Nieuws over 'Woningbouw'

14 februari 2018

Ontwikkelaars willen Ladder voor Duurzame Verstedelijking in de koelkast

Recentelijk kondigde minister Ollongren van BZK aan dat zij wettelijke maatregelen wil treffen om de woningproductie te versnellen. In een reactie daarop stelt de NEPROM maatregelen voor. Naast een groot aantal andere praktische maatregelen stelt zij voor om de Ladder voor Duurzame Verstedelijking buiten werking te stellen voor woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 februari Lees meer...

13 februari 2018

We gaan steeds kleiner wonen

We kiezen steeds vaker voor minder woonoppervlakte in ruil voor meer voorzieningen in de directe omgeving en een betere locatie. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS. De gemiddelde nieuwbouwwoning was vorig jaar gemiddeld twaalf vierkante meter kleiner dan in 2005. Vooral woningen tot vijftig vierkante meter zijn populair. Dit terwijl woningen sinds de jaren tachtig juist steeds groter werden. De woningen bleven groeien, tot 2005. Toen kwam de breuk met een lange trend en werden woningen weer kleiner. Dat schrijft BNR.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 februari Lees meer...

'Laat het Rijk de ruimtelijke opgaven weer plannen'

Friso De Zeeuw pleit op de website Gebiedsontwikkeling.nu voor de herinvoer van een 'Rijksplanologische Dienst'. Deze dienst is in 2002 afgeschaft maar een professionele afdeling die op rijksniveau voorstellen doet voor ruimtelijke ontwikkeling wordt volgens de Zeeuw nu node gemist.
Lees het oorspronkelijke artikel.


13 februari Lees meer...

5 februari 2018

Het nut en de nadelen van het rijtjeshuis

Volgens Friso de Zeeuw zijn nieuwe woonwijken in het groen onvermijdelijk. ‘Mensen willen immers in een rijtje naast elkaar wonen.’ Harm Tilman, hoofdredacteur van De Architect, zou van ontwikkelaars meer ambitie verwachten. Volgens hem ga je het in veinex-wijken met alleen maar rijwoningen niet maken. "Dan krijg je doodse stukken stad"
Lees het oorspronkelijke artikel.


05 februari Lees meer...

1 februari 2018

Floris deelt Friso's innovatievrees niet

Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw claimde deze maand dat 'ziekelijke innovatiedrang', gevoed door 'hypes, hobby's en onkunde', de woningbouw remt. Rijksbouwmeester Floris Alkemade betoogt op de website Gebiedsontwikkeling.nu dat je ook positiever naar veranderingen in gebiedsontwikkeling kunt kijken.
Lees het oorspronkelijke artikel.


01 februari Lees meer...

31 januari 2018

Woningcorporaties: liever betaalbaar dan duurzaam wonen

Betaalbaarheid heeft bij 67 procent van de woningcorporaties een hogere prioriteit dan duurzaamheid. Ook de beschikbaarheid van voldoende woningen wordt belangrijker gevonden. Bij 14 procent van de corporaties is duurzaamheid wel het belangrijkste thema binnen het totale beleid. Dit blijkt volgens website NUL20 uit onderzoek van CorporatieNL.
Lees het oorspronkelijke artikel.


31 januari Lees meer...

30 januari 2018

Hoogleraar Rob Nijsse: “De bouw wordt gegijzeld door juristen”

Gegijzeld door advocaten duren de onderzoeken naar de instorting in Eindhoven en de breedplaatvloerproblematiek Rob Nijsse veel te lang. Cobouw meldt dat het volgens de constructeur en hoogleraar hoog tijd is voor een nationale commissie die verdere verloedering van de bouw moet voorkomen. En voor krachtig bouwtoezicht, geschoeid op Duitse leest.
Lees het oorspronkelijke artikel.
30 januari Lees meer...

Heijmans beticht warmteleverancier van misbruik machtspositie

Heijmans heeft bij mededingingsautoriteit ACM een klacht ingediend tegen HVC. Dat meldt Cobouw. Volgens de bouwer maakt de Dordtse warmteleverancier misbruik van zijn machtspositie door een “torenhoge” bijdrage te vragen voor aansluiting van woningen op het warmtenet.
Lees het oorspronkelijke artikel.30 januari Lees meer...

27 januari 2018

Gratis wonen? Google maakt het misschien wel mogelijk

Terwijl online ontwikkelingen talloze veranderingen hebben veroorzaakt draait het bij stedelijke ontwikkeling nog steeds om vastgoed, huursommen en vrij op naam-prijzen. Toch zal de vastgoedwereld op korte termijn alsnog zijn portie disruptie voor de kiezen krijgen, verwacht de website newmanintown.nl. Die portie heeft de naam Google Sidewalk Labs. Dit bedrijf gaat in Toronto het Waterfront ontwikkelen. De website voorziet dat de stenen in dit project slechts een verpakking worden voor de verkoop van Google-producten. Hoe meer je afneemt, hoe meer je je privacy afstaat, hoe lager de huur.
Lees het oorspronkelijke artikel.


27 januari Lees meer...

26 januari 2018

Woningbouwproductie nog 20% lager dan voor de crisis

Er zijn in 2017 ruim 62.000 huizen gebouwd, bijna 14 procent meer dan in het jaar daarvoor, meldt de NOS op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn er nog altijd zo'n 20 procent minder dan het gemiddelde van voor de crisis. Omdat er ook woningen gesloopt zijn, zijn er per saldo 55.000 woningen bijgekomen in 2017.
Lees het oorspronkelijke artikel.
26 januari Lees meer...

24 januari 2018

Nieuwbouwwoningen: de schappen zijn leeg

In 2017 hebben de woningbouwers en projectontwikkelaars in Nederland 36.430 nieuwe koopwoningen verkocht. Dat is 10% meer dan in 2016. Maar hoe mooi het ook lijkt, de verkoopcijfers schieten schromelijk te kort. Voor een evenwichtige woningmarkt had de verkoop van de bouwers namelijk minimaal 50.000 moeten zijn om enigszins tegemoet te komen aan de enorm gestegen woningvraag aan koopwoningen op dit moment. Dat stelt NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers.
Lees het oorspronkelijke artikel.


24 januari Lees meer...

7 redenen waarom het met de bouw (meer dan) goed gaat

De bouw groeit zowel in 2018 als in 2019 met 4,5 procent en blijft daarmee de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie, voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw. Cobouw zet de opvallendste ontwikkelingen in de sector op een rij.
Lees het oorspronkelijke artikel.
24 januari Lees meer...

21 januari 2018

Woningbouwers zien hun orderboeken opnieuw dikker worden

De gemiddelde orderportefeuille voor bouwbedrijven in de woningbouw is in november 2017 gestegen naar 10,8 maanden. Dat is twee tiende maanden meer dan de maand ervoor. Steeds meer woningbouwers zeggen hinder te ondervinden van het tekort aan materiaal en personeel. Dat blijkt uit volgens de website van Cobouw uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 januari Lees meer...

Bijna Energieneutraal (BENG) is zo gek nog niet

Door ambitieuze koplopers in de bouwsector wordt de relatief lage BENG-eis en de bijbehorende rekenmethode soms weggezet als contraproductief. Op de website Duurzaam Gebouwd wordt uitgelegd dat dit te kort door de bocht is. 'Om de brede versnelling te realiseren is een minimumeis noodzakelijk.'
Lees het oorspronkelijke artikel.


21 januari Lees meer...

16 januari 2018

De Hypotheekshop pleit voor meer aandacht voor alleenwoners

Het zou goed zijn als overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid de komende jaren meer rekening gaan houden met de groeiende groep alleenstaanden", zo stelt De Hypotheekshop. Het platform voorspelt, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS), dat in 2060 43% van de huishoudens bestaat uit één persoon. Het franchiseconcern vindt dat de woningmarkt zich hier op moet instellen, aldus de website AMweb.
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 januari Lees meer...

Het Amsterdams college wil af van haar taakstelling voor zelfbouw

Het Amsterdams college wil af van de jaarlijkse taakstelling voor zelfbouw. Dat blijkt uit de visie 'Zelfbouwen aan Amsterdam" die op 17 januari door de gemeenteraad wordt besproken. Afgelopen zomer uitten architecten en kleine ontwikkelaars kritiek op het achterblijvende kavelaanbod en de uitvoering van het Amsterdams zelfbouwbeleid. Maar de politieke steun voor zelfbouw neemt af sinds de bouwcrisis voorbij is en de stad worstelt met een zwaar overspannen huizenmarkt. Dat stelt de website NUL20.
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 januari Lees meer...

Woningbouwers kunnen de vraag naar nieuwe huizen niet bijbenen

Woningbouwers en projectontwikkelaars hebben vorig jaar ongeveer een tiende meer nieuwe koopwoningen verkocht dan een jaar eerder. Toch kunnen ze de vraag naar nieuwe woningen niet bijbenen. ''Hoe mooi het ook lijkt, de verkoopcijfers schieten schromelijk te kort'', stelt de NVB, de branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.
Lees het oorspronkelijke artikel.
16 januari Lees meer...

Brits bouwbedrijf Carillion stort in

Ca­ril­li­on, met 43.000 werk­ne­mers een van de groot­ste bouw­be­drij­ven in het VK, is fail­liet. Dat meldt de Belgische krant De Tijd. Ge­sprek­ken tus­sen het be­drijf, schuld­ei­sers en de Brit­se over­heid om het van de on­der­gang te red­den, heb­ben het voor­bije week­end niets op­ge­le­verd. Ca­ril­lon zegt dat er niets an­ders opzit dan met on­mid­del­lij­ke in­gang stap­pen te on­der­ne­men voor de li­qui­da­tie van het be­drijf.
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 januari Lees meer...

2018: Bouwers verdienen nog geen fuck'.

"Een superjaar. Een raar jaar. Een jaar van de waarheid. Zomaar wat typeringen van topmannen in de bouw over 2018". Eén ding staat volgens iedereen vast. “De marges zijn nog veel te laag. Cobouw laat bouwers aan het woord over hun vooruitzichten. Volgens directeur eigenaar Daan van der Vorm van Van der Vorm bouw verdienen bouwers "nog geen fuck".
Lees het oorspronkelijke artikel.


16 januari Lees meer...

14 januari 2018

'Terugblik 2018: kabinet overweegt nieuwe vinex-aanpak'

Op de website romagazine.nl blikt Jos Feijtel blikt terug op een roerig 2018. Duidelijk is dat dat jaar de discussie over het bouwen van nieuwe woningen hoog op liep. Er werd zelfs overwogen om kerncentrales versneld te sluiten om ze te kunnen ombouwen tot woningen.
Lees het oorspronkelijke artikel.
14 januari Lees meer...

Klik hier voor een gratis update van het Woonnieuws in uw mailbox.


Foto:

Woonnieuws.nl selecteert het nieuws over de Nederlandse woningmarkt.
Een gratis service voor (bestaande en toekomstige) relaties van Honk. Honk ontwikkelt wonen.
© 2017 - - Honk