Nieuws over 'Woningmarkt'

17 november 2018

Hoe zijn die torenhoge prijzen van koopwoningen eigenlijk ontstaan?

Tot begin van dit decennium vonden de banken een aflossingsvrije hypotheek nog een goed idee. Nu is er ineens de campagne 'aflossingsblij' van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): kennelijk moeten klanten snel van die eerder zo veilig geachte aflossingsvrije hypotheek af. Arno Wellens legt op Follow The Money uit wat er veranderd is: de banken krijgen door dat de prijsstijgingen vooral veroorzaakt zijn door toegenomen financieringsmogelijkheden en los staat van vraag en aanbod. Wellens stelt dat de huizenmarkt een illusie is geworden: 'Zij is vervangen door een financiële markt, die het soms makkelijker en soms moeilijker maakt om met geleend geld te gokken op het dak boven andermans hoofd.'
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

Liegen loont: huizenprijzen gaan stijgen bij goed nieuws


De Rabobank heeft onderzocht wat de invloed is van berichtgeving over de woningmarkt op de prijsontwikkeling. Uit studies over buitenlandse huizenmarkten blijkt dat goed nieuws over de woningmarkt gepaard gaat met stijgende woningprijzen. De Rabobank onderzocht of dat ook in Nederland zo werkt. Haar analyse toont aan dat ook in Nederland het sentiment in media een voorspellende waarde heeft voor toekomstige prijzen en transacties.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

Ruim één op de zes bijna-dertigers woont nog thuis
Jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar wonen steeds langer bij hun ouders thuis. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat en het CBS. Vorig jaar woonden 42 procent van de late twintigers in de EU nog thuis, in 2010 was dat 38 procent. Ook in Nederland is het aantal 25- tot 30-jarigen dat nog bij de ouders woont gestegen. Bijna een op de vijf (18 procent) van deze groep woont nog niet op zichzelf. In 2010 was dit 14 procent. Dat jongeren langer thuis blijven wonen, kan verschillende oorzaken hebben zoals studieschulden, werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

13 november 2018

Vooral vijftigers kiezen voor een rentevaste periode van 30 jaar


De mogelijkheid om je hypotheekrente voor de maximale dertig jaar vast te zetten, rukt verder op. Dat schrijft De Telegraaf. Bijna een kwart van alle huizenkopers kiest voor extreme financiële zekerheid, en neemt daarbij de iets hogere maandlasten en soms strenge voorwaarden op de koop toe. Volgens Hypotheekshop zijn vooral twintigers en vijftigers erg gecharmeerd van het idee om dertig jaar lang dezelfde hypotheekrente te hebben. Voor die laatste groep betekent een lange rentevaste periode financiële zekerheid tot ver na de pensioendatum. Voor veel vijftigers is het ook de laatste keer dat ze een hypotheekcontract kunnen sluiten zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met hun (toekomstige) pensioeninkomen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 november Lees meer...

12 november 2018

VVD wil pilot om studenten, migranten en statushouders sober te huisvestenVVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wil dat het kabinet volgend jaar samen met gemeenten en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) pilots ontwikkelt om meer prefab- en andere flexibele woningen op te zetten. Dat schrijft De Volkskrant. Naast statushouders kunnen er ook andere ‘spoedzoekers’, zoals studenten en arbeidsmigranten, worden ondergebracht. Als de proeven slagen, moet er in 2020 ‘een nieuwe stimuleringsregeling’ komen, als het aan de VVD’er ligt.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 november Lees meer...

10 november 2018

Minder nieuwe woningen uit transformatieIn 2017 zijn er 7.570 nieuwe woningen ontstaan door transformatie van kantoren en maatschappelijk vastgoed. Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van gegevens van het CBS. Het aantal is minder dan in de twee voorafgaande jaren toen respectievelijk 7.825 (2015) en 8.095 (2016) woningen op deze manier werden gerealiseerd. Meer dan de helft is kleiner dan 50 vierkante meter. In negen op de tien gevallen betreft het huurwoningen. Ze worden voornamelijk bewoond door jonge eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen, waaronder een aanzienlijk aantal studenten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

De krappe woningmarkt zorgt voor minder babygeboorten onder millennialsVorig jaar bereikte het geboortecijfer, het gemiddeld aantal geboorten per vrouw, in Nederland een dieptepunt van 1,6, vooral doordat twintigers en begin-dertigers minder kinderen krijgen. Hoogleraar Jan Latten vraagt zich af of ze de achterstand binnenkort gaan inhalen. Hoewel het modelmatig lastig aan te tonen is, zetten vergelijkbare samenhangen en omstandigheden hem op het spoor dat het gebrek aan betaalbare gezinswoningen leidt tot dalende kindertallen. Dat schrijft hij op de website Stadszaken.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

Het kabinet wil een einde maken aan woekerhurenGemeenten moeten de mogelijkheid krijgen extreme huurstijgingen in de vrije sector aan banden te leggen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dat mogelijk maken met de woz-waarde als richtsnoer. Ze komt daarmee volgens website Binnenlands Bestuur tegemoet aan een breedgedragen roep uit de Tweede Kamer.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

De liberaliseringsgrens gaat na drie jaar stilstand weer omhoogVanaf 2019 wordt de liberalisatiegrens en daarmee de maximale gereguleerde huur weer jaarlijks geïndexeerd. Dat schrijft de website NUL20. De afgelopen drie jaar was deze bevroren op afgerond 711 euro. De nieuwe grens wordt 720,42 euro. Dat staat in de circulaire van het Ministerie BZK waarin alle aangepaste parameters van de huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen voor 2019 worden vermeld.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

De huizenbouw komt ernstig in de knelDit jaar zijn weer minder woningen gebouwd dan in 2017, en het einde van de ellende is nog (lang) niet in zicht. Ook het aantal afgegeven bouwvergunningen holt achteruit. ,,Ik kan hier maar één conclusie uit trekken: er komt de komende jaren nóg minder nieuwbouw'', waarschuwt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer in het AD.
Lees het oorspronkelijke artikel.

10 november Lees meer...

8 november 2018

Jarenlang overheidsbeleid leidt tot de terugkeer van achterstandwijken

De achterstandswijken zijn terug. De tweedeling neemt toe, mensen met allerlei persoonlijke problemen blijven achter in wijken waar gezinnen vertrekken. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder op de website van de koepelvereniging, in reactie op een onderzoek van RIGO Research en Advies. Daaruit blijkt dat de leefbaarheid verslechtert in buurten met veel sociale huurwoningen. RIGO geeft hiervoor twee oorzaken. Jarenlang overheidsbeleid heeft de sociale huursector kleiner gemaakt en beperkt tot de laagste inkomens. In de afgelopen periode is het aantal plekken in zorgcomplexen en GGZ-instellingen ook sterk gedaald, waardoor cliënten (deels noodgedwongen) op zichzelf wonen. Zij zijn vrijwel altijd aangewezen op de goedkoopste sociale huurwoningen en deze liggen vaak in eenzijdige buurten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
08 november Lees meer...

Wonen in de sociale huursector begint op een stoelendans te lijkenDe sociale huursector is verworden tot een stoelendans, waarbij stoel na stoel na stoel wordt weggehaald. Dat stelt stadsgeograaf Cody Hochstenbach in een column op zijn website. Bereid op lokaal en landelijk niveau veroorzaakt volgens hem dat mensen met een laag of middeninkomen vast komen te zitten in hun woning. Er zijn immers geen fatsoenlijke en betaalbare alternatieven meer te vinden. Volgens Hochstenbach vindt er in Amsterdam een suburbanisatie van armoede naar regiogemeenten plaats.
08 november Lees meer...

7 november 2018

160.000 kanslozen op de woningmarkt verblijven op vakantieparken

Zeker 160.000 mensen zijn voor onderdak aangewezen op vakantiehuisjes en caravans op verloederde recreatieparken. Dat blijkt uit een berekening die adviseurs van bureau ZKA Leisure Consultants op verzoek van het FD heeft gemaakt. De intensieve bewoning - vergelijkbaar met het aantal bewoners van de gemeente Haarlem - bemoeilijkt het 'nationaal actieplan' om een einde te maken aan illegale bewoning, criminaliteit en verpaupering op honderden vakantieparken en campings. De bewoners bestaan uit arbeidsmigranten, maar ook uit vele Nederlands die er niet in slagen een betaalbaar huis te vinden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

Toezichthouder woningcorporatie gaat investeringen in leefbaarheid kritischer volgenDe Autoriteit woningcorporaties, toezichthouder op de corporaties, gaat scherper toezien op de uitgaven die woningcorporaties doen in het kader van leefbaarheid. De Aw kondigt geen nieuwe maatregelen af, maar gaat de Woningwet strikter volgen. Daarin staat dat investeringen in leefbaarheid alleen mogen als ze onderdeel zijn van de prestatieafspraken die corporaties jaarlijks met gemeenten maken. Dat schrijft corporatiekoepel Aedes op haar website.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

Het durfkapitaal vertrekt weer uit de Nederlandse huurmarkt


Opportunistische investeerders die rond 2014 groot in Nederlandse huurwoningen investeerden verkopen hun portefeuilles weer. De woningprijzen en -huren zijn zo hard gestegen de afgelopen jaren dat ze hun rendementseisen van boven de 10% ruimschoots hebben gehaald, en vaak jaren eerder dan gepland. Dus vertrekken ze. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Voor huurders is de komst van de nieuwe stroom beleggers vaak goed nieuws. Institutionele beleggers als pensioenfondsen zijn vaak geneigd meer te doen aan onderhoud en meer te investeren in de relatie met huurders.
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

3 november 2018

Beleggers voeren levendige handel in Amsterdamse huurwoningen

Opnieuw verkoopt een buitenlandse belegger een grote portefeuille met Nederlandse woningen, waaronder sociale huurwoningen. Dat schrijft de Volkskrant. Het Amsterdamse Orange Capital Partners, dat honderden miljoenen investeerde voor onder andere een Amerikaanse pensioenbelegger, verkoopt 1.400 Amsterdamse woningen in een keer. Volgens Orange Capital is de verkoop geen teken dat de Amsterdamse huizenmarkt op haar top zit, maar wilden de Amerikanen hun investeringswinst verzilveren.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 november Lees meer...

'Amsterdam moet bouwen om middenklasse te behouden'De populariteit van steden, Amsterdam voorop, heeft een keerzijde. Hoogopgeleid en welvarend verdringen de midden- en onderklasse. Wat te doen? Meer bouwen, zegt stedelijk econoom Edward Glaeser tegen het FD. ‘Dat beperkt niet alleen de verdringing, maar creëert ook banen.’
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 november Lees meer...

Knot is bezorgd over de onstuimigheid van de woningmarkt

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen over het onstuimige karakter van de Nederlandse economie. Dat wordt vooral veroorzaakt door de instabiliteit op de woningmarkt. Dat zei Knot volgens het FD tijdens De Nederlandse Economendag. Om meer rust op de markt te brengen, bepleit Knot verdere beperking van de fiscale voordelen voor de woningbezitter zodat deze ‘meer neutraal’ worden ten opzichte die voor huurders.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 november Lees meer...

Makelaarsland ziet een daling van het aantal woningbezichtigingen

Het aantal bezichtigingen van te koop staande woningen geeft volgens Makelaarsland de snelste en meest actuele indicatie over de stemming op de huizenmarkt. De grootste makelaar van Nederland constateert een scherpe daling van het aantal aangevraagde bezichtigingen op haar woningen. Zes maanden geleden werden er gemiddeld 13,8 bezichtigingen per woning aangevraagd, in oktober waren dit er beduidend minder: 11,6. Het aantal zit daarmee daarmee onder het niveau van 2015.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 november Lees meer...

1 november 2018

Niet alle huizen verkopen makkelijk

Het Eindhovens Dagblad laat huiseigenaren aan het woord die hun woning al lang te koop hebben staan. De gekte op de woningmarkt is zo groot dat woningen als warme broodjes over de toonbank gaan. Toch zijn er nog steeds huizen waar kopers met een grote boog omheen lopen. De oorzaak wordt in het artikel helder: de woningen staan niet op de juiste locatie. Hoe verder weg bij de steden, hoe moeilijker het is.
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 november Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk