. Daarnaast zijn er nog ruim zeven concepten die meer als markthal moeten worden gezien of als een mix van de twee concepten. Dat schrijft Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Leiden in een publicatie. Gemeente zien in de foodhallen een oplossing voor de enorme leegstand van – veelal oude – bedrijfspanden. Het bureau verwacht dat het aantal foodhallen de komende jaren nog wel fors zal toenemen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
06 mei Lees meer...

'Zonnepanelen in de wei? Liever niet'

Zonnepanelen en windmolens zijn industriële elementen die afbreuk doen aan de kwaliteit van het landschap, aldus Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Door het hoge tempo van de energietransitie en beperkte bescherming dreigt het Nederlandse landschap straks vol te staan met zonnepanelen en windmolens. Strootman pleit er volgens Gebiedsontwikkeling.nu daarom voor om deze eerst op daken en op zee te plaatsen. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
06 mei Lees meer...

'Goudkoorts rond zonneparken is gevaarlijk'

De goudkoorts rond zonne-energie is gevaarlijk, stelt Sytse Bouwer van  GroenLeven, een van de grootste Nederlandse bouwers van zonneparken. ,,Stijgende grondprijzen drijven de kosten op en dus gaat er onnodig veel subsidie heen'', zegt hij tegen het AD.
Lees het oorspronkelijke artikel.


06 mei Lees meer...

3 mei 2018

Nederland krijgt misschien wel 100 Tiny Forests

In de propvolle Utrechtse wijk Lombok ligt langs het drukbereden treinspoor een bos. Een echt bos, met bomen, struiken en een hoop insecten. Maar je moet het wel weten, want je zou er zo voorbijlopen. Het is namelijk nogal klein, zo'n 200 vierkante meter. De boompjes zijn een jaar geleden geplant en komen tot je knieën, zo in het prille voorjaar zijn het niet meer dan twijgjes.Het bosje is een Tiny Forest. Het idee: plant zo'n zeshonderd inheemse bomen dicht op elkaar op een klein stukje grond. Wat je krijgt is een snel groeiend en superbiodivers bosje. Inmiddels staat het aantal Tiny Forests in Nederland op twaalf. Dat worden er de komende tijd veel meer, verwacht dagblad Trouw.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 mei Lees meer...

2 mei 2018

Leger des Heils: doorstroming uit noodopvang stagneert steeds meer

Voormalige zwervers, ex-gedetineerden, ex-verslaafden en andere dak- en thuislozen brachten in 2017 gemiddeld acht maanden door in een opvang van het Leger des Heils, voordat ze konden doorstromen naar een geschikte woonvorm met begeleiding. In 2016 was dat nog gemiddeld zeven maanden en in 2013 vier maanden. Dat meldt het Leger des Heils volgens website NUL20 in zijn jaarverslag 2017.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 mei Lees meer...

22 april 2018

Ontwikkelaar wil een zonnepark van 33 hectare bouwen.

Een ontwikkelaar heeft deze week een aanvraag ingediend bij de gemeente Roosendaal voor het realiseren van een zonnepark met 115.000 zonnepanelen. Op de grens tussen de gemeenten Roosendaal en Steenbergen moet een zonnepark komen van 33 hectare. "Daarvan moet zo'n 27 hectare bebouwd gaan worden", vertelt ontwikkelaar Patrick Verstege van Diepp Solars. De 115.000 zonnepanelen moeten jaarlijks voldoende stroom gaan leveren voor zo'n tienduizend huishoudens.
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 april Lees meer...

11 maart 2018

Almere groeit het hardst qua inwoners, economie en werk

Almere groeide de afgelopen twintig jaar het hardst van heel Nederland. Zowel qua inwonersaantal, economie en werk is de stad de koploper. Dit meldt het CBSvolgens website Vastgoed Actueel op basis van een nieuwe analyse van de ontwikkeling van 52 regio’s waarin Nederland is opgedeeld. Uit de analyse blijkt ook dat de snelste groei plaatsvindt rond Amsterdam en Utrecht én op een as vanuit het noorden van de Randstad richting het noordoosten. Behalve Almere maken ook de rest van Flevoland, de omgeving van Amersfoort en Noord-Overijssel deel uit van deze as.
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 maart Lees meer...

4 maart 2018

Stedelingen zijn klaar met hun eigen vervuilende auto’s

Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt volgens de website Stadszaken dat bewoners vinden dat de gemeente zich moet inzetten voor een betere luchtkwaliteit, meer groen en minder CO2-uitstoot. Toch pakt een groot deel van deze stedelingen de auto wanneer ze spullen vervoeren of naar werk gaan. Milieudefensie stelt dat dit tot problemen leidt omdat het de lucht ongezond maakt vanwege de hoge uitstoot van CO2. Daarnaast wordt vermeld dat meer dan de helft van de publieke ruimtes in steden is toegewijd aan auto's.
Lees het oorspronkelijke artikel.
04 maart Lees meer...

Populariteit houtkachels levert lokaal veel overlast

In ongeveer 26 procent van de Nederlandse huishoudens staat tegenwoordig een haard of kachel, blijkt uit een enquête van DVJ Insights. Dit percentage stijgt sterk. Bijna 45 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid met regels moet komen voor het stoken van hout in een woonwijk. Houtrook uit de kachel of de haard zorgt bij een op de vijf mensen voor overlast. In de meeste grote gemeenten is dit volgens RTL NIeuws een thema bij de verkiezingen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
04 maart Lees meer...

13 februari 2018

'Laat het Rijk de ruimtelijke opgaven weer plannen'

Friso De Zeeuw pleit op de website Gebiedsontwikkeling.nu voor de herinvoer van een 'Rijksplanologische Dienst'. Deze dienst is in 2002 afgeschaft maar een professionele afdeling die op rijksniveau voorstellen doet voor ruimtelijke ontwikkeling wordt volgens de Zeeuw nu node gemist.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 februari Lees meer...

31 januari 2018

Nu we overal bijbouwen, is er de kans om onze steden fors te vergroenen

Het kan verkeren, stelt Jeroen Niemans vast in Trouw: in de zomer van 2010 kondigde de gemeente Amsterdam aan bijna alle plannen voor nieuwbouwprojecten in de stad stop te zetten. "De markt giert naar beneden", constateerde wethouder Van Poelgeest. Hoe anders is de situatie nu. In Amsterdam draaien betonmolens onafgebroken. Niemans roept de nieuwe lichting raadsleden echter op om niet te gaan voor hoge aantallen, maar voor kwaliteit: "Durf keuzes te maken en geef voorrang aan de projecten die echt verschil maken voor de leefbaarheid van onze steden, wijken en dorpen. Een overheid die haar nek uitsteekt voor kwaliteit, bereikt meer dan alleen maar meer woningen."
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 januari Lees meer...

Gemeente mag winkels verplichten tot vestiging in centrum

"Gemeenten mogen kleine winkels verplichten zich in het stadscentrum te vestigen in plaats van op een industrieterrein of winkelgebied voor omvangrijke detailhandel buiten de gemeente. Ze moeten daarvoor wel goede argumenten aanvoeren. Dat blijkt volgens de website gemeente.nu uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.
Lees het oorspronkelijke artikel.
31 januari Lees meer...

27 januari 2018

Test parkeerdruk rondom nieuwbouwproject leidt tot verkeersopstopping

In Berkum staat een appartementencomplex met 29 appartementen gepland. Inwoners verwachten dat de komst van het gebouw een te grote parkeerdruk gaat opleveren, maar de projectontwikkelaar denkt dat er voldoende ruimte beschikbaar is. De omwonenden namen de proef op de som door hun auto's te parkeren. Al snel liep het verkeer vast.
Lees het oorspronkelijke artikel.
27 januari Lees meer...

16 januari 2018

Autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren. Begin 2015 had gemiddeld 1 op de 5 jongeren (18 tot 30 jaar) in de zeer stedelijke gebieden een auto. In niet stedelijke gebieden was dat 2 op de 5. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar het autobezit van jongeren."
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 januari Lees meer...

10 januari 2018

China zet in op de bouw van sponssteden

In het Lingang-district in China zijn de trottoirs bedekt met bomen, tuinen en openbare pleinen vol met plantenbedden. Er wordt gekozen om nieuwe delen van steden uit te voeren als 'sponssteden'. “In een natuurlijke omgeving infiltreert de meeste neerslag in de grond of wordt het opgenomen door oppervlaktewater, maar dit wordt verstoord wanneer er op grote schaal harde bestratingen zijn”, zegt Wen Mei Dubbelaar, directeur van waterbeheer China in Arcadis volgens de website ivvd.nl. Door waterdoorlatend te bouwen moeten problemen met water voorkomen worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 januari Lees meer...

7 januari 2018

Is woningsplitsing de oplossing voor de overspannen woningmarkt?

Een woning splitsen om te verhuren of verkopen, zou een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan betaalbare huizen op de woningmarkt. NU.nl sprak met experts over deze ontwikkeling. Een aandachtspunt blijkt de mogelijke weerstand van omwonenden. Jeroen Lange van architectenbureau studioschaeffer: "Meer bewoners betekent meer fietsen op straat en minder parkeerplekken. Door die parkeerproblemen in bepalende gebieden, mag het splitsen van huizen daar niet meer."
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 januari Lees meer...

3 januari 2018

Onderzoek: kunnen arbeidsmigranten op bedrijventerreinen wonen?

In de regio Noord-Limburg maken arbeidsmigranten acht procent van de beroepsbevolking uit. De gemeenten in Noord-Limburg gaan onderzoeken of ze Polen en andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa kunnen huisvesten op bedrijventerreinen. Als alternatief voor kwalitatief ondermaats geachte bungalowparken en huisvesting tussen gewone Limburgers, die dat liever niet willen. Dat meldt de website Stadszaken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 januari Lees meer...

5 december 2017

Flevoland: liever zonnepanelen op daken dan op landbouwgrond

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft grote moeite met het plan om zonneparken aan te leggen op landbouwgrond. Dit bleek woensdag tijdens een commissievergadering. Gedeputeerde Jaap Lodders wil op maximaal 1000 hectare landbouwgrond zonneparken toestaan, maar dit idee stuit op veel weerstand. Partijen vinden het zonde van de vruchtbare akkers en ze denken dat er voldoende alternatieve locaties te vinden zijn voor zonnepanelen, zoals daken en dijken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 december Lees meer...

21 november 2017

Utrechtse woningcorporaties vrezen voor nóg langere wachtlijsten bij opvang in de wijk

De Utrechtse woningcorporaties vrezen de toekomstplannen van de Utrechtse gemeenten voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ze zeggen dat de wachtlijsten alleen maar langer zullen worden als huidige cliënten van (psychiatrische) instellingen zelfstandig moeten gaan wonen. Ook zijn ze bang voor overlast in de wijk. Individuele gemeenten worden vanaf 2020 zelf verantwoordelijk voor de opvang van bijvoorbeeld daklozen, verslaafden, psychiatrische patiënten en licht verstandelijk gehandicapten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

17 november 2017

Veel naoorlogse stadswijken zijn sociaaleconomisch zwak

De ruim 710 duizend inwoners van stadswijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand dan de inwoners van de meeste andere wijken. Zij leven ook vaker rond het sociaal minimum, wonen vaker in een huurwoning en zijn vaker alleenstaand. Dat meldt het CBS in het eerste bericht in een reeks over woonwijken die zijn gebouwd tussen 1945 en 1965.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 november Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk