Nieuws over 'Woningbouw'

16 juli 2018

Een gasloze nieuwbouwwoning kost de koper een tientje per maand extra

Hoewel een gasaansluiting niet meer mag in nieuwbouwwoningen, zullen kopers van nieuwbouwwoningen waarschijnijk het komend half jaar nog gewoon met een gasaansluiting opgezadeld worden. Projectontwikkelaars vroegen en masse nog voor 1 juli een omgevingsvergunning aan om de verplichting te omzeilen. Geholpen door de overspannen woningmarkt lukt het ze waarschijnlijk nog wel om hun koopwaar te slijten. Maar wat kost het nu eigenlijk extra om een woning van het gas af te halen? Energieadviseur Lars Boelen zette het in maart van dit jaar al helder op een rijtje. Wat kost een nieuwbouw projectwoning zonder gasaansluiting?
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 juli Lees meer...

13 juli 2018

Waarom je een gasketel niet zomaar kunt vervangen door een warmtepomp

Het kabinet heeft besloten dat we van het gas af moeten, met de warmtepomp als alternatief. Iedereen met een eigen woning zal zelf voor de overstap moeten zorgen, want de gaskraan gaat dicht.  Maar is het wel reëel om te verwachten dat vier miljoen particuliere woningen worden omgezet naar een warmtepomp? Volgens Rob Goossens niet. Hij beschrijft in een bijdrage op LinkedIn vijf misverstanden die hij ziet over de warmtepomp.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 juli Lees meer...

11 juli 2018

Honk: 'Het einde van de hausse op de koopwoningmarkt is in zicht'

De koopwoningmarkt is booming, maar aan de tijd van onstuimige prijsstijgingen komt duidelijk een einde. Dat blijkt uit een analyse van Honk na het eerste half jaar van 2018. Het aantal te koop staande woningen neemt - na jaren van daling - niet meer verder af. Het aantal woningverkopen daalt wel. Prijzen stegen op jaarbasis nog wel, maar de afgelopen maanden trad in meerdere segmenten van de woningmarkt een duidelijke afvlakking op. Honk zet de belangrijkste ontwikkelingen op de koopwoningmarkt op een rijtje.Het aanbod van beschikbare woningen blijft gelijk, maar het aantal verkopen daalt 
Het aanbod van te koop staande woningen daalde de afgelopen jaren sterk: de markt zou ‘droogkoken’. Maar inmiddels loopt het aantal weer voorzichtig op. Het aantal aangeboden woningen op Funda is aan het einde van het half jaar 85.000 en dat is het hoogste aantal in 2018. Opvallend is dat het toegenomen aanbod niet leidt tot meer verkopen: in het afgelopen kwartaal werden ruim 57.000 woningen verkocht, dat is ruim 6% minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De afname wordt vooral veroorzaakt door de dalende verkoop van appartementen. Het aantal op jaarbasis daalde met 10% en deze afname deed zich het hele jaar voor. De verkoopdaling van eengezinswoningen is later ingezet: de piek lag in december 2017 en de daling is inmiddels 3%.

Huizen staan gemiddeld ook weer iets langer te koop. Het percentage van nieuw aanbod dat na een half jaar nog te koop staat groeit van 42% begin 2018, naar 50% nu.

De gemiddelde verkoopprijs stijgt niet meer 
De gemiddeld verkoopprijs van een verkochte woning – berekend over de periode van een jaar - neemt niet meer toe. Volgens Honk was de gemiddelde koopsom in het afgelopen jaar € 286.000,-, iets lager dan de meting in het eerste kwartaal van 2018.

Vergeleken met een jaar eerder ligt de gemiddelde verkoopprijs wel fors hoger: bijna 9%. De stijging is met name het gevolg van een toenemend aandeel van luxere woningen in de verkoopcijfers. Die trekken de gemiddelde prijs omhoog.  Dit terwijl de prijzen van die luxe woningen overigens niet meer stijgen: huizen met tuin zijn in het eerste half jaar even duur gebleven, vrijstaande woningen werden zelfs wat goedkoper.

Goedkope appartementen stijgen nog snel in prijs 
Aan de onderkant van de markt is nog wel ruimte voor prijsgroei. Met name de relatief goedkope appartementen – overwegend te vinden in de wederopbouwwijken - stijgen sterk in prijs. Zo'n appartement is nu ongeveer 10% duurder dan een jaar geleden. Ook tussenwoningen, het meest verkochte woningtype in Nederland, worden nog geleidelijk duurder. De koopsom van een reguliere tussenwoning bedroeg het afgelopen jaar gemiddeld 233.000,-, een stijging van 7% t.o.v. een jaar geleden. De verkoopsnelheid is hoog, maar stijgt niet meer: ze bedraagt het eerste half jaar van 2018 gemiddeld ongeveer drie en een halve maand.

Amsterdam stabiliseert. 
Het meest verkochte woningtype in Amsterdam, de bovenwoning van ca. 60 m2, stijgt nauwelijks nog in prijs. Voor zo'n woning in het afgelopen half jaar gemiddeld € 325.000,- betaald. De theoretische verkooptijd is zeer hoog (2 maanden) maar ook stabiel.
In andere grote steden stijgen de gemiddelde huizenprijzen nog wel sterk, maar neemt het aanbod toe en het aantal verkopen af. Woningen staan weer iets langer te koop. Dit wijst er op dat ook hier de prijsstijgingen afvlakken.

Meer bouwen is mogelijk als er meer productiecapaciteit zou zijn 
Meer woningen bouwen wordt door velen gezien als een oplossing voor de hoge prijzen op de huur- en koopmarkt. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen ligt hoog, maar is in het eerste half jaar van 2018 wel afgenomen. Uit cijfers van de NVB en van Funda blijkt dat rond de jaarwisseling de hoogste verkoopaantallen werden gehaald, leidend tot gemiddeld 3.000 woningverkopen per maand. Momenteel worden ongeveer 2.900 nieuwe woningen per maand verkocht. In de markt is de opvatting dat er genoeg planvoorraad en vraag is voor een hogere productie, maar dat de aannemers en leveranciers van materialen de productie niet kunnen bijbenen.

Het Energielabel speelt geen rol van betekenis bij aankoop van een woning 
Ondanks alle ophef over gasloos bouwen in het afgelopen half jaar is nog niet te zien dat woningkopers dit laten meewegen in hun aankoopkeuze. Sterker nog: juist woningen met een (slecht) G-label (de eerder genoemde goedkope wederopbouwappartementen) zijn in het afgelopen jaar relatief vaker verkocht dan in het jaar ervoor. Gemiddeld heeft een verkochte woning een C-label.

Een huis als belegging wordt minder aantrekkelijk. Dit geeft weer kansen voor starters. 
Uit de hypotheekcijfers van HDN blijkt dat het aandeel van jongeren onder de 30 op de hypotheekmarkt ten opzichte van vorig jaar kleiner is. Het dieptepunt lijkt daarin echter bereikt: sinds maart 2018 neemt het aandeel hypotheekaanvragen voor jongeren weer toe. Honk vermoedt - ingegeven door geluiden uit de markt - dat dit komt omdat beleggers de interesse in de woningmarkt aan het verliezen zijn. De aankoopprijzen van woningen zijn fors opgelopen, waardoor instappen minder interessant wordt. Bovendien gloort er het komend jaar weer wat perspectief op een oplopende spaarrente. Een belegger kan dan zonder veel gedoe weer zijn geld weer op andere manieren stallen.
Voor starters zijn de kansen overigens nog verre van goed: momenteel is 17,5% van de hypotheekaanvraag afkomstig van jongeren onder de 30, drie jaar geleden was dit nog 21%.

NHG wordt minder relevant 
De populariteit van een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is structureel tanend. Het aandeel van de verzekerde hypotheken lag 3 jaar geleden nog rond 54%, nu wordt nog 34% van de hypotheken met NHG afgesloten. Dat komt deels doordat steeds meer woningen buiten de kostengrens van de NHG vallen. Maar ook onder de kostengrens (€265.000,),- neemt de belangstelling jaarlijks af, blijkt uit cijfers van de stichting die de garantie verkoopt. Zij wijst er op dat de kosten van de verzekering niet meer meegefinancierd kunnen worden bij de aankoop van de woning. De overwegend jonge klanten moeten er dus voor gespaard hebben. Overigens ligt het totale aantal hypotheekaanvragen (wel en geen NHG) structureel wel 35% hoger dan drie jaar geleden. Het totale volume van NHG-hypotheken nam daarom per saldo in 3 jaar maar met ca. 10% af.
11 juli Lees meer...

9 juli 2018

Gasaansluiting bij nieuwbouw: verboden of niet meer verplicht?

Er gaan verschillende geluiden rond over de vraag of het nog mogelijk is om nieuwe woningen te voorzien van een gasaansluiting. Honk zocht uit hoe het zat en vond het antwoord op de website van de vereniging BWT (toetsers omgevingsvergunning).

De Gaswet is per 1 juli gewijzigd. Met de aangepaste wet is het voor netbeheerders niet meer verplicht om een woning op gas aan te sluiten. "Aangezien de netbeheerder alleen wettelijke taken mag uitvoeren, is het voor de netbeheerders in dat geval ook niet mogelijk om op verzoek alsnog aan te sluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor de facto als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting.
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot aanwijzing van het gebied als een gebied waar de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Er is een ministeriele regeling waaruit blijkt wat zwaarwegende redenen zijn. Die benoemt de situaties waarin de  kosten van alternatieve warmte zodanig hoog zijn dat de realisatie van de woningen of gebouwen niet door kan gaan, of indien ter plaatse simpelweg niet kan worden voorzien in alternatieve warmte.09 juli Lees meer...

6 juli 2018

Neprom vreest dat projectontwikkelaars Amsterdam gaan mijden

Het nieuwe Amsterdamse college wil dat tot 2025 geen nieuwe koopwoningen in de stad bijkomen dan de 12.500 die er al gepland zijn. Alleen projecten met sociale- en middeldure huurwoningen zijn nog toegestaan. Dat blijkt volgens Vastgoedjournaal uit de antwoorden van het gemeentebestuur op vragen van raadsleden. “Dit creëert onzekerheid bij marktpartijen”, zegt Jan Fokkema, directeur van Neprom, de lobbyvereniging van projectontwikkelaars. Hij vreest volgens Vastgoedjournaal een uittocht van ontwikkelende partijen, omdat zij niet het gewenste rendement kunnen halen op bouwlocaties.
Lees het oorspronkelijke artikel.


06 juli Lees meer...

Wethouder Amsterdam vindt bouwambities 'realistisch, maar wel ambitieus'

Realistisch, maar wel uitdagend en ambitieus. Zo noemt wethouder Ivens (Wonen) van Amsterdam de bouw van 7.500 nieuwe woningen per jaar tot 2025. De VVD vroeg hem opheldering van het stadsbestuur over de cijfers uit het coalitieakkoord. Toch heeft Ivens zelf ook wel zorgen volgens AT5. De vraag is of de woningcorporaties genoeg geld hebben, of er genoeg bouwkavels zijn en hoe het zit met de 'toekomstbestendigheid en duurzaamheid' van de nieuwe wijken.
Lees het oorspronkelijke artikel.06 juli Lees meer...

4 juli 2018

Het bouwbesluit gaat een eis stellen aan de geluidsproductie van luchtwarmtepompen

Minister Ollongren van Wonen gaat in het Bouwbesluit eisen opnemen over de geluidseisen van warmtepompen. Dat antwoordt de minister volgesn Cobouw op vragen uit de Tweede Kamer. Die waren gesteld naar aanleiding van het optreden van een Brabantse echtpaar in het televisieprogramma Kassa. Het stel gaf in de uitzending aan zwaar gebukt te gaan onder de herrie van de warmtepomp van de buren.
Lees het oorspronkelijke artikel.
04 juli Lees meer...

3 juli 2018

BPD heeft de meeste weilanden in bezit

BPD blijkt van alle vastgoedpartijen de grootste grondbank te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster en Vastgoedmarkt. De ontwikkelaar is geheel of gedeeltelijk eigenaar van in totaal minimaal 2.100 hectare grond die gekocht is met oog op woningbouw. Als alle grond de bestemming wonen zou hebben, zouden er ongeveer 52.000 woningen op kunnen verrijzen. Nummer twee in de ranglijst met grondposities is Roosdom Tijhuis. De ontwikkelaar bouwer uit Rijssen heeft ruim 900 hectare in bezit, vooral in het oosten van het land. Andere ontwikkelaars met aanzienlijke woningbouwposities zijn AM (650 hectare), Verwelius (400 hectare), Heijmans (350 hectare), Klok (250 hectare) en Ballast Nedam (250 hectare). Op maar een beperkt deel van de grond rust ook daadwerkelijk een woonbestemming. De meeste grond is agrarisch bestemd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 juli Lees meer...

29 juni 2018

In de helft van de structurele winkelleegstand kun je ook best wonen

De helft van de winkels die leegstaan kan gevuld worden met woningen. Die conclusie lijkt de Raboabank te trekken in haar 'Transformatieatlas Retail'. Uitgaande van een gemiddeld woonoppervlak van 50 tot 100 m² bvo, biedt dat de mogelijkheid om 7.000 tot 14.000 woningen te realiseren in bestaand stedelijk gebied. “Door het samenbrengen van overschot en tekort kan er een win-winsituatie ontstaan voor zowel de winkel- als de woningmarkt”, aldus de bank volgens de website Stadszaken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

Bouwbedrijven hebben meer opdrachten dan ooit

Bouwers hebben gemiddeld meer werk op de plank liggen dan ooit. Nederlandse bouwbedrijven kunnen gemiddeld ruim tien maanden vooruit met hun orders. Dat blijkt volgens website nu.nl uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens het onderzoekbureau van de bouwbranche is het nog niet eerder voorgekomen dat de grens van tien maanden werd gepasseerd.
Lees het oorspronkelijke artikel.


29 juni Lees meer...

27 juni 2018

Parkeer­plaat­s delen wordt norm bij nieuwbouw

Meer en meer steden verlagen het aantal parkeerplekken bij nieuwbouwprojecten, constateert Vereniging Eigen Huis, die de noodklok luidt. Bewoners moeten soms één parkeerplek delen met wel drie tot vier buren, zegt zij tegen het AD.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 juni Lees meer...

Ook de kluswoning wordt te duur

Voor ondernemende kopers zijn klushuizen een inmiddels beproefd middel om de huizenmarkt op te gaan. Maar ook de prijzen voor vervallen panden en oude scholen gaan omhoog. De Volkskrant legt uit waarom dit in meerdere opzichten jammer is.
Lees het oorspronkelijke artikel.
27 juni Lees meer...

24 juni 2018

'Huizenbezitter heeft behoefte aan duidelijkheid over verduurzamingsplannen'

Arie Blokland werkt voor de Rabobank. In een blog op LinkedIn pleit hij ervoor dat de overheid duidelijkheid geeft aan huizenbezitters over de noodzaak om hun bezit te verduurzamen. Nu is er volgens Blokland veel onduidelijkheid en dat leidt volgens hem tot uitgestelgedrag: "Gebrek aan lange termijn duidelijkheid vanuit de overheid resulteert in apathie. Als je nu investeert bestaat er namelijk een risico dat er snel daarna een subsidie volgt die je nú misloopt."
Lees het oorspronkelijke artikel.


24 juni Lees meer...

22 juni 2018

Kan een woningbouwproject zonder een projectontwikkelaar?

De markt voor de Nederlandse woningbouw wordt gedomineerd door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. In sommige landen, zoals Zwitserland en Duitsland, worden woningen op een andere manier ontwikkeld. De website Archined atteneert op de tentoonstelling ‘Bouwen aan Samenwonen’ in het Belgische Leuven.
Lees het oorspronkelijke artikel.


22 juni Lees meer...

20 juni 2018

Huizen niet slopen maar verplaatsen

In Seattle - thuishaven van internetonderneming Amazon - zijn de woningen zo duur dat zelfs de huizen verhuizen. Dat schrijft de California Sunday. Een bestaande 35 jaar oude woning - die stond op een toplocatie waar intensiever gebouwd gaat worden - is losgemaakt van zijn fundering en wordt op een mindere locatie teruggeplaatst.
Lees het oorspronkelijke artikel.


20 juni Lees meer...

19 juni 2018

ABN AMRO ziet winstgevendheid bouwsector achterblijven

De winstgevendheid in de bouw blijft achter ondanks de recordomzet in de sector. Bouwbedrijven hebben vooral te kampen met stijgende kosten voor personeel en materialen, waardoor de winstmarges laag blijven. Dat schrijft ABN AMRO volgens nu.nl in een rapport. De bouw is de afgelopen jaren structureel sterker gegroeid dan de algemene economie, schrijft de bank. De omzet ligt bijna op het niveau van het recordjaar 2009.
Lees het oorspronkelijke artikel.


19 juni Lees meer...

17 juni 2018

Willen ouderen eigenlijk wel in een geschikte woning wonen?

De Volkskrant verdiept zich in de positie van ouderen op de woningmarkt. In drie recente onderzoeken leest de krant dat senioren lang in hun gezinswoning blijven wonen. Dat zou een reden kunnen zijn dat jongeren moeilijker aan een woonplek komen. De krant ziet dat sommige onderzoekers verwachten dat senioren wel verhuizen als er meer geschikt aanbod zou komen. Onderzoeker Rigo denkt - in een onderzoek dat betaald werd door projectontwikkelaar BPD - dat ook dat geen zin heeft. Het bureau pleit daarom voor de bouw van meer gezinswoningen, om de nood van starters te lenigen.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 juni Lees meer...

31 mei 2018

Beter vervangen dan renoveren: start met de weder-wederopbouw

Het opknappen van oude woningen om ze energieneutraal te maken is in veel gevallen niet de beste oplossing, denkt Rob Keijzer van projectontwikkelaar Honk. Hij pleit voor grootschalige vervanging van huizen in naoorlogse woonwijken: een weder-wederopbouw.

Om de bestaande voorraad van corporatiewoningen voor 2050 CO2-neutraal te maken is volgens Aedes gemiddeld € 52.000,- per woning nodig. Voorzitter Marnix Norder geeft aan dat corporaties de benodigde investering - ruim 100 miljard euro in totaal - niet kunnen doen. Norder stelt dit in het kader van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord, waar Aedes samen met andere lobbyisten momenteel druk aan schrijft. 

Belangrijk is echter de vraag of een uitgave aan energie-renovatie wel goed besteed is. Het corporatiebezit bestaat voor een substantieel deel uit wederopbouwwoningen. Na de kostbare energie-ingreep zijn de woningen wellicht energieneutraal, maar zijn de badkamer en de keuken nog niet vernieuwd en blijft de elektra in de woning ondermaats. Als deze ingrepen en al het overige grootschalig onderhoud worden meegenomen, dan is misschien wel het dubbele bedrag nodig.

Dan kijken we nog steeds naar een niet al te beste woning, want constructieve gebreken (denk aan de balkons) en akoestische problemen in en tussen de woningen zijn niet opgelost. Bovendien moet in veel gevallen de warmte-infrastructuur buiten de woning nog aangepast worden om de energiedoelstellingen überhaupt te halen. De opwaardering van een wederopbouwwoning is te vergelijken met het vervangen van het motorblok van een Alfa Romeo waarvan het plaatwerk al stevig aan het roesten is. Dan is het beter om naar een nieuwe auto uit te kijken. En van een andere makelijk, zou ik voorstellen.

Klimaatdoelstellingen zijn belangrijk, maar als we serieus aan de toekomst van Nederland willen bouwen dan moeten we verder kijken. Vervanging van de woningen is dan in veel gevallen beter dan opknappen. De aanzet tot een grootschalige weder-wederopbouw zou daarom onderdeel moeten zijn van het Klimaatakkoord.

31 mei Lees meer...

Waarom Verhagen het Klimaatakkoord al ondermijnt voordat het getekend is

Te duur. Luchtfietserij. Ver voor de inkt van het Klimaatakkoord is opgedroogd, waarschuwt Maxime Verhagen voor onrealistische plannen voor het aardgasvrij maken van miljoenen woningen. Waarom liet hij zijn invloed afgelopen week zo gelden? Cobouw geeft een kijkje achter de schermen van een ingewikkelde mierenhoop: “Je zit aan tafel, maar je staat ook op het menu.”
Lees het oorspronkelijke artikel.
31 mei Lees meer...

27 mei 2018

De makelaarsvereniging leest niets conreets in de Nationale Woonagenda

De afspraken die minister Ollongren deze week maakte met bouwers en ontwikkelaars om jaarlijks 75.000 woningen te realiseren zijn te vrijblijvend. Dat vindt Hans van der Ploeg, directeur van branchevereniging VBO Makelaar. “Als je met elkaar om tafel gaat zitten, wees dan ook zo stoer om concrete afspraken te maken.”
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 mei Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk