Nieuws over 'Woonomgeving'

13 februari 2018

'Laat het Rijk de ruimtelijke opgaven weer plannen'

Friso De Zeeuw pleit op de website Gebiedsontwikkeling.nu voor de herinvoer van een 'Rijksplanologische Dienst'. Deze dienst is in 2002 afgeschaft maar een professionele afdeling die op rijksniveau voorstellen doet voor ruimtelijke ontwikkeling wordt volgens de Zeeuw nu node gemist.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 februari Lees meer...

31 januari 2018

Nu we overal bijbouwen, is er de kans om onze steden fors te vergroenen

Het kan verkeren, stelt Jeroen Niemans vast in Trouw: in de zomer van 2010 kondigde de gemeente Amsterdam aan bijna alle plannen voor nieuwbouwprojecten in de stad stop te zetten. "De markt giert naar beneden", constateerde wethouder Van Poelgeest. Hoe anders is de situatie nu. In Amsterdam draaien betonmolens onafgebroken. Niemans roept de nieuwe lichting raadsleden echter op om niet te gaan voor hoge aantallen, maar voor kwaliteit: "Durf keuzes te maken en geef voorrang aan de projecten die echt verschil maken voor de leefbaarheid van onze steden, wijken en dorpen. Een overheid die haar nek uitsteekt voor kwaliteit, bereikt meer dan alleen maar meer woningen."
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 januari Lees meer...

Gemeente mag winkels verplichten tot vestiging in centrum

"Gemeenten mogen kleine winkels verplichten zich in het stadscentrum te vestigen in plaats van op een industrieterrein of winkelgebied voor omvangrijke detailhandel buiten de gemeente. Ze moeten daarvoor wel goede argumenten aanvoeren. Dat blijkt volgens de website gemeente.nu uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.
Lees het oorspronkelijke artikel.
31 januari Lees meer...

27 januari 2018

Test parkeerdruk rondom nieuwbouwproject leidt tot verkeersopstopping

In Berkum staat een appartementencomplex met 29 appartementen gepland. Inwoners verwachten dat de komst van het gebouw een te grote parkeerdruk gaat opleveren, maar de projectontwikkelaar denkt dat er voldoende ruimte beschikbaar is. De omwonenden namen de proef op de som door hun auto's te parkeren. Al snel liep het verkeer vast.
Lees het oorspronkelijke artikel.
27 januari Lees meer...

16 januari 2018

Autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren. Begin 2015 had gemiddeld 1 op de 5 jongeren (18 tot 30 jaar) in de zeer stedelijke gebieden een auto. In niet stedelijke gebieden was dat 2 op de 5. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar het autobezit van jongeren."
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 januari Lees meer...

10 januari 2018

China zet in op de bouw van sponssteden

In het Lingang-district in China zijn de trottoirs bedekt met bomen, tuinen en openbare pleinen vol met plantenbedden. Er wordt gekozen om nieuwe delen van steden uit te voeren als 'sponssteden'. “In een natuurlijke omgeving infiltreert de meeste neerslag in de grond of wordt het opgenomen door oppervlaktewater, maar dit wordt verstoord wanneer er op grote schaal harde bestratingen zijn”, zegt Wen Mei Dubbelaar, directeur van waterbeheer China in Arcadis volgens de website ivvd.nl. Door waterdoorlatend te bouwen moeten problemen met water voorkomen worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.


10 januari Lees meer...

7 januari 2018

Is woningsplitsing de oplossing voor de overspannen woningmarkt?

Een woning splitsen om te verhuren of verkopen, zou een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan betaalbare huizen op de woningmarkt. NU.nl sprak met experts over deze ontwikkeling. Een aandachtspunt blijkt de mogelijke weerstand van omwonenden. Jeroen Lange van architectenbureau studioschaeffer: "Meer bewoners betekent meer fietsen op straat en minder parkeerplekken. Door die parkeerproblemen in bepalende gebieden, mag het splitsen van huizen daar niet meer."
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 januari Lees meer...

3 januari 2018

Onderzoek: kunnen arbeidsmigranten op bedrijventerreinen wonen?

In de regio Noord-Limburg maken arbeidsmigranten acht procent van de beroepsbevolking uit. De gemeenten in Noord-Limburg gaan onderzoeken of ze Polen en andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa kunnen huisvesten op bedrijventerreinen. Als alternatief voor kwalitatief ondermaats geachte bungalowparken en huisvesting tussen gewone Limburgers, die dat liever niet willen. Dat meldt de website Stadszaken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 januari Lees meer...

5 december 2017

Flevoland: liever zonnepanelen op daken dan op landbouwgrond

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft grote moeite met het plan om zonneparken aan te leggen op landbouwgrond. Dit bleek woensdag tijdens een commissievergadering. Gedeputeerde Jaap Lodders wil op maximaal 1000 hectare landbouwgrond zonneparken toestaan, maar dit idee stuit op veel weerstand. Partijen vinden het zonde van de vruchtbare akkers en ze denken dat er voldoende alternatieve locaties te vinden zijn voor zonnepanelen, zoals daken en dijken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 december Lees meer...

21 november 2017

Utrechtse woningcorporaties vrezen voor nóg langere wachtlijsten bij opvang in de wijk

De Utrechtse woningcorporaties vrezen de toekomstplannen van de Utrechtse gemeenten voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ze zeggen dat de wachtlijsten alleen maar langer zullen worden als huidige cliënten van (psychiatrische) instellingen zelfstandig moeten gaan wonen. Ook zijn ze bang voor overlast in de wijk. Individuele gemeenten worden vanaf 2020 zelf verantwoordelijk voor de opvang van bijvoorbeeld daklozen, verslaafden, psychiatrische patiënten en licht verstandelijk gehandicapten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

17 november 2017

Veel naoorlogse stadswijken zijn sociaaleconomisch zwak

De ruim 710 duizend inwoners van stadswijken die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, zitten vaker in de bijstand dan de inwoners van de meeste andere wijken. Zij leven ook vaker rond het sociaal minimum, wonen vaker in een huurwoning en zijn vaker alleenstaand. Dat meldt het CBS in het eerste bericht in een reeks over woonwijken die zijn gebouwd tussen 1945 en 1965.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 november Lees meer...

Het valt reuze mee met de winkelleegstand

Hans van Tellingen, directeur van onderzoeksbureau Strabo, en directeur Onderzoek Gertjan Slob van Locatus, willen gezamenlijk afrekenen met de aanname dat winkelleegstand een nationaal probleem vormt. De leegstand neemt sterk af, schrijven zij volgens de website Shoppermarketing Update. Als er al sprake is van leegstand, dan gaat het om een lokaal probleem. Beide heren zijn volgens de website niet mals in hun oordeel: “Een instituut als CBS brengt aantoonbaar onjuiste informatie naar buiten over dit onderwerp en zaait onnodige paniek met te hoge leegstandscijfers."
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

14 november 2017

Regenwormen gaan Weesp van wateroverlast afhelpen

Na iedere flinke regenbui is het raak: grote diepe plassen in de binnentuinen van een aantal flats in Weesp die vanwege een ondoordringbare kleilaag maar langzaam verdwijnen. Ymere gaat volgens website NUL20 nu tienduizenden regenwormen loslaten om de grond weer luchtig te maken waardoor het regenwater kan wegzakken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 november Lees meer...

9 november 2017

Het Europees hof keurt de 'Rotterdamwet' goed

De gemeente Rotterdam mag mensen met een laag inkomen uit kwetsbare wijken weren. Dat heeft volgens het AD het Europees hof voor de Rechten van de Mens vandaag bepaald in een zaak die door een voormalig inwoonster van de stad was aangespannen tegen deze zogenaamde Rotterdamwet. 
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 november Lees meer...

5 november 2017

Veel Amsterdamse woningen in handen van vermogende beleggers

Het Parool heeft op basis van onderzoek vastgesteld dat inmiddels een op de acht woningen in Amsterdam is opgekocht door beleggers. Die verhuren die deze woningen, veelal opgedeeld in kleinere appartementen, weer. Eén van deze groot-eigenaren is prins Bernhard. Wethouder Laurens Ivens zegt dat de opkomst van investeerders op de Amsterdamse woningmarkt 'heel ongewenste effecten heeft'. Hij komt begin volgend jaar met maatregelen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 november Lees meer...

3 november 2017

De leegstand op het platteland is straks groter dan van die van kantoren en winkels

Herbestemmen of slopen. Dat zijn de oplossingen voor de groeiende leegstand van agrarische gebouwen. Zo niet, dan staat in 2030 de helft van alle vrijkomende gebouwen leeg. Daarmee is die leegstand groter dan op de kantoren- en winkelmarkt. Dat stelt de NVM in een studie schetst de zij 'duurzame opties voor een vitale toekomst van het Nederlandse buitengebied. Website nieuweoogst.nl bericht er over.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 november Lees meer...

31 oktober 2017

Steden hebben behoefte aan een binnenstedelijke VINEX

In de steden moeten snel meer woningen worden gebouwd. Het is volgens Amsterdam, de andere drie grote steden, de 32 middelgrote gemeenten, VNG, IPO, Bouwend Nederland en de organisaties van beleggers (IVBN) en ontwikkelaars (NEPROM) tijd voor een soort van binnenstedelijk VINEX. Samen willen de betrokken partijen de bouw zo goed als mogelijk te versnellen. Samenwerking is dan het toverwoord, blijkt uit een bericht van website NUL20.
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 oktober Lees meer...

29 oktober 2017

Klusflat Bijlmer grote winnaar Dutch Design Awards

De flat Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmermeer is de grote winnaar van de Dutch Design Awards geworden. Dat meldt Het Parool. Het project, waarin de bewoners zelf hun appartement verbouwen, werd beloond met de Future Award. Volgens het juryrapport geeft het project 'een positief en helder signaal af dat community building toekomst heeft'. ,,Deze aanpak biedt kansen voor de enorme hoeveelheid vergelijkbare opgaven in binnen- en buitenland."
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 oktober Lees meer...

Gaat woonminister de wet bouwtoezicht en omgevingswet gelijkschakelen?

Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening vallen met Rutte III weer onder één ministerie. Kajsa Ollongren, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken krijgt de regie. Cobouw speculeert dat twee majeure wetten, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wel eens tegelijkertijd in zullen gaan nu er één minister verantwoordelijk is voor de invoering.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 oktober Lees meer...

25 oktober 2017

'De nieuwe omgevingswet plaveit de weg voor ad hoc regelgeving'

De omgevingswet die in 2019 moet worden ingevoerd kan de burger nog machtelozer maken ten opzichte van de een-tweetjes tussen lokaal bestuur en de vastgoed-, grond en bouwmarkt. Dat schrijft Frans Soeterbroek op de website socialevraagstukken.nl. De wet is er op gericht om initiatieven van marktpartijen te honoreren en weerstand tegen plannen weg te nemen. De nieuwe wet maakt het eenvoudig voor gemeenten om af te wijken van hun eigen vastgestelde omgevingsvisies en bestemmingsplannen en beperkt volgens Soeterbroek de zeggenschap van burgers en gemeenteraad.
Lees het oorspronkelijke artikel.
25 oktober Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk