Nieuws over 'Woonomgeving'

1 november 2018

'Fileprobleem oplossen? Meer steden in plaats van meer asfalt.'

Hoogleraar Zef Hemel gaat op zijn weblog in op de snel toenemende hoeveelheid files in Nederland. Er zijn meer auto’s op de weg en alle voertuigen samen leggen meer kilometers af. Er valt volgens hem niet tegenop te asfalteren. Hemel hoort de lobby voor meer asfalt aan, onder meer van het onderzoekbureau van de bouwbranche, het EIB. Hij wijst er op dat het veel verstandiger is om de voorzieningen in Nederland te gaan concentreren. Hij citeert de Franse geograaf Pierre George, die ooit schreef dat spreiden van stedelijke ontwikkeling door de natiestaat buitengewoon onverstandig is, omdat zeer omvangrijke infrastructurele uitgaven gedaan zullen moeten worden om er weer een geheel van te maken. Alleen grootstedelijke concentratie helpt, stelt Hemel 'Je moet, om te beginnen, Amsterdam verdubbelen. Zou Den Haag dit ooit begrijpen?'
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 november Lees meer...

29 oktober 2018

Rijksbouwmeester: 'Optimisme van wederopbouw is weer gerechtvaardigd'

"Zelden is er een generatie geweest met zulke grote en relevante opgaven als nu: klimaatverandering, vergrijzing, vluchtelingenproblematiek en de grenzen waar we tegenaan lopen in de landbouw". Dat zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade in een interview met nu.nl. "Maar hetzelfde optimisme en enthousiasme dat Nederland kenmerkte tijdens de moeilijke wederopbouwperiode, is ook nu weer gerechtvaardigd." Architecten zijn volgens hem bij uitstek de mensen die oplossingen kunnen bedenken voor die uitdagingen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 oktober Lees meer...

28 oktober 2018

Pilot omgevingswet Brinckhorst legt discussie over zeggenschap bloot

Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst wordt via een pilot Omgevingswet getransformeerd tot een woon-werkgebied. Maar wie trekt daarbij aan de touwtjes? De gemeenteraad ging volgens Binnenlands Bestuur vorige maand op de rem staan omdat ze het omgevingsplan te weinig garanties vindt bieden voor de ontwikkeling die de gemeente wenst. ‘Als het aan het college ligt, stellen wij zelfs niet meer de beleidsregels voor de Binckhorst vast. Dat moet anders. Bij de planvorming moet de raad de regels vaststellen: de woningbouwopgave, waarborgen voor sociale en middenhuur, een goeie ov-ontsluiting' zegt fractievoorzitter Martijn Balster van oppositiepartij PvdA.
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

2 oktober 2018

Waarom is voor je deur parkeren zo goedkoop?

Waarom is het zo goedkoop om je auto voor de deur te parkeren, vraagt Jesse Frederik van De Correspondent zich af. Het levert een lelijke stad op, woningnood, milieuvervuiling en horizonvervuiling. Duurde parkeren is volgens hem een oplossing voor vele problemen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


02 oktober Lees meer...

16 september 2018

'De burger weer de baas, ook Amsterdam gaat het meemaken'

Er waait een frisse wind door de wereld en hij komt uit Barcelona, schrijft Zef Hemel in een weblog. Hij doelt op de uitwerking van de burgerbeweging Barcelona En Comú die in 2015 in de Catalaanse hoofdstad de lokale verkiezingen won. Dat veranderde de stad: bewoners willen en nemen er weer zeggenschap. De politiek maakt het mogelijk. Hemel doet het denken aan 'het oude gemeente-socialisme van de legendarische wethouder Floor Wibaut gemengd met een vleugje stadsvernieuwingssocialisme van wethouder Schaefer. Ook in Amsterdam gaan we het meemaken.'
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 september Lees meer...

12 september 2018

Strijd om behoud van laatste biologische akker van Amsterdam

"Wat gaat er gebeuren met de laatste biologische akker van Amsterdam? Blijft het groen, of gaat de grond naar luchthaven Schiphol? Vrijwilligers van een biologische boerderij en een projectontwikkelaar staan lijnrecht tegenover elkaar, meldt het programma EenVandaag.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 september Lees meer...

8 september 2018

Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners

"De gemeente Aalsmeer en Schiphol zijn in onderhandeling over het uitkopen van omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast. Verkennende gesprekken hierover zijn dit voorjaar begonnen. Dat bevestigen Aalsmeer en Schiphol aan EenVandaag.
Lees het oorspronkelijke artikel.


08 september Lees meer...

29 augustus 2018

Stemmen stedelingen links uit schuldgevoel?

Professor Zef Hemel schrijft op zijn website over een boek dat hij las over de gentrificatie in Parijs. De schrijvers van het boek zijn verbaasd dat de stad meer en meer bevolkt wordt door rijken, maar politiek steeds sterker gedomineerd wordt door linkse partijen. De suggestie wordt gedaan dat dat de nieuwe bourgeois-bohèmes overwegend linkse sympathieën koesteren. Jonge stedelingen lijken met een schuldgevoel te kampen en kopen dit af door links te stemmen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 augustus Lees meer...

Triodos bouwt een kantoor met hout als basismateriaal

Aannemer J.P. van Eesteren is gestart met de bouw van de stabiliserende kern voor het nieuwe kantoor van Triodos Bank in Driebergen. De kern van het gebouw, dat is ontworpen door RAU, bestaat volledig uit hout en is volgens J.P. van Eesteren de waarschijnlijk grootste houten gebouwkern in Nederland. Het gebouw van RAU is ontworpen om zo veel mogelijk hergebruikt te worden als het ooit haar functie verliest.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 augustus Lees meer...

25 augustus 2018

Kan Nederland 24 miljoen inwoners aan?

Demograaf Jan Latten maakt zich zorgen over de snelle bevolkingsgroei in Nederland en de daarmee gepaard gaande veranderingen. Ook dit jaar voorziet hij een toename van 100.000 inwoners, voor een groot deel veroorzaakt door immigratie. Kan onze samenleving dit aan, vraagt Latten zich volgens De Telegraaf af. Want de samenstelling van de bevolking verandert snel. Latten pleit voor een visie op de groei.
Lees het oorspronkelijke artikel.


25 augustus Lees meer...

14 augustus 2018

CBS brengt 'huidskleur' van woonwijken helder in kaart

Het CBS heeft op haar website een applicatie geplaatst waarmee op postcodeniveau de verdeling van autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders te zien is. De laatste groep wordt nog verdeeld in mensen van Westerse en niet Westerse komaf. Aan de kleuren van wijken is eenvoudig te zien in welke wijken veel oorspronkelijke Nederlanders wonen en waar Nederlanders wonen die uit andere landen komen.


14 augustus Lees meer...

5 juli 2018

Platform31 ziet in de energietransitie een kans voor probleemwijken

De nieuwe gemeentelijke colleges willen de transitie naar gasloze woningen vaak starten in wijken waar leefbaarheid en veiligheid problematisch zijn. Dat blijkt volgens Platform 31 uit de diverse coalitieakkoorden die zij bestudeerde. De gemeenten benoemen daarbij echter niet de ambitie om de technische en sociale uitdagingen gecombineerd op te pakken. Ook is niet duidelijk wie de transitie volgens de gemeenten moeten betalen. Dat schrijft de kennis- en netwerkorganisatie op haar website


05 juli Lees meer...

3 juli 2018

Ruim 11% van het Nederlands kantooroppervlak wordt niet gebruikt

De leegstand van kantoren in Nederland is in de eerste helft van dit jaar verder gedaald. Van de beschikbare kantoorruimte staat nu 11,6 procent leeg, het laagste niveau sinds 2007. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 juli Lees meer...

29 juni 2018

In de helft van de structurele winkelleegstand kun je ook best wonen

De helft van de winkels die leegstaan kan gevuld worden met woningen. Die conclusie lijkt de Raboabank te trekken in haar 'Transformatieatlas Retail'. Uitgaande van een gemiddeld woonoppervlak van 50 tot 100 m² bvo, biedt dat de mogelijkheid om 7.000 tot 14.000 woningen te realiseren in bestaand stedelijk gebied. “Door het samenbrengen van overschot en tekort kan er een win-winsituatie ontstaan voor zowel de winkel- als de woningmarkt”, aldus de bank volgens de website Stadszaken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

27 juni 2018

Ook de kluswoning wordt te duur

Voor ondernemende kopers zijn klushuizen een inmiddels beproefd middel om de huizenmarkt op te gaan. Maar ook de prijzen voor vervallen panden en oude scholen gaan omhoog. De Volkskrant legt uit waarom dit in meerdere opzichten jammer is.
Lees het oorspronkelijke artikel.
27 juni Lees meer...

26 juni 2018

Wat moeten we met al die alleenstaanden in grote woningen?

Er is veel debat over de één miljoen woningen die er tot 2030 bij moeten komen. Maar realiseren we ons voldoende dat we straks te maken krijgen met een leger alleenwonenden? We leven steeds meer alleen achter onze voordeur en de onderbezetting van woningen groeit. Maar wat moeten we eigenlijk met deze constatering, vraagt Jan Latten van het CBS zich af.


26 juni Lees meer...

22 juni 2018

De overheid wil weer een overzicht van ruimtelijke plannen

De Nieuwe Kaart van Nederland, een landelijke database van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in ons land, wordt nieuw leven in geblazen. Dat meldt Binnenlands Bestuur. Het College van Rijksadviseurs heeft daartoe samen met onderzoeksbureau RIGO en de provincie Zuid-Holland een speciale stichting opgericht die de kaart verder ontwikkelt. Zo hopen de initiatiefnemers meer grip te kunnen krijgen op de ruimtelijke opgaven.
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 juni Lees meer...

20 juni 2018

Hoe help je verwarde mensen?

Woningcorporaties merken dat er in hun complexen steeds meer overlast voorkomt van personen met verward gedrag. Een goede aanpak is nodig om de leefbaarheid op peil te houden en het welzijn van huurders te waarborgen. Maar wie zijn ‘personen met verward gedrag’ eigenlijk? En wat kunnen corporaties doen om deze problematiek op te vangen? Tijdens een themabijeenkomst van Platform 31 de aanwezigen zowel preventieve als curatieve aanpakken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 juni Lees meer...

12 juni 2018

Onderzoek: mix van bewoners is goed voor de wijk

De meerderheid van wijkbewoners in Rotterdam Zuid waardeert de veranderingen door de herstructureringsoperaties van de afgelopen jaren. Wel zijn alle bewoners kritisch over de grote instroom van bewoners met een migratieachtergrond in de sociale huurwoningen. Menging maakt wel degelijk het verschil, constateert wetenschapper André Ouwehand volgens website NUL20 in zijn proefschrift.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juni Lees meer...

11 juni 2018

Gemengde wijken: voor de bewoners hoeft het niet

"Een grote meerderheid van de gemeenten, corporaties en ontwikkelaars willen woonmilieus met veel verschillende leefstijlen en culturen maar de consument stelt daar absoluut geen prioriteit in, blijkt uit onderzoek van ROm/Stadszaken, TU Delft en USP. Demograaf Jan Latten legt aan Stadszaken uit waarom."
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 juni Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk