Nieuws over 'Woningmarkt'

21 november 2017

Grootste prijsstijging koopwoningen sinds begin 2002

Bestaande koopwoningen waren in oktober 8,2 procent duurder dan in oktober 2016. Dit is de grootste prijsstijging in bijna 16 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. het hoogste niveau ooit is gehaald in 2008. Dit niveau is nog niet gehaald.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

Steeds minder starters weten hypotheek te bemachtigen

Door de stijgende woningprijzen en aangescherpte leennormen kunnen steeds minder starters een koopwoning bemachtigen. Het aantal hypotheken dat in het derde kwartaal is verstrekt aan beginners op de woningmarkt daalde met 7% ten opzichte van een kwartaal eerder, terwijl het totaal aantal hypotheekaanvragen juist sterk is gestegen in deze periode. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van adviesbureau IG&H.
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 november Lees meer...

Rabobank verwacht geen verdere groei van woningverkopen

Met meer dan 61.000 verkochte woningen in het derde kwartaal, werd 1,1% meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Waarschijnlijk is het de laatste keer dat de Nederlandse woningmarkt een verkooprecord claimt, zegt Rabobank. Het is volgens de bank vooral het dalende aanbod dat de verkopen afremt.
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 november Lees meer...

Starters lenen gemiddeld ruim 230 duizend euro voor hun huis

Volgens cijfers van onderzoeksbureau IG&H Consulting & Interim kwam de gemiddelde hypotheeksom de afgelopen maanden uit op 287.000 euro. Dat betekende een stijging met 2 procent in vergelijking met voorgaand kwartaal en een nieuw record. Vooral voor starters is het door de oplopende huizenprijzen lastig om de koopwoningmarkt te betreden. De gemiddelde hypotheeksom voor die groep kwam uit op 232.000 euro, 3 procent meer in vergelijking met voorgaande meetperiode.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

Studentensteden slaan alarm om betaalbaarheid kamers

"Twaalf grote studentensteden trekken aan de bel bij minister Kajsa Ollongren (BZK) omdat zij vinden dat huisjesmelkers die studenten uitknijpen niet hard genoeg kunnen worden aangepakt. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) heeft de brief vandaag aan Ollongren, tot voor kort zijn collega in Amsterdam, gestuurd. „Wij willen dit probleem graag aankaarten en samen met het Rijk zoeken naar een oplossing”, aldus Ivens, die stelt dat betaalbaarheid van studentenwoningen nog altijd een groot probleem is."
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

Politici zijn aan zet om problemen huizenmarkt op te lossen

Torenhoge huizenprijzen in de stad, gebrekkig aanbod en een berg hypotheekschulden: politici moeten meer doen om de huizenmarktproblemen op te lossen. Dat zeggen twee hoogleraren tegen het NRC. Volgens een van hen, Peter Boelhouwer, heeft vorige woonminister Stef Blok mazzel gehad „Zijn hervormingen hebben achteraf goed uitgepakt. Omdat de rente is gaan dalen, vielen de effecten van zijn beleid mee. Maar we zijn niet dankzij hem uit de crisis gekomen.”
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 november Lees meer...

Dit zijn de knelpunten op de woningmarkt

Het gaat goed met de woningmarkt, zo blijkt uit de jaarlijkse update van het ministerie van binnenlandse zaken. Toch gooit het woningtekort roet in het eten. Dagblad Trouw zet op een rijtje waar de knelpunten volgens haar zitten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

17 november 2017

CPB ontdekt: 'Huur bij corporaties ligt vaak onder de markthuur'

Woningcorporaties brengen minder huur in rekening dan ze zouden kunnen vragen. Die ontdekking heeft het Centraal Planbureau volgens de NOS gedaan. Woningen die geschikt zijn voor middeninkomens worden daardoor bewoond door mensen met een laag inkomen. Volgens het CPB zouden woningen die (opnieuw) in verhuur gaan betere ingeschaald moeten worden en moeten meer kleinere en goedkopere woningen worden gebouwd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 november Lees meer...

14 november 2017

Onderzoek: middeninkomens raken tussen wal en schip

Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager middeninkomen die op basis van hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terecht kunnen. Zij kunnen daardoor tussen wal en schip raken. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘Middeninkomens op de woningmarkt. Ruimte op een krap speelveld’."
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 november Lees meer...

Senioren zorgen voor stagnatie op de woningmarkt

Voor ouderen met een bescheiden pensioen zijn de financieringsmogelijkheden voor een nieuwe woning beperkt. Daarom blijven ze langer in hun huis wonen terwijl dat niet meer past bij hun levensfase. Dit zorgt mede voor stagnatie op de woningmarkt. NU.nl sprak met drie experts over deze tendens.
Lees het oorspronkelijke artikel.


14 november Lees meer...

12 november 2017

'De dominantie van de eengezinswoning brokkelt snel af'

Het aantal singles in ons land stijgt – en blijft de komende decennia stijgen. Voor het grootste deel gaat het om alleenstaande 65-plussers. Hierdoor verandert de vraag op de woningmarkt significant. Hoogleraar Jan Latten voert een vraaggesprek met Vastgoed Actueel over muurbloempjes, micro-appartementen, spoedzoekers, superkoppels en alleenstaandenmakelaars. Hoeveel alleenstaanden zijn"
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 november Lees meer...

Amsterdamse woningcorporaties verkopen alleen aan toekomstige bewoners

Woningcorporaties in Amsterdam proberen bij verkoop van huurwoningen te voorkomen dat particuliere beleggers hun woningen kopen.  De zelfbewoningsplicht wordt gecommuniceerd bij verkoop en is opgenomen in de koopakte. Bovendien wordt bij het Kadaster gecheckt of de koper al andere woningen in bezit heeft. Dit blijkt uit een rondvraag van NUL20 bij grote woningcorporaties in de regio Amsterdam.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 november Lees meer...

10 november 2017

Huizenkopers hebben geen realistisch beeld van de prijsontwikkeling

Uit een onderzoek van de Rabobank blijkt dat huizenkopers geen realistisch beeld hebben van de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Zo denken de meeste kopers dat de huizenprijzen de afgelopen 10 jaar gestegen zijn, terwijl die op de meeste plekken juist nog onder het niveau van 2007 ligt. Ook denkt driekwart van de huizenkopers dat de prijzen de komende tien jaar blijven stijgen. De Rabobank vindt dat voor de komende 2 a 3 jaar nog wel realistisch maar dat de verwachting voor lange termijn bestaat "geeft wel te denken". Te meer omdat ook respondenten uit potentiële krimpgebieden relatief vaak verwachten dat huizen (veel) duurder zullen worden.


10 november Lees meer...

9 november 2017

De WOZ-waarde stijgt weer, hoe zit dat in jouw gemeente?

De gemiddelde WOZ-waarde van huizen is opnieuw gestegen, meldt het CBS. Op 1 januari 2017 was de WOZ-waarde gemiddeld 216.000 euro: en dat betekent een stijging van 3,3 procent. In Amsterdam steeg de getaxeerde huizenprijs maar liefst 15%. De Telegraaf heeft op haar website een tool waarbij per gemeente de stijging is op te vragen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 november Lees meer...

Sociale huur is er in Amsterdam alleen nog voor de armsten

Niet de laagste inkomens, maar mensen met een inkomen net daarboven maken sinds een jaar geen kans meer op een huis in het centrum van Amsterdam. Dat zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties volgens het Parool. Het komt doordat bijna alle vrijkomende sociale huurwoningen naar mensen gaan die recht hebben op huurtoeslag. De Vries spreekt van een tweedeling, omdat de situatie voor lage en middeninkomensgroepen in het stadscentrum ernstig verslechtert. "
Lees het oorspronkelijke artikel.


09 november Lees meer...

Met z'n zessen op een driekamerappartement: '19e-eeuwse toestanden'

Nieuwsuur besteedde aandacht aan de knellende woningmarkt. Malika Frindi komt aan het woord, zij heeft alles behalve een ideale woonsituatie. Ze woont met haar gezin in bij haar moeder: met z'n zessen in een 3-kamerwoning in Amsterdam. Uitzicht op iets anders is er niet. "Er is een wachttijd van tien tot vijftien jaar", zegt Malika. "Ook voor mijn oudste zoon is er niets. Hij heeft een goeie baan, maar een huis is er niet.""
Lees het oorspronkelijke artikel.
09 november Lees meer...

7 november 2017

Veel jonge gezinnen verlaten de grote stad

Gezinnen verhuizen vaak als de kinderen nog niet naar school gaan, vooral als ze in een van de vier grote steden wonen. Van de stellen die in 2012 een eerste kind kregen buiten de vier grote steden, verhuisde 14 procent binnen vier jaar naar een andere gemeente. Het vertrek uit de grote steden was twee tot drie keer zo hoog. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.
Lees het oorspronkelijke artikel.


07 november Lees meer...

NVM pleit bij IMF om geen scherpere leennormen te hanteren

Een grote delegatie van het IMF en het Ministerie van Financiën is op bezoek geweest bij de NVM om zich door de branchevereniging van makelaars te laten bijpraten over de situatie op de Nederlandse woningmarkt. Het IMF heeft in het voorjaar de Nederlandse overheid geadviseerd om de Loan-To-Value (LTV) limiet verder te verlagen naar 90%. De NVM heeft het standpunt overgebracht dat een verdere aanscherping van de leennormen niet verantwoord is, zolang er voor starters onvoldoende alternatief aanbod is op de huurmarkt. "
Lees het oorspronkelijke artikel.
07 november Lees meer...

5 november 2017

Veel Amsterdamse woningen in handen van vermogende beleggers

Het Parool heeft op basis van onderzoek vastgesteld dat inmiddels een op de acht woningen in Amsterdam is opgekocht door beleggers. Die verhuren die deze woningen, veelal opgedeeld in kleinere appartementen, weer. Eén van deze groot-eigenaren is prins Bernhard. Wethouder Laurens Ivens zegt dat de opkomst van investeerders op de Amsterdamse woningmarkt 'heel ongewenste effecten heeft'. Hij komt begin volgend jaar met maatregelen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 november Lees meer...

3 november 2017

'Afschaffen van de wet Hillen is overhaast en onfatsoenlijk'

Huiseigenaren vinden het afschaffen van de wet Hillen overhaast en onfatsoenlijk. Dat blijkt volgens Verenging Eigen Huis uit een enquête. De wet zorgt dat mensen die hun hypotheek hebben afgelost geen belasting meer hoeven betalen voor het bezitten van een huis. Maar liefst 70 % van de Eigen Huis-leden hen staat negatief tegenover het afschaffen van de wet Hillen, blijkt uit de enquête.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 november Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Woonnieuws.nl is een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk, een adviesbureau voor woningbouwontwikkeling.
© 2017 - - Honk