Nieuws over 'Woningbouw'

16 januari 2019

'Woontorens bouwen? Dat is echt iets van de 20ste eeuw'


Torens zijn saai, niet duurzaam en ze vormen geen fijne buurt waar zich een community kan vormen. Dat zegt de Amerikaanse socioloog Richard Sennett tegen het NRC. Hij ziet woontorens als nostalgie van de planners en architecten die gebouwen bouwen met twintig, dertig verdiepingen, een lift in het midden en dichte gevels met air conditioning. Volgens Sennet willen mensen liever in meer kleinschalige gebouwen en omgevingen wonen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 januari Lees meer...

10 januari 2019

Student begint bedrijf in containerwoningen


De 21-jarige student Arjan van de Watering heeft een oplossing voor de vastgelopen woningmarkt. Hij is een bedrijf in containerwoningen begonnen. Het idee voor een bedrijf in containerwoningen kreeg vorm tijdens zijn stage bij een verhuurmakelaar in Bergen op Zoom. Niet alleen ontdekte hij dat er een enorm tekort is aan betaalbare huurwoningen, hij miste ook een prikkel binnen de woningmarkt om hier iets aan te doen. Dat zegt hij tegen BN De Stem
Lees het oorspronkelijke artikel.
10 januari Lees meer...

6 januari 2019

Een miljoen huizen voor 2030? Die gaan er niet komen.


In het huidige tempo zal slechts de helft van de een miljoen benodigde woningen gebouwd worden voor 2030. Dat voorspellen de topmannen van drie grote bouwbedrijven in Nederland, als ze hun blik op de toekomst laten schijnen voor De Telegraaf. Er worden te weinig plannen ontwikkeld door gemeenten, menen directeur Sperling van TBI en zijn collega’s van aannemersbedrijven VolkerWessels en Heijmans. Daarnaast komt volgens hen grootschalige nieuwbouw niet van de grond door politieke keuzes zoals binnenstedelijk bouwen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
06 januari Lees meer...

17 december 2018

De Omgevingswet is voor veel gemeenten nog onduidelijkVoor de helft van de gemeenten is het nog onduidelijk wat de planologische gevolgen zijn van de Omgevingswet. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit de gemeentebenchmark Omgevingswet 2018 van adviesbureau Stec Groep. Naar verwachting wordt de wet in 2021 ingevoerd. Met name de meer planologische kant van de nieuwe wet is voor de helft van de gemeenten een witte vlek, blijkt uit de benchmark. Het gaat dan om verschillende thema’s, zoals schuiven met onderzoekslasten naar een latere fase van planvorming, meer flexibiliteit bij gebiedsontwikkeling en monitoring bij toedeling van functies aan locaties. Gemeenten geven aan deze thema’s belangrijk te vinden, maar nog weinig idee te hebben hoe het concreet gaat werken.
17 december Lees meer...

Amsterdam bouwt recordaantal woningen


Nog nooit heeft Amsterdam zoveel woningen gebouwd als in 2018. Er zijn maar liefst 8.639 nieuwe woningen in aanbouw genomen. En er is gestart met de bouw van 1.256 tijdelijke woningen. Dit is de derde grote bouwpiek sinds 1900, schrijft de gemeente op haar website.
17 december Lees meer...

13 december 2018

De bouwsector mikt op personeelsinstroom uit andere sectorenBouwend Nederland gaat een campagne opzetten die er voor moet zorgen dat er meer zij-instromers in de bouw gaan werken. Onderdeel van de campagne is de ‘real-life’ televisieserie ‘Je gaat het maken’ in die komend voorjaar te zien zal zijn bij RTL4. De schatting is dat er potentieel zo'n 12.000 zij-instromers uit andere sectoren geworven kunnen worden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 december Lees meer...

5 december 2018

Waar we gaan bouwen? 'Kies voor vertikale vinexlocaties'.Hoe en waar in Nederland de komende periode die miljoen nieuwe woningen gebouwd gaan worden weet niemand. Joost van den Hoek leeft in Changhai pleit ervoor om op enkele plekken in Nederland de hoogte in te gaan: een of twee grote agglomeraties die groter, dichter, gemengder, en gevarieerder worden dat wat we in Nederland gewend zijn. Hij legt het uit in De Architect.
Lees het oorspronkelijke artikel.
05 december Lees meer...

2 december 2018

Woningcorporatie blundert: nieuwe deuren zijn te smal


Woningcorporatie Portaal moet in Nijmegen meer dan 30 gloednieuwe gevels aanpassen en de net geplaatste voordeuren vervangen. Reden: ze voldoen niet aan de wettelijke breedtemaat. De deuren bleken bij controle een centimeter of zeven te smal. Dat schrijft De Gelderlander.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 december Lees meer...

De Tweede Kamer is bezorgd over het tempo voor nieuwbouw

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het realiseren van voldoende nieuwbouw en vindt onder meer dat er onvoldoende plancapaciteit is voor nieuwbouw. Dat bleek volgens Aedes tijdens een Tweede Kamerdebat op 28 november 2018 met minister Ollongren over de bouwopgave. De minister deelt deze zorgen niet. Volgens de minister zullen haar ‘woondeals’ met de vijf meest gespannen woningmarktregio’s al op korte termijn oplossingen bieden.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 december Lees meer...

Het Rijk schaart de plannen voor 10.000 woningen onder de Crisis- en Herstelwet

De Rijksoverheid heeft een nieuwe serie projecten onder de Crisis- en Herstelwet geplaatst. Plannen hoeven dan aan minder regels te voldoen. Minister Ollongren verwacht dat daarmee de bouw van 10.000 woningen versneld kan worden. Dat schrijft zij op haar website. De helft van het woningaantal betreft de locatie De Brinckhorst in Den Haag.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 december Lees meer...

Stijgende huizenprijzen leiden tot onstuimige uitbreidingslustCoen Teulings is hoogleraar in Utrecht. Hij constateert dat de sterke stijging van de huizenprijzen leidt tot steeds meer uitbreiding van bestaande woningen. Volgens hem is logisch zolang de verkoopwaarde van een nieuwe vierkante meter woning hoger is dan de kostprijs van het bouwen, zoals in Amsterdam het geval is. De stad heeft daar ook belang bij; hoe hoger de dichtheid, hoe dynamischer de stedelijke economie. Hij vraagt zich in een opiniestuk in het FD wel af of we, bijvoorbeeld in Amsterdam, blij moeten zijn met deze ontwikkeling. 'Willen we echt dat de binnentuinen aan de Herengracht worden volgebouwd? Amsterdam is een ­architectonisch wonderkind, van grachtengordel tot Amsterdamse school. Dat is het product van ambitie en ruimtelijke planning. Een wonderkind verdient bescherming'.
Lees het oorspronkelijke artikel.
02 december Lees meer...

24 november 2018

Amsterdam is klaar voor 52.000 nieuwe woningen. Nu de bouwers en de beleggers nog.Volgens wethouder Laurens Ivens (Wonen) is Amsterdam klaar voor de ruim 52.000 woningen die de komende zeven jaar gebouwd gaan worden. Jaarlijks wil de gemeente er 7.500 opleveren. Wel geeft Ivens toe dat de gemeente de wind mee moet hebben. 'Het is wel nodig dat de economie mee blijft zitten, dat de bouwvakkers het aankunnen en dat er voldoende investeringscapaciteit is bij de partijen die daadwerkelijk de woningen moeten gaan bouwen.'
Lees het oorspronkelijke artikel.
24 november Lees meer...

Overheid verlaagt de eisen aan energiezuinigheid nieuwe van woningenHet lijkt er op dat het bouwers eenvoudiger wordt gemaakt om ongunstige elektrische verwarmingsmethoden in nieuwbouwwoningen toe te passen, waardoor de eindgebruiker met een hoog elektriciteitsverbruik en een hoge rekening opgezadeld wordt. Dat concludeert het tijdschrift Bouwwereld bij het verschijnen van de nieuwe BENG-eisen, de normen voor energiezuinigheid die in 2020 moeten gaan gelden. De eisen zijn veel minder streng dan aanvankelijk de bedoeling was. Uit de motivatie blijkt dat de overheid de bouwkosten van energiezuinig bouwen te hoog vond.
Lees het oorspronkelijke artikel.
24 november Lees meer...

21 november 2018

Krapte aan bouwcapaciteit zal nog wel twee jaar aanhouden, denkt het EIBDe Nederlandse bouwsector blijft de komende jaren groeien, met een verder toenemende vraag naar personeel. Dat verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) Volgens de economen van de bouwsector kan de bouw op dit moment maar nauwelijks voldoen aan de zeer sterke groei van de vraag naar bouwactiviteiten. Er wordt verwacht dat dit beeld de komende twee jaar zal aanhouden. Op de middellange termijn wordt een afvlakking van de groei van de vraag voorspeld.
Lees het oorspronkelijke artikel.
21 november Lees meer...

19 november 2018

Bouwen, bouwen bouwen. Maar bouwen we nog wel leuk?Hapklare beleggersbrokken, een monotone steenwoestijn en mini-appartementen aan lange gangen die aan ziekenhuizen uit de jaren vijftig doen denken. Het zijn ferme woorden in het juryrapport van een architectuurprijs in Groningen van dit jaar. "Nergens wordt echt durf getoond. Het zijn invuloefeningen", luidt het oordeel van de driekoppige vakjury. De website nu.nl verkent of er in Nederland nog wel spannen genoeg gebouwd wordt.
19 november Lees meer...

17 november 2018

'Stop met de subsidie van povere micro-woningen'Beleggers kopen op grote schaal kantoren op om daar piepkleine huurwoningen - gemiddeld zo'n 35 vierkante meter - van te maken die in aanmerking komen voor huurtoeslag omdat de prijs nét onder de huurtoeslaggrens ligt. Daardoor ging in vijf jaar tijd ruim 100 miljoen euro aan huurtoeslag naar zulke microwoningen, jaarlijks komt daar 50 miljoen bij, zegt projectontwikkelaar Honk op basis van CBS cijfers. 'Moet je deze woningen bouwen?' vraagt Rob Keijzer van projectontwikkelaar Honk, zich af. 'Ze zijn heel klein, je kunt je afvragen of ze toekomstbestendig zijn en er gaat veel huurtoeslag heen. Als we als maatschappij dan toch veel huurtoeslag betalen, waarom dan niet voor woningen waar je fatsoenlijk in kunt wonen?'.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

De Volkskrant adviseert de bouw van tijdelijke woningen


Dé oplossing voor het tekort aan woningen in Nederland is de bouw van geprefabriceerde woningen die op basis van een tijdelijke vergunning worden geplaatst. Dat schrijft De Volkskrant in een advertorial. Ze stelt dat tijdelijke woningen goedkoper zijn en sneller gerealiseerd kunnen worden dan permanente bouw. Ook wijst ze er op dat de tijdelijke status een handige manier is om bezwaren uit de omgeving te omzeilen. Investeerders hoeven zich echter geen zorgen te maken over de terugverdientijd: veel tijdelijke woningen van kort na de oorlog staan er nog steeds.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

Ruim één op de zes bijna-dertigers woont nog thuis
Jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar wonen steeds langer bij hun ouders thuis. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat en het CBS. Vorig jaar woonden 42 procent van de late twintigers in de EU nog thuis, in 2010 was dat 38 procent. Ook in Nederland is het aantal 25- tot 30-jarigen dat nog bij de ouders woont gestegen. Bijna een op de vijf (18 procent) van deze groep woont nog niet op zichzelf. In 2010 was dit 14 procent. Dat jongeren langer thuis blijven wonen, kan verschillende oorzaken hebben zoals studieschulden, werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

Nu ziet het kabinet ook dat de belastingdruk voor corporaties hun investeringen afremt

In de jaarlijkse rapportage 'Staat van de Woingmarkt' constateert het kabinet volgens Aedes dat corporaties tijdens de crisis onvoldoende konden bouwen door de invoering van de verhuurderheffing en de beperking van de doelgroep door de inkomensgrens. De nieuwbouwproductie is gedaald tot 14.000 woningen in 2015, concludeert het rapport. Ook in de jaren na 2015 is de woningbouwproductie elk jaar rond dat aantal blijven hangen. Het kabinet ziet dit zelf als een gemiste kans. Corporaties waren immers altijd de partijen die de nieuwbouwproductie in een crisis op peil hielden. Aedes stelt op haar website dat zij blij is dat de overheid dit nu zelf constateert en roept het kabinetop de lasten voor corporaties te verlagen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
17 november Lees meer...

13 november 2018

Diederik Samsom ziet veel innovatie in de bouwCobouw interviewt Diederik Samson, die de klimaattafel voor de bouwsector voorzit. Samsom geeft aan teleurgesteld te zijn dat zijn eerste voorstellen niet omarmd zijn door het kabinet, maar hij past de plannen aan en komt met nieuwe oplossingen. Samsom verwacht veel van de bouwsector: 'Ik weet niet of hier de wens de vader van de gedachte is, maar ik zie veel gebeuren aan innovaties. Ik verwacht meer integratie tussen bouwers en installateurs. Ook richting leveranciers verwacht ik veel meer integratie.”
Lees het oorspronkelijke artikel.
13 november Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk