Nieuws over 'Woningmarkt'

16 juli 2018

Advies voor mensen die woningmarkt betreden: ‘Begin niet als starter’

Het is woningmarktdeskundige Fiona te Haag een doorn in het oog: mensen die als starter de woningmarkt betreden. Aan de website De Speld vertel zij waarom: “We weten allemaal dat vooral starters moeilijk een woning kunnen kopen. Dan denk ik: waarom begin je dan zo? Verkoop eerst gewoon een huis met een paar ton overwaarde!”"
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 juli Lees meer...

14 juli 2018

'De huizenprijzen blijven gewoon nog 20 jaar stijgen'

Welke grafiek je ook bekijkt, de huizenmarkt gaat volgens RTL-Z als een dolle. Maar hoe zit het met de lange termijn? Wat doen de huizenprijzen tussen nu en 2038? Volgens Peter van Zadelhoff staan alle seinen op groen voor langdurige stijging, want de vraag stijgt, het aanbod stijgt minder snel en de rente blijft altijd laag.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 juli Lees meer...

12 juli 2018

Een derde van de Nederlanders wil in deze markt geen huis kopen

Een derde van de Nederlanders vindt de huidige omstandigheden om een woning te kopen niet gunstig, blijkt uit de Eigen huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt meet. Belangrijkste reden: huizen zijn te duur. Ook het gebrek aan keuze in het aanbod van woningen dempt de stemming. Deze twee ontwikkelingen zetten de woningmarkt steeds meer onder druk. Toch oordeelt de potentiële woningkoper nog wel positief: de indicator staat op 10, nog net boven het neutrale punt van 100. Vorig jaar stond de indicator op 113 punten.
Lees het oorspronkelijke artikel.


12 juli Lees meer...

Een derde van huizen wordt boven de vraagprijs verkocht

Een derde van de verkochte huizen is in het tweede kwartaal van 2018 boven de vraagprijs verkocht. Niet eerder gebeurde dat zo vaak. Dat zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma volgens RTL-Z bij de presentatie van de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars over het tweede kwartaal van dit jaar.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 juli Lees meer...

De NVM verwacht dat de huizenprijzen nog flink stijgen

De NVM verwacht dat de gemiddelde huizenprijs nog flink blijft door stijgen. Het gemiddelde bedraagt nu € 288.000,- en dat zal volgens de NVM begin 2019 boven de € 300.000,- zijn. Dat schrijft zij bij de presentatie van de woningmarktcijfers in het tweede kwartaal.

Het aantal verkopen is voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. In vergelijking met een jaar eerder zijn 10,6% minder bestaande koopwoningen verkocht. De prijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 2de kwartaal 2018 met 10,4% toegenomen.


12 juli Lees meer...

CBS en Kadaster vinden de huizencijfers van de NVM niet zuiver

De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is geen zuivere indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Dat schrijft het CBS op haar website bij de publicatie van haar kwartaalcijfers over de koopwoningmarkt. Zij publiceert deze - voor het eerst - op dezelfde dag als de NVM. 

De NVM gebruikt wel de gemiddelde verkoopprijs voor haar kwartaalberichten. Volgens het CBS is de gemiddelde  verkooprijs geen zuivere indicator omdat het type woningen dat in een kwartaal wordt verkocht (bijvoorbeeld appartementen of villa’s) niet steeds gelijk is. De prijsindex van het CBS, samen met het Kadaster, is een weergave van de prijsontwikkeling waarbij wel is gecorrigeerd voor verschillen in woningkenmerken.

Uit de index van het CBS en het Kadaster blijkt dat woningen in het eerste kwartaal 2018 gemiddeld 9,3% duurder zijn geworden dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijs van nieuwbouwwoningen steeg wat harder. In vergelijking tot andere Europese landen worden huizen hier sneller duurder, zo blijkt uit de cijfers.12 juli Lees meer...

11 juli 2018

Syntrus Achmea ziet geen bubbelvorming op de woningmarkt in grote steden

De prijzen op de woningmarkt stijgen al ruim twee jaar flink. Volgens econoom Leo van den Heuvel (Syntrus Achmea) is er echter in de grote steden geen sprake van bubbelvorming. De snel stijgende prijzen zijn te verklaren uit de schaarste van het aanbod en uit demografische veranderingen, schrijft hij op de website MeJudice.
Lees het oorspronkelijke artikel.


11 juli Lees meer...

Honk: 'Het einde van de hausse op de koopwoningmarkt is in zicht'

De koopwoningmarkt is booming, maar aan de tijd van onstuimige prijsstijgingen komt duidelijk een einde. Dat blijkt uit een analyse van Honk na het eerste half jaar van 2018. Het aantal te koop staande woningen neemt - na jaren van daling - niet meer verder af. Het aantal woningverkopen daalt wel. Prijzen stegen op jaarbasis nog wel, maar de afgelopen maanden trad in meerdere segmenten van de woningmarkt een duidelijke afvlakking op. Honk zet de belangrijkste ontwikkelingen op de koopwoningmarkt op een rijtje.Het aanbod van beschikbare woningen blijft gelijk, maar het aantal verkopen daalt 
Het aanbod van te koop staande woningen daalde de afgelopen jaren sterk: de markt zou ‘droogkoken’. Maar inmiddels loopt het aantal weer voorzichtig op. Het aantal aangeboden woningen op Funda is aan het einde van het half jaar 85.000 en dat is het hoogste aantal in 2018. Opvallend is dat het toegenomen aanbod niet leidt tot meer verkopen: in het afgelopen kwartaal werden ruim 57.000 woningen verkocht, dat is ruim 6% minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De afname wordt vooral veroorzaakt door de dalende verkoop van appartementen. Het aantal op jaarbasis daalde met 10% en deze afname deed zich het hele jaar voor. De verkoopdaling van eengezinswoningen is later ingezet: de piek lag in december 2017 en de daling is inmiddels 3%.

Huizen staan gemiddeld ook weer iets langer te koop. Het percentage van nieuw aanbod dat na een half jaar nog te koop staat groeit van 42% begin 2018, naar 50% nu.

De gemiddelde verkoopprijs stijgt niet meer 
De gemiddeld verkoopprijs van een verkochte woning – berekend over de periode van een jaar - neemt niet meer toe. Volgens Honk was de gemiddelde koopsom in het afgelopen jaar € 286.000,-, iets lager dan de meting in het eerste kwartaal van 2018.

Vergeleken met een jaar eerder ligt de gemiddelde verkoopprijs wel fors hoger: bijna 9%. De stijging is met name het gevolg van een toenemend aandeel van luxere woningen in de verkoopcijfers. Die trekken de gemiddelde prijs omhoog.  Dit terwijl de prijzen van die luxe woningen overigens niet meer stijgen: huizen met tuin zijn in het eerste half jaar even duur gebleven, vrijstaande woningen werden zelfs wat goedkoper.

Goedkope appartementen stijgen nog snel in prijs 
Aan de onderkant van de markt is nog wel ruimte voor prijsgroei. Met name de relatief goedkope appartementen – overwegend te vinden in de wederopbouwwijken - stijgen sterk in prijs. Zo'n appartement is nu ongeveer 10% duurder dan een jaar geleden. Ook tussenwoningen, het meest verkochte woningtype in Nederland, worden nog geleidelijk duurder. De koopsom van een reguliere tussenwoning bedroeg het afgelopen jaar gemiddeld 233.000,-, een stijging van 7% t.o.v. een jaar geleden. De verkoopsnelheid is hoog, maar stijgt niet meer: ze bedraagt het eerste half jaar van 2018 gemiddeld ongeveer drie en een halve maand.

Amsterdam stabiliseert. 
Het meest verkochte woningtype in Amsterdam, de bovenwoning van ca. 60 m2, stijgt nauwelijks nog in prijs. Voor zo'n woning in het afgelopen half jaar gemiddeld € 325.000,- betaald. De theoretische verkooptijd is zeer hoog (2 maanden) maar ook stabiel.
In andere grote steden stijgen de gemiddelde huizenprijzen nog wel sterk, maar neemt het aanbod toe en het aantal verkopen af. Woningen staan weer iets langer te koop. Dit wijst er op dat ook hier de prijsstijgingen afvlakken.

Meer bouwen is mogelijk als er meer productiecapaciteit zou zijn 
Meer woningen bouwen wordt door velen gezien als een oplossing voor de hoge prijzen op de huur- en koopmarkt. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen ligt hoog, maar is in het eerste half jaar van 2018 wel afgenomen. Uit cijfers van de NVB en van Funda blijkt dat rond de jaarwisseling de hoogste verkoopaantallen werden gehaald, leidend tot gemiddeld 3.000 woningverkopen per maand. Momenteel worden ongeveer 2.900 nieuwe woningen per maand verkocht. In de markt is de opvatting dat er genoeg planvoorraad en vraag is voor een hogere productie, maar dat de aannemers en leveranciers van materialen de productie niet kunnen bijbenen.

Het Energielabel speelt geen rol van betekenis bij aankoop van een woning 
Ondanks alle ophef over gasloos bouwen in het afgelopen half jaar is nog niet te zien dat woningkopers dit laten meewegen in hun aankoopkeuze. Sterker nog: juist woningen met een (slecht) G-label (de eerder genoemde goedkope wederopbouwappartementen) zijn in het afgelopen jaar relatief vaker verkocht dan in het jaar ervoor. Gemiddeld heeft een verkochte woning een C-label.

Een huis als belegging wordt minder aantrekkelijk. Dit geeft weer kansen voor starters. 
Uit de hypotheekcijfers van HDN blijkt dat het aandeel van jongeren onder de 30 op de hypotheekmarkt ten opzichte van vorig jaar kleiner is. Het dieptepunt lijkt daarin echter bereikt: sinds maart 2018 neemt het aandeel hypotheekaanvragen voor jongeren weer toe. Honk vermoedt - ingegeven door geluiden uit de markt - dat dit komt omdat beleggers de interesse in de woningmarkt aan het verliezen zijn. De aankoopprijzen van woningen zijn fors opgelopen, waardoor instappen minder interessant wordt. Bovendien gloort er het komend jaar weer wat perspectief op een oplopende spaarrente. Een belegger kan dan zonder veel gedoe weer zijn geld weer op andere manieren stallen.
Voor starters zijn de kansen overigens nog verre van goed: momenteel is 17,5% van de hypotheekaanvraag afkomstig van jongeren onder de 30, drie jaar geleden was dit nog 21%.

NHG wordt minder relevant 
De populariteit van een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is structureel tanend. Het aandeel van de verzekerde hypotheken lag 3 jaar geleden nog rond 54%, nu wordt nog 34% van de hypotheken met NHG afgesloten. Dat komt deels doordat steeds meer woningen buiten de kostengrens van de NHG vallen. Maar ook onder de kostengrens (€265.000,),- neemt de belangstelling jaarlijks af, blijkt uit cijfers van de stichting die de garantie verkoopt. Zij wijst er op dat de kosten van de verzekering niet meer meegefinancierd kunnen worden bij de aankoop van de woning. De overwegend jonge klanten moeten er dus voor gespaard hebben. Overigens ligt het totale aantal hypotheekaanvragen (wel en geen NHG) structureel wel 35% hoger dan drie jaar geleden. Het totale volume van NHG-hypotheken nam daarom per saldo in 3 jaar maar met ca. 10% af.
11 juli Lees meer...

10 juli 2018

Eigen Huis vindt verduurzamen leuk zolang het vrijblijvend is

Vereniging Eigen Huis benadrukt bij de presentatei van het Klimaatakkoord dat het belangrijk is dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig bij woningbezitters worden neergelegd en dat de woonlasten gelijk blijven. Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. ‘Het moet gaan om stimuleren in plaats van verplichten, zegt de VEH directeur Cindy van de Velde volgens Binnenlands Bestuur in reactie. ‘De VEH is tegen dwingende verplichtingen die zorgen voor gevoelens van onrust en het draagvlak voor de verduurzaming ondermijnen’, aldus Van de Velde.10 juli Lees meer...

6 juli 2018

Woningbezitter gaat gasloos wonen zelf betalen

In 2021 moet iedereen horen of en wanneer zijn wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Dat staat volgens de NOS in het Klimaatakkoord dat Ed Nijpels binnenkort aan minister Wiebes gaat aanbieden. De onderhandelaars van het akkoord willen dat huizenbezitters hun woningen vervolgens op vrijwillige basis zelf gaan verduurzamen. Wie dat niet uit eigen middelen kan, wordt 'verleid' met een schuld: de maatregelen die nodig zijn kunnen gefinancierd worden in de vorm van een gebouwgebonden hypotheek. Dit is een lening die niet gekoppeld is aan de eigenaar maar aan het huis, zodat deze kan meeverhuizen bij verkoop van het huis. De onderhandelaars willen in eerste instantie de huiseigenaren verleiden, maar na 2030 kan de overheid een verduurzamingsrenovatie ook verplichten.
Het akkoord wordt na de zomer in de Tweede Kamer besproken en kan dan later dit jaar door het kabinet worden bekrachtigd.


06 juli Lees meer...

5 juli 2018

ABN Amro: 'Langer een lage rente leidt tot duurdere huizen'

Huizen worden nog duurder in 2018 en 2019 dan ABN AMRO eerder dacht. De bank stelt de verwachte stijging voor 2018 bij van 8 tot 8,5 %. In 2019 denkt de bank dat de gemiddelde huizenprijs nog eens 8% hoger komt te liggen. Reden voor deze sombere voorspelling is dat de bank verwacht dat de rente door de ECB langer laag gehouden wordt, onder meer vanwege nieuwe economische onzekerheid. Dat schrijft de website Vastgoed Actueel.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 juli Lees meer...

3 juli 2018

Steeds meer bewoners vier grote steden verlaten hun stad

Steeds meer mensen verlaten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag om te gaan wonen in de kleinere omliggende steden. Dit blijkt uit onderzoek van het Kadaster naar het verhuisgedrag van bewoners uit de vier grote steden. De groei van het aantal woningverkopen in de vier gemeenten lag vanaf 2017 onder die van de rest van Nederland.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 juli Lees meer...

De huizenprijzen in grote wereldsteden dalen: ook in Amsterdam?

In Londen, Stockholm en Sydney zijn de huizenprijzen weer gedaald. Omdat prijzen in grote steden vaker hetzelfde patroon volgen, kan dit ook in Amsterdam gebeuren, voorziet het Parool. Volgens de krant kan de overheid er met maatregelen aan bijdragen dat - net als in de genoemde steden - de prijzen gaan dalen. "
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 juli Lees meer...

29 juni 2018

In de helft van de structurele winkelleegstand kun je ook best wonen

De helft van de winkels die leegstaan kan gevuld worden met woningen. Die conclusie lijkt de Raboabank te trekken in haar 'Transformatieatlas Retail'. Uitgaande van een gemiddeld woonoppervlak van 50 tot 100 m² bvo, biedt dat de mogelijkheid om 7.000 tot 14.000 woningen te realiseren in bestaand stedelijk gebied. “Door het samenbrengen van overschot en tekort kan er een win-winsituatie ontstaan voor zowel de winkel- als de woningmarkt”, aldus de bank volgens de website Stadszaken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

Overspannen woningmarkt leidt niet tot schrappen van het voorbehoud financiering

Kopers in een gespannen woningmarkt zien niet vaker af van een voorbehoud van financiering dan kopers op een ontspannen huizenmarkt. Dat concludeert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken volgens de website am:web uit een onderzoek dat ze liet uitvoeren naar afspraken rondom de woningaankoop. Ze wil dat consumenten beter geïnformeerd worden over het koopproces.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

CBRE: 'Ambitie van het Amsterdamse college zit beleggers in de weg'

De plannen van het nieuwe Amsterdamse college voor betaalbare en duurzame woningen hebben een averechts effect, Door de woningmarkt te veel regels op te leggen, haken beleggers af. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedadviseur CBRE, een vastgoedadviseur dat met name beleggers als opdrachtgevers heeft. Het bedrijf verwacht dat het tekort aan huizen zal groeien, waardoor prijzen en huren verder stijgen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

27 juni 2018

Nog niet overal zijn de huizenprijzen van 2008 terug

Nederlandse huizenprijzen hebben afgelopen jaren record na record gebroken, om in mei 2018 op het hoogste niveau ooit te belanden. Dat betekent: we zijn terug bij het piekniveau dat in 2008 werd bereikt. Maar de huizenmarkt is bij uitstek een markt waar plaatselijke verschillen van groot belang zijn. Nederland telt nog zat regio’s waar de huizenprijzen onder het topniveau van 2008 liggen, laat Business Insider zien.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 juni Lees meer...

Wat Nederland van de Amerikaanse huisuitzettingen kan leren

Volgens Cody Hochstenbach staat overal ter wereld het recht op betaalbaar en degelijk wonen onder druk. Woningen zijn verworden tot handelswaar, verdienmodel en pinautomaat voor de bezittende klasse. Pandjesbazen, speculatieve beleggers en woningbezitters kunnen flink met hun woning – of woningportfolio – verdienen. Aan de onderkant delven de armen, benadeelden en ongelukkigen het onderspit. Zij worden geconfronteerd met intense woononzekerheid. Hochstenbach kijkt naa de situatie in Amerika en bezit wat Nederland ervan kan leren in een bijdrage op sociale vraagstukken.nl.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 juni Lees meer...

26 juni 2018

Wat moeten we met al die alleenstaanden in grote woningen?

Er is veel debat over de één miljoen woningen die er tot 2030 bij moeten komen. Maar realiseren we ons voldoende dat we straks te maken krijgen met een leger alleenwonenden? We leven steeds meer alleen achter onze voordeur en de onderbezetting van woningen groeit. Maar wat moeten we eigenlijk met deze constatering, vraagt Jan Latten van het CBS zich af.


26 juni Lees meer...

24 juni 2018

Het was nog nooit zo duur om in Nederland een huis te kopen

De gemiddelde prijs van een verkochte woning was nog nooit zo hoog als in mei 2018. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de huizenprijzen tot boven de piek van augustus 2008. Dat schrijft het Parool.
Lees het oorspronkelijke artikel.


24 juni Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk