Nieuws over 'Woonomgeving'

16 januari 2019

Verhuur door Airbnb jaagt de huizenprijzen op

Op plekken waar woningen worden verhuurd via Airbnb, gaan de huizenprijzen flink omhoog. Dat blijkt volgens het FD uit onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) naar de huizenprijzen in Los Angeles. Een aantal gemeenten heeft daar de verhuur via Airbnb aan banden gelegd. Tweeënhalf jaar na de invoering van de beperkingen lagen de huizenprijzen en huren in steden die Airbnb aan niet banden legden, ruim 4% hoger dan in steden die dat wel deden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 januari Lees meer...

15 januari 2019

Gemeentelijke woonlasten fors hoger door dure afvalverwerking


De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren, doordat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners, schrijft Stadszaken.
Lees het oorspronkelijke artikel.
15 januari Lees meer...

7 januari 2019

Hoe zorgen we dat krimpgemeenten vitaal blijven?


Terwijl de Randstad maar blijft groeien, krimpt de bevolking aan de randen van het land. Is dat erg en moet daar iets tegen worden gedaan? In Buitenhof praatte o.a. rijksbouwmeester Floris Alkemade: 'Als je het in samenhang bekijkt, is het fantastisch welke mogelijkheden zich aan beginnen te dienen'. Hij doelt op de veranderingen die zich aandienen bij de energietransitie, het boerenbedrijf en het bijbouwen van woningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 januari Lees meer...

Gas maken uit zon en wind: een kansrijke optie.


Carlo van de Weijer denkt in het FD hardop na over het maken van gas of benzine uit zon- of windenergie. De verwachting is dat op termijn energie spotgoedkoop wordt. Deze energie kan worden gebruikt om brandstoffen te maken. De kosten van de brandstof worden dan bepaald door de omzetting van energie en door het transport. Een brandstof die relatief eenvoudig te maken is, en daarnaast vloeibaar te transporteren, is methaan. Zo denkt Van de Weijer dat het haalbaar wordt om gas met zonnecellen en een brandstoffabriek te maken.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 januari Lees meer...

19 december 2018

Parkeervergunning fors duurder in grote steden, maar niet in Hilversum

De inwoners van drie grote steden betalen volgend jaar fors meer voor een parkeervergunning. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Utrecht spant de kroon. Hier kost een parkeervergunning volgend jaar € 342, een prijsstijging van € 66 (+24 %). Gemiddeld kost een parkeervergunning in 2019 iets meer dan € 95. In de meeste gemeenten in de steekproef stijgen de kosten volgend jaar met 2,4 % in bescheiden mate. Opvallende uitzondering is Hilversum, waar een parkeervergunning juist veel goedkoper wordt. De gemeente halveert de prijs van € 150 naar € 75 en komt daarmee de belofte na die in het coalitieakkoord werd gedaan.
Lees het oorspronkelijke artikel.
19 december Lees meer...

5 december 2018

We ervaren meer geluidsoverlast, en dat komt vooral door onze buren
Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren - toch al ergernis nummer 1 onder Nederlanders - is in drie jaar tijd met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Politie, gemeenten en woningcorporaties zitten met dit probleem in hun maag. De oorzaak: meer 'verwarde' mensen in de poverste huizen van de stad.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 december Lees meer...

28 november 2018

Deelfietsen krijgen een nieuwe kans in grote stedenAanbieders van deelfietsen gaan samenwerken om hun fietsen beschikbaar te maken via één app. Dat schrijft de website Stadszaken.nl. Samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven hebben zij een convenant getekend. De opkomst van deelfietsen in Nederland gaat tot nu toe niet zonder slag of stoot. Grote steden waren aanvankelijk enthousiast, omdat deelsystemen het aantal fietsen zou verminderen. Maar in de praktijk bleek dat het aantal juist toenam. Reden voor de gemeente Amsterdam om in het najaar van 2017 een ban op de deelfietsen af te kondigen. Met het convenant krijgen de deelfietseneen nieuwe kans.
Lees het oorspronkelijke artikel.
28 november Lees meer...

1 november 2018

'Fileprobleem oplossen? Meer steden in plaats van meer asfalt.'

Hoogleraar Zef Hemel gaat op zijn weblog in op de snel toenemende hoeveelheid files in Nederland. Er zijn meer auto’s op de weg en alle voertuigen samen leggen meer kilometers af. Er valt volgens hem niet tegenop te asfalteren. Hemel hoort de lobby voor meer asfalt aan, onder meer van het onderzoekbureau van de bouwbranche, het EIB. Hij wijst er op dat het veel verstandiger is om de voorzieningen in Nederland te gaan concentreren. Hij citeert de Franse geograaf Pierre George, die ooit schreef dat spreiden van stedelijke ontwikkeling door de natiestaat buitengewoon onverstandig is, omdat zeer omvangrijke infrastructurele uitgaven gedaan zullen moeten worden om er weer een geheel van te maken. Alleen grootstedelijke concentratie helpt, stelt Hemel 'Je moet, om te beginnen, Amsterdam verdubbelen. Zou Den Haag dit ooit begrijpen?'
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 november Lees meer...

29 oktober 2018

Rijksbouwmeester: 'Optimisme van wederopbouw is weer gerechtvaardigd'

"Zelden is er een generatie geweest met zulke grote en relevante opgaven als nu: klimaatverandering, vergrijzing, vluchtelingenproblematiek en de grenzen waar we tegenaan lopen in de landbouw". Dat zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade in een interview met nu.nl. "Maar hetzelfde optimisme en enthousiasme dat Nederland kenmerkte tijdens de moeilijke wederopbouwperiode, is ook nu weer gerechtvaardigd." Architecten zijn volgens hem bij uitstek de mensen die oplossingen kunnen bedenken voor die uitdagingen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 oktober Lees meer...

28 oktober 2018

Pilot omgevingswet Brinckhorst legt discussie over zeggenschap bloot

Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst wordt via een pilot Omgevingswet getransformeerd tot een woon-werkgebied. Maar wie trekt daarbij aan de touwtjes? De gemeenteraad ging volgens Binnenlands Bestuur vorige maand op de rem staan omdat ze het omgevingsplan te weinig garanties vindt bieden voor de ontwikkeling die de gemeente wenst. ‘Als het aan het college ligt, stellen wij zelfs niet meer de beleidsregels voor de Binckhorst vast. Dat moet anders. Bij de planvorming moet de raad de regels vaststellen: de woningbouwopgave, waarborgen voor sociale en middenhuur, een goeie ov-ontsluiting' zegt fractievoorzitter Martijn Balster van oppositiepartij PvdA.
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

2 oktober 2018

Waarom is voor je deur parkeren zo goedkoop?

Waarom is het zo goedkoop om je auto voor de deur te parkeren, vraagt Jesse Frederik van De Correspondent zich af. Het levert een lelijke stad op, woningnood, milieuvervuiling en horizonvervuiling. Duurde parkeren is volgens hem een oplossing voor vele problemen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


02 oktober Lees meer...

16 september 2018

'De burger weer de baas, ook Amsterdam gaat het meemaken'

Er waait een frisse wind door de wereld en hij komt uit Barcelona, schrijft Zef Hemel in een weblog. Hij doelt op de uitwerking van de burgerbeweging Barcelona En Comú die in 2015 in de Catalaanse hoofdstad de lokale verkiezingen won. Dat veranderde de stad: bewoners willen en nemen er weer zeggenschap. De politiek maakt het mogelijk. Hemel doet het denken aan 'het oude gemeente-socialisme van de legendarische wethouder Floor Wibaut gemengd met een vleugje stadsvernieuwingssocialisme van wethouder Schaefer. Ook in Amsterdam gaan we het meemaken.'
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 september Lees meer...

12 september 2018

Strijd om behoud van laatste biologische akker van Amsterdam

"Wat gaat er gebeuren met de laatste biologische akker van Amsterdam? Blijft het groen, of gaat de grond naar luchthaven Schiphol? Vrijwilligers van een biologische boerderij en een projectontwikkelaar staan lijnrecht tegenover elkaar, meldt het programma EenVandaag.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 september Lees meer...

8 september 2018

Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners

"De gemeente Aalsmeer en Schiphol zijn in onderhandeling over het uitkopen van omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast. Verkennende gesprekken hierover zijn dit voorjaar begonnen. Dat bevestigen Aalsmeer en Schiphol aan EenVandaag.
Lees het oorspronkelijke artikel.


08 september Lees meer...

29 augustus 2018

Stemmen stedelingen links uit schuldgevoel?

Professor Zef Hemel schrijft op zijn website over een boek dat hij las over de gentrificatie in Parijs. De schrijvers van het boek zijn verbaasd dat de stad meer en meer bevolkt wordt door rijken, maar politiek steeds sterker gedomineerd wordt door linkse partijen. De suggestie wordt gedaan dat dat de nieuwe bourgeois-bohèmes overwegend linkse sympathieën koesteren. Jonge stedelingen lijken met een schuldgevoel te kampen en kopen dit af door links te stemmen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 augustus Lees meer...

Triodos bouwt een kantoor met hout als basismateriaal

Aannemer J.P. van Eesteren is gestart met de bouw van de stabiliserende kern voor het nieuwe kantoor van Triodos Bank in Driebergen. De kern van het gebouw, dat is ontworpen door RAU, bestaat volledig uit hout en is volgens J.P. van Eesteren de waarschijnlijk grootste houten gebouwkern in Nederland. Het gebouw van RAU is ontworpen om zo veel mogelijk hergebruikt te worden als het ooit haar functie verliest.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 augustus Lees meer...

25 augustus 2018

Kan Nederland 24 miljoen inwoners aan?

Demograaf Jan Latten maakt zich zorgen over de snelle bevolkingsgroei in Nederland en de daarmee gepaard gaande veranderingen. Ook dit jaar voorziet hij een toename van 100.000 inwoners, voor een groot deel veroorzaakt door immigratie. Kan onze samenleving dit aan, vraagt Latten zich volgens De Telegraaf af. Want de samenstelling van de bevolking verandert snel. Latten pleit voor een visie op de groei.
Lees het oorspronkelijke artikel.


25 augustus Lees meer...

14 augustus 2018

CBS brengt 'huidskleur' van woonwijken helder in kaart

Het CBS heeft op haar website een applicatie geplaatst waarmee op postcodeniveau de verdeling van autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders te zien is. De laatste groep wordt nog verdeeld in mensen van Westerse en niet Westerse komaf. Aan de kleuren van wijken is eenvoudig te zien in welke wijken veel oorspronkelijke Nederlanders wonen en waar Nederlanders wonen die uit andere landen komen.


14 augustus Lees meer...

5 juli 2018

Platform31 ziet in de energietransitie een kans voor probleemwijken

De nieuwe gemeentelijke colleges willen de transitie naar gasloze woningen vaak starten in wijken waar leefbaarheid en veiligheid problematisch zijn. Dat blijkt volgens Platform 31 uit de diverse coalitieakkoorden die zij bestudeerde. De gemeenten benoemen daarbij echter niet de ambitie om de technische en sociale uitdagingen gecombineerd op te pakken. Ook is niet duidelijk wie de transitie volgens de gemeenten moeten betalen. Dat schrijft de kennis- en netwerkorganisatie op haar website


05 juli Lees meer...

3 juli 2018

Ruim 11% van het Nederlands kantooroppervlak wordt niet gebruikt

De leegstand van kantoren in Nederland is in de eerste helft van dit jaar verder gedaald. Van de beschikbare kantoorruimte staat nu 11,6 procent leeg, het laagste niveau sinds 2007. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 juli Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk