Nieuws over 'Woningbouw'

13 november 2018

Diederik Samsom ziet veel innovatie in de bouwCobouw interviewt Diederik Samson, die de klimaattafel voor de bouwsector voorzit. Samsom geeft aan teleurgesteld te zijn dat zijn eerste voorstellen niet omarmd zijn door het kabinet, maar hij past de plannen aan en komt met nieuwe oplossingen. Samsom verwacht veel van de bouwsector: 'Ik weet niet of hier de wens de vader van de gedachte is, maar ik zie veel gebeuren aan innovaties. Ik verwacht meer integratie tussen bouwers en installateurs. Ook richting leveranciers verwacht ik veel meer integratie.”
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 november Lees meer...

12 november 2018

Architect maakt kartonnen huisje voor thuislozen in AmsterdamIngeklemd tussen twee woningen in de Tuinstraat in Amsterdam is zaterdag - op drie meter hoogte - een kartonnen huisje gebouwd waarin thuislozen kunnen overnachten. De bouwer, Patrick Roegiers, wil hiermee de daklozenproblematiek in Amsterdam onder de aandacht brengen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 november Lees meer...

VVD wil pilot om studenten, migranten en statushouders sober te huisvestenVVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wil dat het kabinet volgend jaar samen met gemeenten en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) pilots ontwikkelt om meer prefab- en andere flexibele woningen op te zetten. Dat schrijft De Volkskrant. Naast statushouders kunnen er ook andere ‘spoedzoekers’, zoals studenten en arbeidsmigranten, worden ondergebracht. Als de proeven slagen, moet er in 2020 ‘een nieuwe stimuleringsregeling’ komen, als het aan de VVD’er ligt.
Lees het oorspronkelijke artikel.
12 november Lees meer...

Micro-woningen: heel weinig huis voor heel veel huurtoeslag


​Sinds 2014 worden ​in Nederland ​op grote schaal leegstaande kantoorpanden en andere gebouwen verbouwd tot woningen. Deze transformatiegolf - gestimuleerd door het rijk om leegstand te ​bestrijden- heeft de maatschappij inmiddels al 100 miljoen euro aan huurtoeslag gekost. Jaarlijks loopt dit bedrag op met 50 miljoen. Dat blijkt uit een ​verkenning van ​projectontwikkelaar ​Honk.

​Het bedrijf baseert zich op recente gegevens van het CBS​. Daaruit​ blijkt dat in 5 jaar tijd - van 2014 tot het eind van 2018 - naar verwachting zo'n 29.000 kleine woningen worden gerealiseerd in oude panden. Meer dan 90% daarvan wordt door de eigenaren verhuurd. Zij vragen voor de 'microwoningen' hoge huurprijzen, maar door de prijs onder de liberalisatiegrens van 710 euro te houden, ​heeft de ​huurder ​recht op forse huurtoeslag​. Zo blijft de huur aanvaardbaar.
De huurtoeslag bedraagt ongeveer een derde van de huursom en is gemiddeld ​per woning ​ruim 2.000,- per jaar. ​Voor alle transformatiewoningen die sinds 2014 ​in verhuur zijn heeft het Rijk opgeteld inmiddels al ​ruim ​100 miljoen euro aan huurtoeslag uitgekeerd. ​Voor de gerealiseerde woningen komt hier structureel jaarlijks 50 miljoen euro bij. Dit is nog exclusief de vele kleine woonruimten die via nieuwbouw gerealiseerd zijn. De totale huurtoeslag ​voor alle woningen ​in Nederland steeg in de periode van 2012 tot 2017 van 2,3 ​miljard ​naar 3,4 miljard euro.

De huurders - momenteel met name​ nog 'luxe studenten' en starters ​op de woningmarkt ​- zijn weliswaar geholpen met de woonruimte, maar ervaren verder geen meerwaarde van de huurtoeslag. ​De toeslag wordt uiteindelijk betaald door de belastingbetalers. De ​overheidsbijdrage is vooral belangrijk voor de belegger. Zonder huur​toeslag zouden de kleine woningen in de meeste steden niet te verhuren zijn, maar met de ​toeslag als bonus wordt het lucratief om leegstaande ​panden tot zo klein mogelijke huurappartementen ​om te bouwen.

Over de maatschappelijke wenselijkheid van microwoningen bestaat veel discussie. Critici spreken van inferieure woningen en stellen dat er gebouwd wordt aan een nieuwe bodem in de woningmarkt. ​Zij denken dat starters alleen uit financiële noodzaak klein gaan wonen. ​Voorstanders signaleren de trend dat jongeren juist graag in een kleine ruimte willen wonen. Gemeenten juichen de bouw van microwoningen vaak toe: leegstaande kantoren worden herontwikkeld en er worden extra woonruimten gebouwd voor studenten en starters. De ruimten kunnen bovendien gerekend worden tot de voorraad sociale huurwoningen. Corporaties zijn echter veelal terughoudend: zij vrezen op lange termijn sociaal maatschappelijke problemen in complexen met microwoningen. Slechts 8% van de transformatiepanden zijn in eigendom van woningcorporaties.

Honk is een projectontwikkelaar van koop- en huurwoningen.


12 november Lees meer...

10 november 2018

Minder nieuwe woningen uit transformatieIn 2017 zijn er 7.570 nieuwe woningen ontstaan door transformatie van kantoren en maatschappelijk vastgoed. Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van gegevens van het CBS. Het aantal is minder dan in de twee voorafgaande jaren toen respectievelijk 7.825 (2015) en 8.095 (2016) woningen op deze manier werden gerealiseerd. Meer dan de helft is kleiner dan 50 vierkante meter. In negen op de tien gevallen betreft het huurwoningen. Ze worden voornamelijk bewoond door jonge eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen, waaronder een aanzienlijk aantal studenten.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

Beloftes ten spijt: bouwvolume neemt binnenkort afOm de krapte op de woningmarkt het hoofd te bieden, moet er meer gebouwd worden. Het tegenovergestelde gebeurt, concludeert het Expertisecentrum Woningwaarde, een onderzoekscollectief van CBS, TU Delft, NVM en Eigen Huis volgens website am:web. Op basis van het aantal afgegeven bouwvergunningen verwacht het kenniscentrum dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen binnenkort zelfs afneemt. Alle bestuurlijke beloftes ten spijt.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

Bij brand niet in de lift. Door de vergrijzing wordt dit steeds moeilijkerNederlanders worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor lopen mensen met fysieke en/of mentale beperkingen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Het gebruik van liften in woongebouwen bij brand kan mogelijk levens redden, maar in veel gevallen is het gebruik van liften dan niet toegestaan. Het Liftinstituut pleit volgens de website btwinfo.nl voor verandering. Het pleit naar mogelijkheden om reguliere liften veilig in te zetten voor evacuatie bij brand.
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 november Lees meer...

De huizenbouw komt ernstig in de knelDit jaar zijn weer minder woningen gebouwd dan in 2017, en het einde van de ellende is nog (lang) niet in zicht. Ook het aantal afgegeven bouwvergunningen holt achteruit. ,,Ik kan hier maar één conclusie uit trekken: er komt de komende jaren nóg minder nieuwbouw'', waarschuwt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer in het AD.
Lees het oorspronkelijke artikel.

10 november Lees meer...

5 november 2018

Met het kopen van grond gaat de bouw van woningen niet snellerNederlandse gemeenten die nu grond kopen voor woningbouw, lopen een financieel risico zonder dat het de bouw versnelt. Dat zegt Edwin Buitelaar, onderzoeker voor grondbeleid en de grondmarkt bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in een interview met het FD. Grondaankopen door de gemeente zijn niet beslissend voor het bouwtempo, stelt Buitelaar. Belangrijker is dat gemeenten bestemmingsplannen maken en vergunningen verlenen, ook op grond van anderen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 november Lees meer...

3 november 2018

Honderdduizenden huizen lopen door droogte het gevaar te gaan scheurenDoor het extreem lage grondwater en de buitengewoon droge zomer zijn veel huizen aan het verzakken en het scheuren. Dat schrijft het AD. Alleen al bij de Gelderse gemeente Zevenaar zijn tientallen gevallen bekend van huizen die ineens grote scheuren vertonen. Volgens kenners dreigt voor honderdduizenden woningen in Nederland hetzelfde lot.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 november Lees meer...

'Aanpassingen in de Omgevingswet ondermijnen het doel van de wet'Het kabinet stelt ingrijpende wijzigingen voor in de Omgevingswet. Op gebiedsontwikkeling.nu stelt Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, dat dit een fors risico voor het hoofddoel van de wet is. Dat is het verbeteren van de omgevingskwaliteit. De Invoeringswet breekt met het belangrijkste doel van de wet: de integrale afweging van plannen. De vergunning voor het tot stand brengen van een bouwwerk wordt in het wetsvoorstel in onderdelen opgeknipt. Eerst kan een technische goedkeuring worden gevraagd, daarna pas de ruimtelijke goedkeuring. Dat maakt het volgens ten Cate voor gemeenten moeilijker om op kwaliteit te sturen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
03 november Lees meer...

'Amsterdam moet bouwen om middenklasse te behouden'De populariteit van steden, Amsterdam voorop, heeft een keerzijde. Hoogopgeleid en welvarend verdringen de midden- en onderklasse. Wat te doen? Meer bouwen, zegt stedelijk econoom Edward Glaeser tegen het FD. ‘Dat beperkt niet alleen de verdringing, maar creëert ook banen.’
Lees het oorspronkelijke artikel.


03 november Lees meer...

28 oktober 2018

Pilot omgevingswet Brinckhorst legt discussie over zeggenschap bloot

Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst wordt via een pilot Omgevingswet getransformeerd tot een woon-werkgebied. Maar wie trekt daarbij aan de touwtjes? De gemeenteraad ging volgens Binnenlands Bestuur vorige maand op de rem staan omdat ze het omgevingsplan te weinig garanties vindt bieden voor de ontwikkeling die de gemeente wenst. ‘Als het aan het college ligt, stellen wij zelfs niet meer de beleidsregels voor de Binckhorst vast. Dat moet anders. Bij de planvorming moet de raad de regels vaststellen: de woningbouwopgave, waarborgen voor sociale en middenhuur, een goeie ov-ontsluiting' zegt fractievoorzitter Martijn Balster van oppositiepartij PvdA.
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

Nederland heeft relatief weinig woningen per inwoner

Uit onderzoek van Deloitte blijkt volgens de website Vastgoed dat het aantal woningen in Nederland met 450,5 per 1.000 inwoners onder het Europees gemiddelde ligt. De betaalbaarheid van een woning is in een jaar sterk verslechterd. Waar men een jaar geleden gemiddeld 4.4 bruto jaarsalarissen nodig had om een standaard woning van 70 m² te kopen, is dit in één jaar tijd gestegen naar 5.8 bruto jaarsalarissen. Vergeleken met Oost-Europese landen zijn woningen in Nederland relatief goed betaalbaar volgens het onderzoek. Landen als België (3.7x), Denemarken (4.3x) en Duitsland (5.0x) zijn goedkoper dan Nederland.
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

'Appartementen voor gezinnen verminderen de druk op bouwen in het groen'

De nieuwe Zalmhaventoren in Rotterdam is over drie jaar de hoogste woontoren van Nederland. De NOS spreekt met planoloog Jeroen Niemans over hoogbouw. Volgens hem kan hoogbouw een oplossing bieden voor de woningnood, maar dan moeten ook gezinnen naar een appartement willen trekken. Als dat lukt dan is uitbreiden aan de groen randen van de stad niet meer nodig. "Maar daarvoor is wel een heel andere manier van denken nodig", zegt Niemans. "Veel mensen denken nu nog vaak recht te hebben op een rijtjeshuis met een parkeerplaats voor de deur. Daar moeten we anders over gaan denken."
Lees het oorspronkelijke artikel.


28 oktober Lees meer...

21 oktober 2018

Bouwen lost de problemen op de woningmarkt niet op

‘Meer woningen bouwen gaat niet werken om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Dat legt onderzoeker Josh Ryan-Collins volgens Das Kapital uit in zijn boek ‘Why can’t you afford a home’. Het hele probleem van de woningmarkt is volgens hem niet zozeer een kwestie van vraag en aanbod, maar van financiering van vastgoed. Omdat grond - en in mindere mate gebouwen - schaars zijn leidt meer leenruimte alleen tot het opdrijven van de waarde van die grond. Ryan -Collins wijst er op dat huishoudens door de duurdere huizen meer rente over leningen betalen en er voor huishoudens minder geld over om te consumeren.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 oktober Lees meer...

De bouw van de hoogste woontoren van Nederland start

De Zalmhaventoren in Rotterdam wordt een 215 meter hoge woontoren. De woontoren komt in De Zalmhaven, aan de voet van de Erasmusbrug. Het wordt het hoogste gebouw van Nederland. Op de 190 meter hoge woontoren komt een 25 meter hoge mast, een architectonische afwerking, waardoor de totale hoogte 215 meter wordt. In de toren zullen circa 260 appartementen worden opgenomen, meldt de website top010.nl.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 oktober Lees meer...

17 oktober 2018

Amsterdam wil op eigen grond tot 60 procent sociale huurwoningen bouwen

Amsterdamse vastgoedontwikkelaars pleiten ervoor de regels voor nieuwbouwprojecten te versoepelen. Die zouden anders niet meer rendabel zijn. Wethouder Laurens Ivens wil de regels juist aanscherpen. De wethouder presenteert eind dit jaar zijn nieuwe woningbouwplannen. Daarin wordt volgens het Parool de '40-40-20'-verhouding bij de bouw van nieuwe woonwijken (40 procent sociale huur, 40 procent middensector, 20 procent vrij) aangepast. "Bij nieuwbouw op grondposities die we zelf in handen hebben, kan de sociale huur richting de 60 procent gaan', aldus Ivens.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 oktober Lees meer...

Boelhouwer: 'Woningbouwopgave is vergelijkbaar met de wederopbouw'

“We staan voor een uitdaging die vergelijkbaar is met de wederopbouw”. Dat zei Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft, tijdens een debat in Amsterdam. Hij pleit ervoor om fors meer te bouwen. Hiervoor is volgens Boelhouwer een nieuw rijksprogramma nodig, mede omdat de duurzaamheidsopgave om enorme investeringen vraagt.
Lees het oorspronkelijke artikel.17 oktober Lees meer...

Den Haag kiest voor hoogbouw om woningen bij te bouwen

Rond de stations in Den Haag wordt de komende jaren druk gebouwd. Het stadsbestuur wil in deze drie gebieden tussen de 7.700 en 11.500 woningen realiseren. Er wordt hierbij voor hoogbouw tot ongeveer 150 meter hoogte gekozen. Dat schrijft Architectenweb.
Lees het oorspronkelijke artikel.


17 oktober Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk